Connect with us

Tesirli Dualar

Konuşmanın Etkili Olması İçin Dua

Her gün beş vakit namazın arkasından belirtilen miktarda zikreden kimsenin mal ve kazancı bol, sözü tesirli ve geçerli olur.

Her gün beş vakit namazın arkasından belirtilen miktarda zikreden kimsenin mal ve kazancı bol, sözü tesirli ve geçerli olur.

El Macid: Allah Teala’nın bu mübarek ismi şerifi “Sonsuz şan şeref ve yücelik sahibi, kerem ve
ihsanı bol olan, cömertliği bol” anlamlarına gelir. El Macid esmasının zikir adedi 48, zikir saati Zühre, günü cumadır.

Ebedi Mutluluğa Kavuşmak İçin: Bu ismi zikreden ve zikre devam eden ebedi mutluluğa erer.

Çocuk Sahibi Olmak İçin: Çocuk yapmak için suya okunur ve sağlam bir niyet ile içilirse Allah Teala hayırlı bir evlat nasip eder.

Rüyada İstenilen Konuyu Görmek İçin: Boş ve tenha bir yerde hissi kaybolana kadar okuyana rüyasında istediği gösterilir.

Konuşmanın Etkili Olması İçin: Her gün beş vakit namazın arkasından belirtilen miktarda zikreden kimsenin mal ve kazancı bol, sözü tesirli ve geçerli olur.

Kazancın Bol Olması İçin: Bu esmayı zikredenin kazancı bol olur

Kaza Bela ve Musibetin Uzaklaşması İçin Her gün Zühre saatinde zikreden kimseden kaza bela musibet uzaklaştırılır.

Duaların Kabul Olması İçin: Bu ismi zikredenin duaları kabul görür.

Advertisement