Şahmeran Duası

ParanormalHaber.com’da sahmeran duasının anlamı, okunuşu ve faydaları hakkında bilgi alın. İslami inançlara göre sahmeran duası hakkında detaylı bilgilendirme için makalemizi ziyaret edin.

Şahmeran duası, havas alimlerince kelime-i tevhid ve bazı esmalardan derlenerek husule getirilmiş tesirli bir duadır. Duanın yazılış, okunuş ve anlamının yanı sıra farklı hacetler için okunma usülleri şöyledir:

Şahmeran Duası Nedir

Şahmeran duası, Kelime-i Tevhid ve Esmaül Hüsnadan meydana gelmiştir. Havass ilminde, yüksek ve ileri seviyede kuvvetli ve özel amaçlar için kullanılan Esmaül Hüsna’dan terkip ve tertip edilmiştir. Özellikle depresif hallere, manik ve panik ataklara iyi gelmektedir. Bu tertip uygulanırken aşağıda okuma tertibine uygun olarak hasta veya yakınları tarafından ve muhtaç durumda olan tarafından bizzat okunması gerekir. Şahmeran Duası içinde azimetini barındırdığı zaman zararlı, tehlikeli bir silah gibi de kullanılır. Bu yüzden genellikle azimetsiz olarak kullanılması tavsiye edilmektedir.

Şahmeran Duası

Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla.

Sahmeran-Duasi-1

Allahu la ilahe illa hüvel hayyul kayyum. O gerçek hayat sahibi, her şeye hayat veren ve kaim tutan Allah’tan başka ilah yoktur.

Allahu la ilahe illa hüvel aliyyül hakim. O her şeyden yüce ve hikmet sahibi olan Allah’tan başka ilah yoktur.

Allahu la ilahe illa hüves semiul alim. O gizli ve açık her şeyi işiten ve bilen Allah’tan başka ilah yoktur.

Allahu la ilahe illa hüver rahmanür rahim. O her şeye karşı çok merhametli ve bağışlayıcı olan Allah’tan başka ilah yoktur.

Allahu la ilahe illa hüvel vahidül ehad. O her şeyin ve ortağı olmayan yaratıcısı olan Allah’tan başka ilah yoktur.

Allahu la ilahe illa hüvel ferdüs samed. O hiçbir şeye muhtaç ve eşi benzeri olmayan Allah’tan başka ilah yoktur.

Allahu la ilahe illa hüver raufur rahim. O yarattıklarına karşı şefkatli ve merhametli olan Allah’tan başka ilah yoktur.

Allahu la ilahe illa hüvel azizül hakim. O azameti büyük her şeye galip ve hikmet sahibi olan Allah’tan başka ilah yoktur.

Allahu la ilahe illa hüvez zahirül batın. O istediği zaman apaçık ortada olan, istediği zaman gizli olan Allah’tan başka ilah yoktur.

Allahu la ilahe illa hüvel ehad üs samed. O hiçbir dengi, ortağı olmayan ve hiçbir şeye ihtiyacı olmayan Allah’tan başka ilah yoktur.

Allahu la ilahe illa hüvel fettah ül alim. O her şeyi hikmetle açan ve her şeyi hakkıyla bilen Allah’tan başka ilah yoktur.

Allahu la ilahe illa hüvel aziz ül alim. O her şeye galip, azameti büyük ve her şeyi hakkıyla bilen Allah’tan başka ilah yoktur.

Allahu la ilahe illa hüvel hannanul mennanud deyyan. O yarattıklarına karşı sonsuz merhamet sahibi, hakiki iyilik ve ihsan sahibi ve onların hiçbir amelini zayi etmeden karşılığını hakkıyla veren Allah’tan başka ilah yoktur.

Allahu la ilahe illa hüvel kadir ül kahir. O her şeyi kahretmeye kadir olan Allah’tan başka ilah yoktur.

Allahu la ilahe illa hüver rauf ul alim. O istediğini yükselten ve hakiki ilim sahibi Allah’tan başka ilah yoktur.

Allahu la ilahe illa hüver rabbel arşil azim. O her şeyin ve büyük arşın sahibi olan Allah’tan başka ilah yoktur.

Allahu la ilahe illa hüvel melikül kuddüs. O her şeyin ve mülkün sahibi, her türlü hata, gaflet ve acizlikten uzak olan Allah’tan başka ilah yoktur.

Allahu la ilahe illa hüvel hamdül mübin. O apaçık hamd ve övgü sahibi olan Allah’tan başka ilah yoktur.

Allahu la ilahe illa hüvel hamdül baisül varis. O ölenleri diriltecek olan ve tüm varlıkların gerçek varisi, hamde gerçekten layık olan Allah’tan başka ilah yoktur.

Allahu la ilahe illa hüvel esmaül hüsna. Allah’tan başka ilah yoktur ve bütün güzel isimler/sıfatlar ona aittir.

Hüvel hayyu. La ilahe illa hu. Fa’duhu muhlisine lehu’d diyn. Elhamdu lillahi rabbil alemin. (Subhaneke) Bi rahmetike ya erhamer rahimiyn. (Mümin Suresi; 65) O, Daima diridir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde dinde ihlaslı ve samimi kişiler olarak ona dua edin. Her türlü övgü Alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Rabbimi teşbih ve tenzih ederim. Ey Rahman ve Rahim olan Allah’ım, rahmet et bize! Hamd olsun Alemlerin Rabbi’ne!

Okunma Usulleri

Şahmeran duası sabah, öğle ve akşam olmak üzere; günde 3 defa, her seferinde 21’er kere okunmalıdır. Her 21’lik okumanın ardından 1 kere Fatiha suresi okunmalıdır. Ardından, içinizden geldiği şekilde Allah’a dua edip muradınızı dile getirebilirsiniz. Bu dua kısmının ardından tekrar 1 kere Fatiha suresi okunur. Şahmeran duası vesile edilerek Allah’tan hacet dilenirken bazı kişilir “Şahmeran Aşkına!” veya bunun gibi bazı hitaplar kullanıyorsa da bunlara hiç gerek yoktur. Allah’tan, doğrudan dua içinde geçen ve okumuş olduğunuz esmalar hürmetine dilek ve hacetler dilenir. Zaten duanın içeriğine bakıldığında da Allah’a bu şekilde yönelmemiz istendiği kolaylıkla anlaşılabilir.

Bu dua bilhassa hastalıktan kurtulmak için bizzat tecrübe edenler tarafından tavsiye edilmektedir. Her derde deva ve şifa olabilecek güçte, tesirli bir duadır ve tesirleri sadece hastalıktan kurtulmakla sınırlı değildir. Bu duanın bir de azimeti mevcuttur. Bu a’zîmetle okunulduğunda aşk, muhabbet vb. hacetler için de vesile olarak kullanıldığı bilinmektedir.

Bu mübarek duanın farklı dilek ve hacetler için farklı sayılarda okunması da bir temayüldür. Buna göre; bütün dileklerin kabulü için 41 defa okunmalıdır. Sevgi ve muhabbet hasıl etme gayesi için 3 gün boyunca 61’er kere okunmalıdır. Hayırlı bir kısmet için, 21 gün boyunca, her gün 7 kez, ikindi namazının ardından okunmalıdır. Geceleri rahat uyuyabilmek için yatmadan önce 3 kez okunmalıdır. Nazardan korunmak için 7 kez okunmalıdır. Elde kalmış, satılamayan malların satılması için 11 gün süresince, her gün 7 kez ikindi namazı ardından okunmalıdır.

Ana Sayfa * Tesirli Dualar 

Keşfet