Burçların Uğurlu Ay Gün ve Geceleri

Her burcun, özellikle belirli işler için kendine özgü uğurlu; ay, gün ve gece olmak üzere bazı özel zaman dilimleri, vakitler vardır. Burçların uğurlu günlerini öğrenmek için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz. 

Hangi burçların; önemli işlerini hangi ay, gün ve gecelerde yaparsa daha iyi sonuç alabileceğini öğrenmek için aşağıdaki; burçlara göre uğurlu vakitler çizelgesini incelemenizi öneririz…

Burçlara göre uğurlu zaman dilimleri çizelgesi
Burçlara göre uğurlu zaman dilimleri çizelgesi

Yukarıdaki cetvelden anlaşılacağı üzere mesela burcu Koç olan bir kimse için bir şey okumak veya yazmak lazım gelse salı veya cumartesi günü veya cuma gecesi okumak lazımdır. Koç burcunun ayı mart olduğundan bugün ve gecenin Mart ayından bir gün veya gece olması münasip ise de bazı havas alimlerine göre ayın mutlak lüzumu yoktur. Asıl dikkat edilecek cihet gün veya gecesidir.

Ve en fazla dikkat edilmesi gereken nokta da yapılacak işin kendisine mahsus olan saate tesadüf ettirilmesi ve buhurunun yakılmasıdır. Bir de şurasını unutmamak gerektir ki her ne iş için olursa olsun, okunacak duanın ve yazılacak havasın, en münasip zamanı gece yarısından sonra güneş doğuncaya kadar olan zamandır.

Ana Sayfa 

Keşfet
14 Comments
 1. […] ancak büyük ebced hesabına göre okunması daha uygun görülmüştür (14X14= 196). Zikir saati Zühre, zikir günü ise […]

 2. […] anlamına sahiptir. Zikir adedi18’dir fakat 324 adet okunması daha iyi olur. Zikir saati Güneş, zikir günü ise […]

 3. […] zarar verici şeyleri yaratan” anlamına sahiptir. Bu esmanın zikir adedi 1001, zikir saati Merih, zikir günü salıdır. “Ya Darr” şeklinde okumak daha iyidir. Bu esma da El Kahhar, […]

 4. […] ince ayrıntısına kadar bilen” anlamına sahiptir. Bu esmanın zikir adedi 150, zikir saati Müşteri, zikir günü perşembedir. “Ya Alim” şeklinde okunması daha […]

 5. […] ismi şerifi Merih saatinde vefk olarak yazıp, üzerinde taşıyan kimseye karşı; zalimler boyun bükerler, […]

 6. […] Allah Teala’nın bu mübarek ismi şerifi “Yoktan vücuda getirdiği mahlukatı gözetip koruyan” anlamına sahiptir. Bu esmanın zikir sayısı (145), zikir saati Müşteri‘dir. […]

 7. […] canlılar için ölümü yaratan, öldüren” anlamına sahiptir. Zikir adedi 490, zikir saati Merih, günü […]

 8. […] yanında başkası olmayan.” anlamına sahiptir. Bu esmanın zikir adedi 19, zikir saati Merih, günü […]

 9. […] Allah Teala’nın bu güzel ismi şerifi “Fiilleri güzel, lütfu ve keremi çok olan, medih ve övülmesinde ortağı bulunmayan, dilediğini yapan.” anlamına sahiptir. Bu ismi şerifin zikir adedi 57, zikir saati Zühre‘dir. […]

 10. […] eden, gözeten.” anlamına sahiptir. Bu ismi şerifin >zikir adedi 312, zikir saati Müşteri‘dir. Hayırlı işlerin kolaylıkla elde edilmesi için bu saatte okunması tavsiye […]

 11. […] Allah Teala’nın bu mübarek ismi şerifi “Zatında, sıfatında, fiilinde hiç kimse ona denk olamaz, Celal ve Cemal sıfatlarının mutlak sahibi odur.” anlamlarına sahiptir. Bu ismi şerifin zikir adedi 73, zikir saati Güneş‘tir. […]

 12. […] Allah Teala’nın bu mübarek ismi şerifi “Güç olan işleri kolaylaştıran, hayır ve nusret halk eden.” anlamlarına sahiptir. Bu ismin zikir adedi 489, zikir saati Utarid‘dir. […]

 13. […] Allah Teala’nın bu ismi şerifi “Kahreden” anlamına gelmektedir. Bu ismin zikir adedi 306, zikir saati Merih‘tir. […]

 14. […] Allah Teala’nın bu ismi şerifi “Günahları affeden” anlamına sahiptir. Cenab-ı Hakk’ın sevdiği seslerden bir tanesi de seher vakitlerinde nemli gözler ile “Ey günahları affedici Allah’ım, günahlarımı affet” diye yalvarılmasıdır. Bu ismi şerifin zikir adedi 1200, zikir saati Zühre‘dir. […]