Yazılıp Akarsuya Bırakılacak Hacet Mektubu

Meşru bir dileği olan kişi aşağıdaki hacet mektubunu bir kağıda yazarak akarsuya bırakır ve aşağıdaki duaokumaya devam ederse dileği hasıl olur.

Hacet Mektubu

Meşru bir dileği, arzusu, haceti olan yahut başına bir bela gelmiş olan kişi, aşağıdaki satırları bir kağıda yazarak akarsuya bırakır. Sonra aşağıdaki (bir sonraki) duayı da okumaya devam ederse Allah‘ın izni ile dileği muhakkak gerçek olur. Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahıym. Min abdihizzelil ila rabbihil celiyl.Rabbi inniy messeniyeddurru ve ente arhamürrahımiyn. Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile. Zelil, hakir kulundan Celil olan Rabb’ine. Ey Rabb’im! Gerçekten bana bir musibet isabet etti. Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin.

Dilek Hacet Mektubu - Tesirli Dualar
Dilek Hacet Mektubu – Tesirli Dualar

Hacet İçin Okunacak Dua

Hacet Mektubu Duası - Tesirli Dualar
Hacet Mektubu Duası

Okunuşu: İlahi bi Muhammedin ve alihit tayyibine ıkdı haceti. Anlamı: Muhammed Aleyhisselam ve onun mübarek ehli beyti ve ashabı hürmetine dileğimi ihsan et Allah’ım.

Keşfet