İki Dargını Barıştırma Duası

El Gafur ismi şerifi, iki dargını barıştırmak için niyet edilerek yazılır. Barışmak isteyen kişi bu yazıyı üzerinde taşır.

El Gafur

İki Dargını Barıştırma Duası - El Gafur Esması
İki Dargını Barıştırma Duası – El Gafur Esması

Allah Teala’nın bu ismi şerifi “Kullarının günahını gizleyip, günahlarını affeden.”dir. Bu ismi şerifin zikir adedi 1286, zikir saati Güneş‘tir.

Allah’ın Affı İçin

Cuma namazından sonra 100 defa okuyanı Cenabı Hak mağfiret buyurur.

Fakirlikten Kurtulmak İçin

Fakirlikten kurtulmak için okunması tavsiye edilmiştir.

Kafa Karışıklığından Kurtulmak İçin

İç aleminin karışıklıktan kurtarmak isteyen bu mübarek ismi şerifi okumayı adet edinmelidir.

Korktuklarından Emin Olmak İçin

Okumayı vird haline getireni yani düzenli olarak okumaya devam edeni Allah Teala korktuklarından emin kılar.

İki Dargını Barıştırmak İçin

İki dargını barıştırmak için niyet edilerek yazılır. Barışmak isteyen üzerinde taşır.

Keşfet