Peygamberimizi Rüyada Görmek İçin Dua

52
0
(0)

İmam Şazeli ve Şeyh Muhammed el Fasi tarafından rivayet ve tavsiye edilen; Peygamberimizi rüyada görmek için okunacak dua.

Peygamberimizin Ruhaniyetiyle Görüşebilmek İçin Dua

Bu Salavatı Yakutiyye, İmam Şazeli Hazretlerine aittir. Rivayete göre; kendileri, bu salavatı okur, Peygamberimiz ile vicahen görüşürlerdi. Bir gün şehadet parmağı ile kalbine işaret ederek: “Bu salavatı şerife nice sırları ihtiva etmektedir.” deyip, veliler meclisine açıkladı. Onlardan kabul gördüler. Zamanın kutbu olan Şazeli Hazretleri şöyle buyurdular: “Kim sabah ve akşamları bu Salavatı Yakutiyye’yi üçer defa okursa, Peygamberimizi ayanen ve rüyada çokça görür. Sessiz ve kimsenin bulunmadığı bir mekana çekilerek bu salavatı yedişer defa okuyan, Resulü Ekrem’i görür ve ondan nice sırları ve ilimleri öğrenir.” [1]S.Dareyn,sh.340

Şeyh Muhammed el-Fâsî Hazretleri, buyurdu ki: Bazı ihvan ile halvete girdik. Ve hiç usanmadan ve ara vermeden yedi gün boyunca hep bu salavatı okuduk. Halvetten çıkmadan, Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimiz Hazretleriyle yakaza (uyku ile uyanıklık arası bir hal, bir çeşit trans hali) müşerref olduk. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Hazretleriyle bir araya geldik ve kendisinden birçok ilimler aldık. [2]Saadetü’d-Dareyn, s. 377

Peygamberimizi Rüyada Görmek İçin Dua - Salavatı Yakutiyye
Peygamberimizi Rüyada Görmek İçin Dua - Salavatı Yakutiyye - Devam
Peygamberimizi Rüyada Görmek İçin Dua – Salavatı Yakutiyye

Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahiym. İnnellahe ve melaiketehu yüsallune alen nebiyyi ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Allahümme salli ve sellim ala men cealtehu sebeben linşikakı esrarikel ceberutiyyeh. Venfilakı envariker rahmaniyyeh. Fe sara naiben anil hadratir rabbaniyyeh. Ve halifete esrarikez zatiyyeh. Fe hüve yakutetü ehadiyyeti zatikes samediyyeh .Ve aynü mazheri sıfatikel ezeliyyeh. Fe bike minke. Sara hıcaben anke. Ve sirran min esrari ğaybike. Hucibte bihi an kesirin min halkıke.

Fe hüvel kenzül mutalsem. Vel bahruz zahirul mütamtam. Fe nes’elükellahümme bi cahihi ledeyk. Ve bi kerametihi aleyk. En ta’müra kavalibena bi ef’alih. Ve esmaana bi akvalih. Ve kulubena bi envarih. Ve ervahana bi esrarih. Ve eşbahana bi ahvalih. Ve serairana bi müameletih. Ve bevatınena bi müşahedetih. Ve ebsarana bi envari mühayya cemalih. Ve havatime a’malina fi merdatih. Hatta neşhadeke bihi ve hüve bike fe ekunü naiben anil hadrateyni bil hadrateyni ve edülle bihima aleyhima ve nes’elükellahümme en tüsalliye ve tüsellime aleyhi salaten ve teslimen yelikani bi cenabihi ve azıymi kadrihi ve tecmeani bihima aleyh.

Ve tükarribeni bi halisı vüddihima ledeyh. Ve tenfehani bi sebebihima nefhatel etkıya. Ve temnehani minhüma minhatel asfiya. Li ennehüs sirrul mesun* Vel cevherul ferdül meknun. Fe hüvel yakutetül müntaviyetü aleyha asdafü meknunatik. Vel ğayhubetül müntehabü minha asnafü ma’lumatik. Fe kane ğayben min ğaybike ve bedelen min sirri rububiyyetike hatta sara bi zalike mazheran nestedillü bihi aleyke ve keyfe la yekunü kezalik. Ve kad ahbertena bi zalike fi muhkemi kitabike bi kavlike innellezine yübayiuneke innema yübayiunellah.

Fe kad zale anna bi zaliker raybü ve hasalel intibah. Vec’alillahümme delaletena aleyke bihi ve muameletena meake min envari mütabeatih. Verdallahümme ala men cealtehüm mehallen lil ıktida. Ve sayyarte kulubehüm mesabiyhal hüda. Elmüttaherine min rıkkıl ağyar. Ve şevaibil ekdar. Men bedet min kulubihim dürarul meani. Fe cüılet kalaidüt tahkıykı li ehlil mebaniy. Vahtertehüm fi sabikıl ıktidar. Ennehüm min ashabi nebiyyikel muhtar. Ve radıytehüm lintisari dinike fehümüs sadetül ahyar*.

Ve daifillahümme mezide rıdvanike aleyhim meal ali vel aşirati vel muktefine lil asar. Vağfirilllahümme zünubena ve validina ve meşayihına ve ıhvanina fillahi ve cemiy’ıl mü’minine vel mü’minat. Vel müslimine vel müslimat. Elmütiy’ıyne minhüm ve ehlil evzar.

BU İÇERİĞİ NE KADAR BEĞENDİNİZ?

Puanlamak için bir yıldıza tıklayın!

Ortalama değerlendirme 0 / 5. Oy sayımı: 0

Şu ana kadar oy yok! Bu gönderiye ilk oy veren siz olun.

Bu yazı sizin için yararlı olmadığı için üzgünüz!

Bu gönderiyi geliştirelim!

Bize bu yazıyı nasıl geliştirebileceğimizi söyleyin?

Dipnotlar

Dipnotlar
1S.Dareyn,sh.340
2Saadetü’d-Dareyn, s. 377
  1. […] Allah Resulü (s.a.v.) bu dua hakkında buyuruyorlar ki: […]

  2. […] gecesi 40 kez okuyup uyuyan rüyasında Peygamber Efendimizi (s.a.v.) görür. Ancak bu niyetle okunduğunda uyurken duvara veya herhangi bir yere […]

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

ParanormalHaber sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin