Skip to content

Duaların Kabulü İçin Besmele Duası

Rivayetlere göre Besmele Duası Abdülkadir Geylani Hazretlerinin okuduğu bir duadır ve okuyan kimselerin hayırlı duaları kabul olur.

Bazı rivayetlere göre aşağıdaki dua Abdülkadir Geylani Hazretlerinin okuduğu bir duadır. Okuyan kimseler evliyalar divanına kaydolurlar. Ömürleri boyunca hayırlı duaları kabul olur. Dünyada iken kendilerine cennet gösterilir.

Duaların Kabulü İçin Besmele Duası Nasıl Okunur

Seher vakti özellikle kalkılır. 786 defa “Bismillahirrâhmanirrahıym.” denir. Hemen ardından Hazreti Peygamber Efendimiz’in ruhaniyetlerine 133 defa salat ve selam getirilir. Daha sonra aşağıdaki dua bir veya mümkünse takat yetirilebildiği kadar, istenilen miktarda tekraren okunur.

Duaların Kabulü İçin Besmele Duası
Duaların Kabulü İçin Besmele Duası

Besmele Duası’nın Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni es’elüke bi hakkı. Bismillahirrahmanirrahim ve bi hurmeti. Bismillahirrâhmânirrahim ve bi fadli. Bismillahirrâhmanirrahim ve bi azameti. Bismillâhirrahmânirrahim ve bi celâli. Bismillâhirrahmânirrahim ve bi cemâli. Bismillâhirrahmânirrahîm ve bi kemâli Bismillâhirrahmânirrahîm ve bi heybeti Bismillâhirrahmânirrahîm

ve bi menzileti Bismillâhirrahmânirrahîm ve bi melekûti Bismillâhirrahmânirrahîm ve bi ceberûti Bismillâhirrahmânirrahîm ve bi kibriyâi Bismillâhirrahmânirrahîm ve bi senâi Bismillâhirrahmânirrahîm ve bi behâi Bismillâhirrahmânirrahîm ve bi kerâmeti Bismillâhirrahmânirrahîm ve bi sultâni Bismillâhirrahmânirrahîm ve bi berekâti Bismillâhirrahmânirrahîm

ve bi ızzeti Bismillâhirrahmânirrahîm ve bi kuvveti Bismillâhirrahmânirrahîm ve bi kudreti Bismillâhirrahmânirrahîm irfa’ kadrî veşrah sadrî ve yessir emrî.. Verzuknî min haysü la yahtesib. Bi fadlike ve keramike ya men hüve kef hâ yâ ayn sâd hâ mîm ayn sîn kâf ve es’elüke bi celâlil ızzeti ve celâlil heybeti ve ceberûtil azameti en tec’alenî min ıbadikes salihîn ellezine la havfün aleyhim ve lâ hüm yahzenûn Bi rahmetike ya erhamerrahımin ve en tusalliye alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed.”

Besmele Duası’nın Anlamı

Bismillahirrahmanirrahim / Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla. Ey Allah’ım, Ey Allah’ım, Ey Allah’ım, Ey Allah’ım, Cellellahu Bismillahirrahmanirrahim’nin hakkı, Bismillahirrahmanirrahim’nin hürmeti, Bismillahirrahmanirrahim’nin fazileti, Bismillahirrahmanirrahim’nin azameti, Bismillahirrahmanirrahim’nin yüceliği, Bismillahirrahmanirrahim’nin güzelliği,

Bismillahirrahmanirrahim’nin kemali, Bismillahirrahmanirrahim’nin heybeti, Bismillahirrahmanirrahim’nin yeri (Allah’ın yanındaki kıymeti), Bismillahirrahmanirrahim’nin gücü (kuvveti), Bismillahirrahmanirrahim’nin celaleti, Bismillahirrahmanirrahim’nin ululuğu, Bismillahirrahmanirrahim’nin övgüsü, Bismillahirrahmanirrahim’nin kıymeti, Bismillahirrahmanirrahim’nin kerameti,

Bismillahirrahmanirrahim’nin büyüklüğü, Bismillahirrahmanirrahim’nin bereketi, Bismillahirrahmanirrahim’nin izzeti, Bismillahirrahmanirrahim’nin kuvveti, Bismillahirrahmanirrahim’nin kudreti (hürmeti), Bismillahirrahmanirrahimin ”değeri hakkı hürmetine değerimi yükselt, gönlümü ferahlat, işlerimi kolaylaştır. Faziletin ve cömertliğinle bana hesapsız rızık nasip et.

Ey kaf- ha- ya- ayn- sad. Ey ha- mim- ayn- sin- kaf, yüceliğinin şanı ve heybeti, büyüklüğünün şifası hurmetine beni ” Kendileri için korku ve üzüntü olmayan ” salih kullarının arasına dahil eyle. Rahmetin ve merhametin hürmetine ey merhametlilerin en merhametlisi. Peygamber Efendimiz Muhammede (s.a.v.)) ve onun ehline salat ve selam eyle.”

Ana Sayfa * Tesirli Dualar 

Soru sor, cevap yaz, yorum yap, kendi hikayeni anlat... Burası senin; istediğini yazabilirsin.