Skip to content

İstediğin Saatte Uyanmak İçin Kehf Suresi 109. Ayeti

Peygamber Efendimiz tarafından bilhassa cuma günleri okunması tavsiye edilen Kehf suresi pek çok fazilet ve sırra haizdir. Bu mübarek sure istediğin saatte uyanmak, istenmeyen kişiyi def etmek vb. pek çok farklı gaye ile okunur.

Kehf Suresinin Fazileti Hakkında Hadisler

Peygamber Efendimiz, Kehf suresi hakkında buyuruyorlar ki: “Sure-i Kehf’in başından 10 ayet ezberleyen kimse Deccal’ın şerrinden emin olur.” [1]Müslim, Müsafirin 257 “Kehf Suresinin son ayetini okuyan kimse Deccal’ın fitnesinin şerrinden emin olur. ” [2]Müsned, VI, 446 “Kim bu surenin evvelini ve sonunu okursa, okuduğu; onun için ayağından başına kadar nur olur. Tamamını okuyan kimse ise sema ile yerin arasını nurla doldurmuş olur.”

“Her kim cuma günü bu sureyi okursa altından semaya kadar onun için nur yükselir. O nur kıyamet gününe kadar parlar. Ve iki cuma arasındaki günahları affedilir.” “Cuma günü Kehf suresini okuyan kimse sekiz gün bütün fitnelerden masumdur. Deccal çıksa bile ondan muhafaza olunur.” “Kehf suresinin tamamını okuyan kimse cennete girer.” “Kim Kehf suresini indirildiği gibi okursa bu sure, kıyamet gününde onun için bir nur olur. [3]Beyhaki, Sünen, III, 249

İstediğin Saatte Uyanmak İçin Kehf Suresi - Tesirli Dualar
İstediğin Saatte Uyanmak İçin Kehf Suresi – Tesirli Dualar

Kehf suresinin tamamını okumak için tıklayın.

Okunan Eve O Gece Şeytan Giremez

“Kehf sûresi okunan eve o gece şeytan girmez.” “Bir kimse cuma günü yahut gecesi Kehf suresini okursa yerden Mekke-i Mükerreme’ye kadar her yer nurla dolar. Gelecek cumaya kadar üç ziyade gün de günahları bağışlanır. Sabaha kadar yetmiş bin melek affı için dua ve istiğfar ederler.” “Dikkat edin! Size bir sure haber vereceğim. Onun azamet ve esrarı, yerle semanın arasını doldurmuştur.”

“Sevgili Ashabım, sizlere öyle bir sureden haber vereyim ki onun manevi büyüklüğü göklere ve yere sığmaz. Onu okuyan kimseye de gökler ve yerler ağırlığınca sevap verilir. Kim o sureyi herhangi bir cuma günü okursa evvelki cuma ile okuduğu cuma arasında geçen bir haftalık günahlarına kefaret olur. Bir haftanın dışında kalan üç günü de kefaret oluşunun içine alır. Ki toplam on günlük günahı Cenabı Hak, o sureyi okuyan kimseye mağfiret eder. O sure Kehf suresinden başkası değildir.”

Sekinet ve Huzur İçin Kehf Suresi

Bera bin Azib’in şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Bir adam Kehf suresini okuyordu. Yanında da iki uzun iple bağlı bir at vardı. Derken bir bulut adamın üzerine doğru inmeye başladı. Bulut yaklaştıkça yaklaşıyordu. At bundan dolayı ürktü ve huysuzlandı. Sabaha çıkınca o zat, Hz. Peygamber’e gelerek hadiseyi anlattı. Resulullah: ‘O, sekinettir (huzur verendir), Kuran okunduğu için inmiştir” buyurdular” [4]Buhari, Fezail 11; Müslim, Müsafirin 240

İstenmeyen Kişiyi Def Etmek İçin

İstenmeyen bir insandan kurtulmak için Kehf suresinin 78. ayeti (Kâle hâzâ firâku beynî ve Beynik”) bir kere Besmele ile beraber 1378 kere tekrar edilir ve o şahsın bulunduğu mekâna üflenir.

İstediğin Saatte Uyanmak İçin

İbni Kuteybe (r.a.) anlatıyor: “Gece kalkıp ibadet etmeyi seven bir zat vardı. Fakat istediği vakitte kalkmak ona zor geliyordu. Durumunu salihlerden birine anlattı ve yardım istedi. Kendisine yatağa yatarken Kehf suresinin 109. ayetini okumasını öğütledi. Adam kendisine tavsiye edilen bu ayetleri okuyunca, İstediği saate kalkabilme nimetine kavuştu.”

İşlerin Sonunun Hayırlı Olması İçin

Her meşru olan işe başlamadan önce Kehf Suresi 10. ve Taha Suresi, 25-26. ayetleri okunur ise Allah Teala’nın izni ile o işin sonu hayırlı olur.

Evin Çökmemesi İçin

Her kim Kehf suresinin ilk beş ayetini yazıp bir su kabının içine koyar ve bir müddet beklettikten sonra evin dört köşesine serperse, Allah Teala o eve çok hayır ve bereket verir ve o evi çökmekten korur.

Dipnotlar

Dipnotlar
1 Müslim, Müsafirin 257
2 Müsned, VI, 446
3 Beyhaki, Sünen, III, 249
4 Buhari, Fezail 11; Müslim, Müsafirin 240

1 thought on “İstediğin Saatte Uyanmak İçin Kehf Suresi 109. Ayeti”

  1. Pingback: Ashabı Kehf İsimleri ve Manevi Özellikleri – Paranormal Haber

Soru sor, cevap yaz, yorum yap, kendi hikayeni anlat... Burası senin; istediğini yazabilirsin.