Her Çeşit Dilek İçin Esmaül Hüsna Duası

Esmaül Hüsna: Allah‘ın Kuran’da 99 ismi vardır. Peygamber Efendimiz şöyle buyurur: “Allah’ın 99 ismi vardır. Kim bunları (ezbere) sayarsa cennete girer.”

Allah Teâlâ Hazretlerinin zatının ismi Allah’tır. Bu isimden başka Kuran-ı Kerim’de geçen 99 sıfatı daha vardır ki bunların hepsine birden “Esmâül Hüsnâ” denir.

Bu mübârek isimler hangi niyete göre okunursa okunsun ona şifa olur. Okunurken her ismin başına Yâ, sonuna da “celle celâlühü” ilâve edilir. “Yâ Rahmân celle celâlühü” gibi.

Allah'ın 99 İsmi Esmaül Hüsna Oku 1
Allah'ın 99 İsmi Esmaül Hüsna Oku 2
Allah'ın 99 İsmi Esmaül Hüsna Oku 3
Allah2ın 99 İsmi – Esmaül Hüsna

Esmaül Hüsna Okunuşu:

Hüvallahüllezî lâ ilâhe illâ hu, Er-rahmânü, Er-rahîmü, El-melikü,

El-kuddusü, Es-selâmü, El-mü’minü, El-müheyminü, El—azîzü,

El- cebbâru, El-mütekebbiru, El-hâliku, El-bâriü, El- musavviru,

El-gaffâru, El-kahhâru, El—vehhâbü, Er-rezzâku, El-fettâhu,

El-aliymü, El-kaabizü, El-bâsitu, El-haafizu, Er-raafiu, El-müızzü,

El-müzillü, Es-semiy’u, El-basıyru, El-hakemü, El-adlü, El-latiyfü,

El—habiyru, El-haliymü, El-azıymü, El-ğafuru, Eş-şekuru, El-aliyyü,

El-kebiyru, el-hafiyzu, El-mukıytü, El-hasiybü, El-celiylü, El-keriymü,

Er-rakıybü, El-müciybü, El-vâsiu,- El-hakiymü, El-vedudü, El-meciydü,

El-bâısü, Eş-şehîdü, El-hakku, El—vekîlü, El-kaviyyü, El—metiynü,

El-veliyyü, El-hamiydü, El-muhsî, El-mübdiü, El-müıydü, El-muhyî,

El-mümiytü, El-hayyü, El-kayyâmü, El-vâcidü, El-mâcidü, El—vâhıdü,

Es-samedü, El-kaadiru, El-muktediru, El-mükaddimü, El-muahhiru,’

El-evvelü, El—âhiru, Ez-zâhiru, El-bâtınü, El-vâlî, El-müteâlî, El-berru,

Et-tevvâbü, El-müntekımü, El-afüvvü, Er-raâfü, Mâlikül-mülki,

Zül-celâli vel ikrâmi, El-muksıitu, El-câmiu, El-ğaniyyü, El-muğnî,

El-mâniu, Ed-daarru, En-nâfiu, En- nuru, El-hâdî, El-bediy’u, El-bâkî,

El-vârisü, Er-reşîdü, Es-saburü (Celle Celâlühü)

Allah’ın Kuran’da mevcut 99 ismi vardır. Peygamber Efendimiz şöyle buyurur:

Allah’ın 99 ismi vardır. Kim bunları (ezbere) sayar ise cennete girer.”

Bu isimler yüce Mevlâ’dan her hayırlı dilek için okunabilir. Yüce Mevlâdan mühim bir dileği olan kimse yedi sabah yedişer kez okur veya yedi gece yedişer kez okur ise Allahü Teala ve Tekaddes hazretleri her çeşit dileğini yerine getirir.

GOOGLE NEWS’te Abone Ol & Takip Et

Okuduklarını nasıl buldun?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Arkadaşlarınla paylaşmak ister misin?
Abone Ol

Leave a Reply