Peygamberimizin Öğrettiği İstihare Duası: Allah’a Danışarak Karar Verin

0
(0)

Peygamberimiz tarafından öğretilen istihare duasının anlamı, nasıl yapılacağı ve önemi hakkında bilgi edinin. Karar vermeden önce Allah’a danışın.

Peygamberimizin öğrettiği istihare duası ve sahabe efendilerimizin Peygamber Efendimiz’den rivayet etmiş oldukları istihare hakkında hadisler.

İstihare Hakkında Hadisler

Resûlullah (s.a.v) Efendimiz istihare konusunda şöyle buyurmuşlardır: “İstişare eden mahrum olmaz. İstişare eden pişman olmaz. İktisadi yollan bilip tatbik eden fakir olmaz.” [1]Taberani; Enes bin Malik’ten Ademoğlunun saadetli olma alametlerinden biri de Aziz ve celil olan Allah’a istihare etmesidir. [2]İmam Ahmet bin Hanbel, Ebû Yaza, Bezzar; Sa’d bin Ebl Vakkas’tan. “Sizden biriniz bir iş yapmayı arzu ettiğinde şöyle desin: Allah’ım! Ben seninle hayır umuyorum. (Bu işin hayırlı olup olmadığını sen bilirsin. Durumu sana bırakıyorum) [3]Taberani, İbni Mesud’dan

İbni Mesud (r.a.) diyor ki: Resulullah (s.a.v.) Efendimiz bize istihareyi öğretti. Buyurdu ki: “Sizden biriniz bir iş yapmayı arzu ettiğinde şöyle desin: Allah’ım! Ben seninle hayır umuyorum.” [4]Taberani, İbni Mesud’dan “Sizden biriniz bir iş yapmayı arzu ettiğinde şöyle dua etsin: Allah’ım! Ben seninle, senin ilminle istihare ediyorum. (Bu işin hayırlı olup olmadığını sen bilirsin, ben bilmem.) [5] Ebu Ya’la, İbni Abbas’tan

Peygamberimizin Öğrettiği İstihare Duası

Peygamberimizin Öğrettiği İstihare Duası
Peygamberimizin Öğrettiği İstihare Duası

Büyük sahabiden İbni Abbas ile İbni Ömer (r.a.) diyorlar ki: Resûlüllah (s.a.v.) Efendimiz Kuran’dan bize sure öğrettiği gibi istihareyi de öğretirdi. [6]Taberani, İbni Abbas ve Ömer’den Cabir bin Abdullah (r.a.) diyor ki: Resulüllah (s.a.v.) Efendimiz, bütün işlerimizde bize istihareyi öğretirdi; Kuran suresi öğrettiği gibi.. O, şöyle derdi: “Sizden biriniz bir iş yapmaya azmettiği zaman iki rekat namaz kılsın -ki bu farz namazdan başkasıdır- sonra şu duayı yapsın:

Meali: Allah’ım! Ben senin ilminle istihare ediyorum. Senin kudretinle güç bulmak istiyorum. Senin yüce fazlu keremini arzuluyorum. Çünkü senin kudretin yeter, benimki yetmez. Sen bilirsin, ben bilmem. Sen gaybı bilensin. Allah’ım! Eğer bu İşin benim dünyam ve ahiretim, yaşayışım ve son durumum veya (şöyle der) şimdiki durumum ile sonraki durumum için hayırlı olduğunu biliyorsan (ki biliyorsun) onu bana takdir eyle, bana kolaylaştır ve benim hakkımda mübarek eyle!

Ve eğer bu işin ve durumun benim dinim, yaşayışım ve son durumum için şer olduğunu biliyorsan (ki biliyorsun), (veya şöyle der): Şimdiki durumum ile sonraki durumum için şer olduğunu biliyorsan (ki biliyorsun), bunu benden uzaklaştırıp döndür, beni de ondan döndürüp uzaklaştır. Hayır neredeyse onu bana takdir eyle, sonra da beni onunla razı et.

İstiharenin Tekrar Edilmesi Müstehaptır

Ravi devamla diyor ki: Bu duadan sonra ihtiyaç ve durumunu belirtir. Yukarıda belirtilen iki ayrı cümleyi birleştirip bir arada söylemek de uygun olur. Bundan sonra da gönlünü açacak, ferahlatacak fiillerde bulunur. Bu duayı yedi defa tekrarlaması da uygun olur. Bir tek iş konusunda istihareyi tekrarlamak müstehabdır.

Nitekim hadisi şerifte istiharenin 7 defa tekrarlanması belirlenmiştir. O halde arzu ettiği neticeyi elde edemediği, gönlü açıklık ve ferah duymadığı durumlarda istihareyi tekrarlamak caizdir. İbni Sinni’nin Enes’den (r.a.) naklettiği hadiste Resulullah (s.a.v.) buyurdular ki: “Ya Enes! Bir iş yapmayı tasarladığında Rabb’ine istiharede bulun. Bunu 7 defa tekrarla ve sonra kalbine bak. Bunlardan hangisi senin kalbine sebkat ediyor; (bil ki) hayır ondadır.”

İstihare Namazında Okunacak Sureler

İmam Nevevi (r.a.) diyor ki: İstihare namazında birinci rekatinde Fatiha’dan sonra Kul ya eyyühel kafirun suresini, ikinci rekatte Fatiha’dan sonra Kul hüvallahü ehad suresini okuması müstehaptır. Aynı hususu İmam Gazali de İhya adlı eserinde belirtmiştir. Ayni’ de Buhari Şerhi’nde buna yer vermiştir.

Salih Rüya Nedir

Uyku ile ilgili olan istihare de diğeri gibi müstehaptır. Nitekim Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki: “Müminin rüyası öyle bir sözdür ki kul onunla Rabbine seslenip konuşur uykusunda…'” Diğer bir hadiste ise şöyle buyuruluyor: “Peygamberlik bitti. Artık benden sonra peygamberlik yoktur. Ancak kişinin gördüğü veya kendisine gösterilen salih rüyalardır ki bunlar birtakım tebşirlerdir.” Yani Peygamberlikten bir şey (vahiy) kalmadı (artık kesildi). (Benden sonra artık vahiy inmeyecektir). Ancak mübeşşirat vardır.

Bunun üzerine soruldu: “Mübeşşirat nedir?” Buyurdular ki: “Müslüman kimsenin gördüğü veya kendisine gösterilen salih rüyadır.” Yine bu konuda Resulullah (s.a.v.) Efendimiz’in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: “SaIih bir kişinin gördüğü salih bir rüya, peygamberliğin 46 cüzünden bir cüzdür.” Diğer bir hadisi şerifte de: “Mümine olan vahiy, onun gördüğü rüyadır. Rüya uyanıklık halindeki hal ve durumun şahididir.

Hz. Alinin İstihare Yöntemi

İlmin kapısı Hazret-i Ali (R.A.) diyor ki: “Kim arzu ettiği şeyin Allah tarafından kendisine uykuda gösterilmesini istiyorsa, uyumadan önce 6 rekat namaz kılsın: Birinci rekatinde 1 defa Fatiha’yı ve 7 defa Ve’ş şemsi ve duhaha suresini, 2. rekatinde bir defa Fatiha’dan sonra 7 defa Ve’l leyli iza yağşa suresini, 3. rekatinde Fatihadan sonra 7 defa Vedduha suresini, 4. rekatinde Fatiha’dan sonra 1 defa Elem neşrahleke suresini, 5. rekatta 7 defa Vettini suresini, 6. rekatta Fatiha’dan sonra 7 defa İnna enzelnahu suresini okusun. Namazı bitirince Allah’a hamdü senada, Resulullah’a salat ve selamda bulunsun. Sonra da şu duayı okusun:

Hazreti Ali'nin Tavsiye Ettiği İstihare Duası
Hazreti Ali’nin Tavsiye Ettiği İstihare Duası

Meali: Muhammed’in Rabbi, İbrahim’in Rabbi, Musa’nın Rabbi, İshak’ın Rabbi, Yakub’un Rabbi, Cebrail’in Rabbi, Mikail, İsrafil ve Azrail’in Rabbi! Tevrat, İncil, Zebur ve Kuran-ı Azim’i indiren Allah’ım! Bu gece benden yana bildiğin şeyi uykumda bana göster. Böylece o gece veya ikinci ya da üçüncü gece arzu ettiği şeyi görür. Üçüncü gece görmese bile henüz yedinci geceye varmadan biri ona gelip durumu şöyle şöyle diye haber verir inşallah.

Tecrübe Edilmiş Bir İstihare Yöntemi

Yine çok defalar tecrübe edilmiş istihare yöntemlerinden biri de şudur ki, bunun bir benzeri daha olmamıştır: Durumunun, neticesinin hayır ya da şer olduğunu görüp anlamak isteyen kimse abdestini tazeleyip, yatsı namazından sonra temiz bir halde yaygısının üzerine otursun. 3 defa Resulullah Efendimize (s.a.v.) salavat getirsin.

10 defa Fatiha’yı, 10 defa İhlas suresini okusun. Sonra tekrar 3 defa salat u selâm getirsin. Sonra da sağ yanı üzere kıbleye yönelerek uyusun.Hiç şüphe yok ki durumunun gerektirdiği ne ise ona haber veren bir rüya görür. Eğer gördüğü rüyanın tabirini yapmayı bilmiyorsa onu bir bilene yorumlatsın.

Ana Sayfa

Bu gönderiyi ne kadar beğendiniz?

Puanlamak için bir yıldıza tıklayın!

Ortalama değerlendirme 0 / 5. Oy sayımı: 0

Şu ana kadar oy yok! Bu gönderiye ilk oy veren siz olun.

Bu yazı sizin için yararlı olmadığı için üzgünüz!

Bu gönderiyi geliştirelim!

Bize bu yazıyı nasıl geliştirebileceğimizi söyleyin?

Dipnotlar

Dipnotlar
1Taberani; Enes bin Malik’ten
2İmam Ahmet bin Hanbel, Ebû Yaza, Bezzar; Sa’d bin Ebl Vakkas’tan.
3, 4Taberani, İbni Mesud’dan
5 Ebu Ya’la, İbni Abbas’tan
6Taberani, İbni Abbas ve Ömer’den
Keşfet