Karınca Duası Hikayesi ve Hikmetleri

0
(0)

Karınca Duası, halk arasında Hz. Süleyman (s.a.v.) döneminde yaşanan kuraklık sırasında bir karıncanın yağmur yağması amacıyla yaptığı dua olduğuna inanılan ve bu sebeple “karınca duası” denilen bir duadır.

Karınca Duası Ne İçin Okunur

Kıtlık, borç, maddi sıkıntı gibi durumlardan kurtulmak isteyenler, bu dua vesilesiyle Allah’tan bolluk ve bereket isterler. Dünyevi maddi sıkıntılardan borçtan kurtulmak refaha ermek isteyenler duada adı geçen; peygamber, melek, kutsal kitap ve Ashabı Kehf isimleri yüzü suyu hürmetine Allah’tan rahmet, yardım ve bereket dilerler. Ayrıca dükkan ve işyerlerinin görünür bir yerine, duvara asılması halinde; o işyerinin bereketlenmesine vesile olacağına inanılır.

Karınca Duası Hikayesi

Hz. Süleyman (a.s.) yağmur duasına çıkmıştı. Giderken de çoluk çocuk kim varsa hepsini götürmüştü. Ayrıca herkes evindeki davar ve hayvanlarını da yanlarına almışlardı. Orada herkes Allah’a yalvaracak, koyun ve kuzular meleşecek ve Cenab-ı Hakk’ın rahmetini celb etmek için herkes kendi diliyle tazarru ve niyazda bulunacaktı.

Hz. Süleyman (a.s.) ve yanındakiler bu amaçla yolda giderlerken bir manzara Hz. Süleyman’ın (a.s.) dikkatini çeker: Sırt üstü yatmış büyükçe bir karınca, antenlerini el gibi kullanarak havaya kaldırmış ve kendi diliyle bir şeyler söylüyordu.Hz. Süleyman (a.s.) dikkat kesildi ve karıncanın şu şekilde dua etmekte olduğunu duydu: “Allah’ım ben senin mahlukatından bir mahlukum; senin vereceğin rızıktan müstağni olamam. Eğer bize su gönderirsen sulanırız; rızka mazhar oluruz; gayrı ne diyeyim bundan böyle ya rahmetini gönderir bizi yaşatırsın ya da biz böyle helak olur gideriz.”

Hz. Süleyman (a.s.) karıncanın bu içli feryadını duyunca etrafındakilere şöyle dedi: “Artık geriye dönün. Sizin duanızdan başka bir dua sebebiyle Allah sizi sulayacaktır.” Bu hikaye, İmam Ahmed b. Hanbel’in (Müsned değil) “ez-Zühd” adlı eserinde yer almıştır. [1]bk. ez-Zühd, 1/73. Bunu Hâkim de rivayet etmiş ve “sahih” olduğunu bildirmiştir. [2]Hâkim, 1/473. İbn Hacer de Tahavi [3]Şerhu Müşkili’l-Âsâr, 2/331, Darekutni [4]Sünen, 2/421 ve Hakim’den naklen bu rivayete yer vermiş, fakat sıhhati konusunda bir değerlendirmede bulunmamıştır. [5]bk. İbn Hacer, et-Telhis, 2/229

Halk arasında yaygın olan bu duanın içeriği, Esma-i Hüsna’nın bir bölümü, Allah Teala’ya yönelik bazı hitaplar ve bereket talebinden ibarettir. İçeriğinde dine aykırı bir yön bulunmayan söz konusu duayı okumakta sakınca görülmemiştir fakat bu dua kaynaklarda geçmediği için Hz. Peygamber’in rivayet ettiğini söylemek uygun değildir.

Karınca Duası Yazılışı, Okunuşu ve Anlamı

Karınca Duası
Karınca Duası

Karınca Duası Okunuşu: “Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.

Anlamı: “Ey Cebrail’in, Mikail’in, İsrafil’in, Azrail’in, İbrahim’in İsmail’in, İshak ve Yakub’un Rabbi Allah’ım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuran’ı indiren Rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allah’a aittir. Apaçık hak ve yegâne malik olan Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve emin olan Hz. Muhammed Allah’ın elçisidir.

Ey Rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehfin isimleri).”

Ana Sayfa * Tesirli Dualar 

Bu gönderiyi ne kadar beğendiniz?

Puanlamak için bir yıldıza tıklayın!

Ortalama değerlendirme 0 / 5. Oy sayımı: 0

Şu ana kadar oy yok! Bu gönderiye ilk oy veren siz olun.

Bu yazı sizin için yararlı olmadığı için üzgünüz!

Bu gönderiyi geliştirelim!

Bize bu yazıyı nasıl geliştirebileceğimizi söyleyin?

Dipnotlar

Dipnotlar
1bk. ez-Zühd, 1/73
2Hâkim, 1/473
3Şerhu Müşkili’l-Âsâr, 2/331
4Sünen, 2/421
5bk. İbn Hacer, et-Telhis, 2/229
Keşfet