İçeriğe geç

Kalp Gözünün Hızlıca Açılması İçin Dua

Keşif ehlinin zikridir. Gece ve gündüzleri ıssız bir yerde, bir ay müddetle bu ismi şerifi okuyanın kalp gözü açılır.

Er Rakib Esması

Kalp Gözünün Hızlıca Açılması İçin Dua - Er Rakib Esması
Kalp Gözünün Hızlıca Açılması İçin Dua – Er Rakib Esması

Allah Teala’nın bu mübarek ismi şerifi “Her an görüp kontrol eden, gözeten.” anlamına sahiptir. Bu ismi şerifin zikir adedi 312, zikir saati Müşteri‘dir. Hayırlı işlerin kolaylıkla elde edilmesi için bu saatte okunması tavsiye edilmiştir.

Allah’ın Himayesi İçin

Her kim Cenabı Hakk’ın bu ismi şerifini kendi üzerine, eşi veya çocuğu veya malı üzerine 7 defa kemali tazimle okursa Allah Teala’nın himayesi altında olur.

Kaybolan Eşyanın Bulunması İçin

Kaybolan bir eşyanın bulunması için çokça okunmalıdır.

Kalp Gözünün Açılması İçin

Bu esma mükaşefe (keşif) ehlinin zikridir. Gece ve gündüzleri ıssız bir yerde, bir ay müddetle bu ismi şerifi okuyanın kalp gözü açılır.