Her Zaman Sağlıklı Kalmak İçin Dua

Her zaman sağlıklı kalmak, hastalıklardan korunmak ve her türlü şerlerden muhafaza olmak için okunan bu dua Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından tavsiye edilmiştir.

Korunmak ve Sağlıklı Kalmak İçin Dua

Herhangi bir kimse; yakalandığı, mustarip olduğu bir hastalıktan kurtulmak ve şifaya kavuşmak istediği takdirde veyahut da her çeşit tuzaklardan, kaza ve belalardan, cinler ve insan şerrinden korunup her zaman sağlıklı ve sıhhatli kalabilmeyi arzu eder ise her fırsatta Peygamber Efendimizin (s.a.v.) tavsiye ettiği aşağıdaki duayı okumaya devam etmelidir. Cenabı Hak o kimseyi insanların hile ve tuzaklarından koruduğu gibi çeşitli hastalıklardan da korumuş olur. Okunması gereken dua aşağıda görüldüğü gibidir.

Her Zaman Sağlıklı Kalma Duası

Her Zaman Sağlıklı Kalmak İçin Dua - Tesirli Dualar - Şifa Duaları

Okunuşu: Allahümme innî es ’elükel âfiyete fid dünyâ vel âhireti. Allahümme innî es’elükel afve vel âfiyete fi dînî ve dünyâye ve ehlî ve mâlî. Allahümmestur avrâtî ve âmin rav’âtî. Allahüm mahfaznî min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemînî ve an şimâlî ve min fevkî ve eüzü biazametike en üğtâle min tahtî. Allahümme ağninî bil ’ılmi ve zeyyinnî bil hılmi ve kerrimnî bit takvâ ve cemmilnî bil âfiyeti.

Anlamı: Allah’ım, senden dünyada ve ahirette sıhhat, afiyet istiyorum. Allah’ım, senden dinim, dünyam, malım mülküm için afv ü mağfiret ve sağlık-sıhhat istiyorum. Allah’ım, işlediğim suç ve ayıplarımı ört ve korktuklarımdan beni emin kıl. Allah’ım, beni, önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üzerimden gelecek (her türlü kötülüklerden ve her çeşit hastalıklardan) koru. Ayağımın altına kurulan tuzaktan da sana sığınırım. Allah’ım, beni ilim ile zenginleştir, hilm ile süsle, takva ile yüce kıl ve afiyetle, sağlıkla güzelleştir.”

Keşfet