İçeriğe geç

Kabadayı ve Zorbalara Baş Eğdirmek İçin

Kabadayı ve zorbalara baş eğdirmek için etkili dualar ve tavsiyeler. Zorbalığa karşı nasıl durulacağı ve zorbalıkla başa çıkmak için neler yapılması gerektiği burada!

Kabadayı ve zorba kişilere ve onların zorbalıklarına, şerlerine karşı müthiş tesirli olduğu rivayet edilen 5 Kaf ayeti ve duasının bu amaca yönelik olarak okunuşu.

Kabadayı, Zorba ve Düşmana Karşı

Şeyh Ebu-l Abbas Ahmed el Bevni (k.s.) diyor ki: Allah’ın yüce kitabında 50 Kaf harfi vardır ki bunlar 5 ayette toplanmışlardır. Kim bunları, başka sözlerden gönlünü arındırarak okursa düşmanları ve nice kabadayılar bütün gece ve gündüzlerde ona baş eğerler. Düşmanın atlarını ve askerlerini gördüğün zaman hemen Bismillah de ve o 5 Kaf ayetini art arda oku, at ve askerler darmadağın olurlar. Belirtilen bu husus, kılıç, kama ve benzeri aletlerden daha kesicidir. Ama bunu cahillere öğretmekten de sakın!

Bazı önemli kişiler bu ayetlerin hususiyetleri hakkında demişler ki: Kim düşmana karşı çıkarken bu ayetleri yazıp beraberinde taşırsa, Allah ona düşmanlarına karşı yardım eder. Düşmanın hilesinden, şerrinden ve silahından hiç bir şey ona zarar vermez. Kim onunla çekişirse mutlaka Allah çekişeni kahreder. Bu adamın heybeti halkın kalbine girer. Hükümdarın ya da büyük devlet adamlarının yanına girecek olsa, onların şerrinden, hilesinden güven içinde olur.

Büyük fakih, güçlü veli Ahmed bin Musa bin Acil (r.a.) diyor ki: Allah’ın kitabında da 5 ayet var ve bu 5 ayette 50 Kaf harfi mevcuttur. Bunları düşmanın yüzüne karşı okuduğun takdirde herhalde ona galip gelir, kahredersin. Şerrinden korktuğun zorba yahut kabadayı kimsenin yüzüne okuyacak olursan, Allah seni onun şerrinden muhafaza eder, birçok hata ve afetlerden de korur. Diğer bazı zatlar demişler ki: Bu 5 ayet yazılıp silahın ucuna asılır ve düşmana doğru -savaş halindeyken- çevrilirse, düşmanın hepsi hezimete uğrayıp perişan olurlar. Bu, bir nice defa tecrübe edilmiştir.

Kabadayı ve Zorbalara Karşı Okunacak Dua

Kabadayı ve Zorbalara Karşı 5 Kaf Ayeti
Kabadayı ve Zorbalara Karşı 5 Kaf Ayeti

Anlamı: Bismillâhir Rahmânir Rahim. Gökten indirdiğimiz su ile yeryüzünde yetişen bitkiler birbirine karışır. Ama sonunda rüzgârın savuracağı çer-çöpe döner. Ey Hefkalzâîl! O, görüleni de görülmeyeni de bilen, kendisinden başka ilâh olmayan AIlah’tır. O, Rahmân’dır ve Rahîm’dir.. Ya Ceğsekeyaîl!. Onları, yüreklerin ağıza geleceği, tasadan yutkunacakları yaklaşan kıyâmet günü ile uyar.

Zalimlerin ne dostu, ne de sözü dinlenecek şefaatçisi olur. Ya Dağayâîll Gündüz sinip geceleri gözüken gezegenlere and olsun. Kararmaya başlayan geceye ant olsun. Ağarmaya başlayan sabaha ant olsun.. Bu Kuran, Arş’ın sâhibi katında değerli, güçlü, sözü dinlenen ve güvenilen şerefli bir elçinin getirdiği sözdür.

Ya Vağrahaîl! Sad! Öğüt veren Kuran’a and olsun ki inkâr edenler gurur ve ayrılık için dedirler. Ya Değşeabaîl! Ey bu âyetlerin huddamı (hizmetçiler) ve ey Seyyid Meytatarun! (Bu kısımda Allah’tan kabulü istenecek dua, dilek, arzu dile getirilir.) Hemen şimdi, acele olarak; Süleyman bin Dâvud’un (S.A.V.) mülkü saltanatı üzere.. İncil, Tevrat, Zebur ve Furkan hakkı için.. Muhammed Mustafa (S.A.V.) hakkı için. Ve bu yüce ayetler, saygı değer isimler hakki için… Kecağzameheyuş hakkı için.

Düşmana Galip Gelmek İçin Etkili Dua

“Kabadayı ve Zorbalara Baş Eğdirmek İçin” hakkında 2 yorum

  1. Geri bildirim: Güç ve Kudret İçin 305 Kere Okunan Kadir Esması - Paranormal Haber

  2. Geri bildirim: Kuran'daki 5 Kaf Ayetinin Büyük Gücü - Tesirli Dualar

Soru sor, cevap yaz, yorum yap, kendi hikayeni anlat... Burası senin; istediğini yazabilirsin.