İçeriğe geç

Bakara Suresinin Sır ve Faziletleri

Büyü ve sihirden korunmak için, şeytanın eve girememesi için ve münafıklıktan beri (uzak) olmak için Bakara suresi

Bakara Suresi

Toplam 286 ayettir. Medine’de on senelik bir müddet içinde peyderpey nazil olmuştur. Mushaf tertîbine göre 2, nüzûl sırasına göre 87. suredir. İsmini, 67 ile 71. ayetler arasında bahsedilen, İsrâiloğulları’nın sığır kurban etmeleri kıssasından almıştır. Sureye, içinde Ayetel Kürsî bulunduğundan Kürsi, Kuran’ın zirvesi olduğu için Senamu’l Kuran, hidayet nurunun parlaklığı sebebiyle de Zehrâ isimleri de verilmiştir. Kuranı Kerîm’in en uzun suresidir. Bu hâliyle sure, Kuran’ın geniş bir özeti mahiyetindedir. Resûlullah (s.a.s.): “Bakara suresi, neredeyse dînin tamamını ihtivâ eder” buyurmuştur. [1]Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân 2/2876

Sihir Tesir Etmemesi İçin

Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki: Bu suresiyi okuyunuz. Zira onu okumak bereket, terki ise hasrettir. Onu okuyana sihirbazların sihri tesir etmez. 

Şeytanı Evden Uzaklaştırmak İçin

Evlerinizi kabirler gibi haram etmeyin. Muhakkak ki içinde Bakara suresinin okunduğu evde şeytan barınamayarak firar eder. Hiçbir ev olmadı ki içinde bu sure okunduğu vakit; şeytan, o evden, arkasından çirkin bir ses çıkararak kaçmış olmasın. Her şeyin bir zirvesi vardır. Kuran’ın zirvesi ise Bakara suresidir. Onun içinde bir ayet vardır ki Kuran’ın bütün ayetlerinin efendisidir. O da Ayetel Kürsi’dir. Bakara suresini kim evinde gece okursa üç gece evine şeytan giremez. Kim onu gündüz okursa üç gün şeytan evine giremez. 

Münafıklıktan Korunmak İçin

Her kim Bakara suresi ve Al-i İmran’ı gündüzleri okursa akşama kadar münafıklıktan beri (uzak) olur. Her kim bu surelerin her ikisini de geceleri okursa sabaha kadar münafıklıktan beri (uzak) olur. Bu sureleri geceleri okuyan kimseye; divan durup, ibadetle meşgul olmuş gibi sevap verilir. 

Ana Sayfa * Tesirli Dualar 

Dipnotlar

Dipnotlar
1 Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân 2/2876

Soru sor, cevap yaz, yorum yap, kendi hikayeni anlat... Burası senin; istediğini yazabilirsin.