Ad Koyma

Yakutların çocuğa ilk (geçici) adını doğumdan üç ay sonra, gerçek adını da ok atmaya başlayınca vermeleri yönündeki gelenek değişikliğine uğrayarak da olsa günümüzde bile bazı yörelerinde sürdürülmektedir.

Ad koyma, bir törenle çocuğa ad verilmesidir. Eski Türklerde çocuğun adı ile alın yazısı arasında bir bağ olduğuna inanıldığı için ad koymaya önemli bir olay olarak bakılırdı. Bu işi genellikle boyun şamanı, hocası gibi kutlu sayılan bir kişi gerçekleştirirdi.

İslamiyet sonrasında çocuğun kulağına ezan okunarak ardından adının söylenmesi bir gelenek haline dönüşmüştür. Yakutların çocuğa ilk (geçici) adını doğumdan üç ay sonra, gerçek adını da ok atmaya başlayınca vermeleri yönündeki gelenek değişikliğine uğrayarak da olsa günümüzde bile bazı yörelerinde sürdürülmektedir.

Kaynak: Deniz Karakurt, Türk Söylence Sözlüğü

Keşfet