Sürme Üzerine Okunup Göze Çekilen Kuduriye Duası

5
(1)

Kuduriye duası, Arabi aylardan birinin ilk günlerinde, halis bir niyetle, her ne dilek, hacet için okunursa o dilek ve maksadın gerçekleşmesine vesiledir.

Kuduriye Duası

Her kim bu duayı Arabi aylardan birinin ilk günlerinde, tam bir itikat ve halis niyetle, her ne murad için okursa Cenabı Zülcelâl ve Tekaddes Hazretleri o kişinin her türlü dilek ve maksadını yerine getirir.

Sevgi, Aşk ve Muhabbet İçin Kuduriye Duası

Kuduriye duasını her kim cuma günü sala vaktinde temiz bir gusül abdesti alıp Allah rızası için iki rekat namaz kıldıktan sonra, kıbleye yönelik şekilde oturup iki veya dört kez, sevdiği bir kimsenin niyetine okusa, canı gönülden ona aşık olur. Bir dakika ondan ayrı kalmak istemez.

Karı Koca Anlaşmazlığı İçin Kuduriye Duası

Eğer karı koca birbirlerini sevmezler ise: Bu dua, muhabbete ait bir saatte, bir tatlı üzerine on kez okunup, o karı kocaya yedirilir. Bundan sonra o karı koca son derece birbirlerini severler ve Yusuf ile Züleyha gibi muhabbet ederler.

Göze Sürme Olarak Çekilirse

Bu duayı herhangi bir hanım, sürme üzerine okuyarak, gözlerine sürme çeker ise o hanımı gören herkes, canı gönülden ona aşık olur.

Uzaktaki Kişiyi Yanına Getirmek İçin

Uzakta bulunan bir insanı acele yanına getirmek isteyen bir kimse, bir akarsu kenarına giderek, bu duayı kırk bir defa okur ve: “Yarabbi, bu suyun aktığı gibi filan kimsenin kalbi ve gönlü de bana böyle aksın” der ise hakkında dua okunan kişi, mutlaka niyet ve kast edilen yere gelir.

Kuduriye’yi Mum Üzerine Okumak

Bir kimse ıssız bir yerde bu duayı mum üzerine okuyup yaksa, sevmesi istenilen kimse o mumun ateşi gibi hakkında okunan kişi için yanar, tutuşur. Onun yanına gelir.

Yedi Yaprak Üzerine Kuduriye

Yedi adet yaprak üzerine okuyarak halvet (ıssız, tenha) bir mahalde ateşe atarak, yaksa; hakkında yakılan kişi, sevilmesi gereken kişinin aşkından deli divane olur.

Her Türlü Dilek İçin Kuduriye Duası

Her kim bu duayı Arabi aylardan birinin ilk günlerinde tam bir itikat ve halis bir niyetle her ne murat için okusa Cenabı Zülcelâl ve Tekaddes Hazretleri o kişinin her türlü dilek ve maksadını yerine getirir. Bu duayı her kim üzerinde taşır ise bütün arzu ve isteklerine kavuşur, biiznillâhi teâlâ…

Kısmet Açmak İçin Kuduriye Duası

Bir erkeğin veya bir kadının kısmeti bağlı ise bu duayı yazarak, üzerinde taşır ise tez vakitte kısmeti açılıp hayırlı talipleri zuhur eder.

Parayı Bereketlendirmek İçin

Parasının bereketi olmayan bir kimse, üzerinde taşır ise berekete kavuşur.

Düşmanların Dillerini Bağlamak İçin

Bu dua kimin üzerinde bulunur ise cümle alem düşman olsalar, bu duayı taşıyana karşı ağızları ve dilleri bağlanır.

Kuduriye Duası

Kuduriye Duası 1 - Sevgi, Aşk, Dilek, Hacet Duası - Tesirli Dualar

Bismillâhirrahmânirrahîm. Allahümme yâ Alîmü yâ azîmü yâ Rahmânü yâ Rahîmü yâ Kudduru ente rabbî ve ilmike hasbî feni’mer rabbü rabbî ve ni’mel hasbü hasbî tensuru men teşaü ve inneke entel azîzür rahîmi. Yâ Kudduru yâ Kudduru yâ Kudduru ve es’elükel azameti fil harekâtı vessekenâti vel kelimâti vel irâdâti vel hatarâti mines şekuri kâne vezzununi vel evhâmi ve zülzilu zilzâlen şedîden, yâ Kudduru yâ Kudduru yâ Kudduru ve iz yekulül münâfikune vellezîne fî kulubihim meradün mâ veadenellahü ve resâlühu illâ ğururen.

Kuduriye Duası 2 - Sevgi, Aşk, Dilek, Hacet Duası - Tesirli Dualar

Yâ Kudduru yâ Kudduru yâ Kudduru veftah lenâ feinneke hayrul fâtihîn vağfir lenâ feinneke hayrul ğâfirîn. Verhamnâ feinneke hayrur râhımîn. Sebbitnâ vensurnâ ve sehhir lenâ hâzâ emrî ve sahharel bahreyni li Musâ ve sahharatil cibâlü vel hadîdi li dâvuder rîhı vel cinni vel insi li Süleymâni ve sehharetis sekaleynı Muhammed Mustafâ sallâllahü aleyhi ve sellem. Yâ Kudduru yâ Kudduru yâ Kudduru ve sehhır lenâ küllün fîl bahri hüve leke fil ardi vessemâi velmülkı velmelekuti külle şey’in bimâkesebet bi hakkı Kâf hâ yâ ayn sâd.

Kuduriye Duası 3 - Sevgi, Aşk, Dilek, Hacet Duası - Tesirli Dualar

Vensurnâ feinneke hayrun nâsırîne. Verzuknâ ve ente hayrur râzikıyn. Yâ Kudduru yâ Kudduru yâ Kudduru ve heb lenâ rîhan tayyiben kemâ hiye fi ılmike venşur aleynâ min hazâini rahmetike verhamnâ bihâ hamlil kerâmâti meas selâmeti vel âfiyeti fid dünyâ vel âhireti. Yâ Kudduru yâ Kudduru yâ Kudduru. Allahümme yessir lenâ umurena mear râhati likulübinâ ve eydînâ vesselâmeti ve kün lenâ hâceten fî seferinâ ve halîfete fi ehlinâ vatmün alâ vücuhi â’dâinâ vemsehuhüm kulübün.

Kuduriye Duası 4 - Sevgi, Aşk, Dilek, Hacet Duası - Tesirli Dualar

Yâ Kudduru yâ Kudduru yâ Kudduru Şâhetil vücuhü lil’hayyil kayyumü. Ve kad hâbe men hamele zulmen. Tâ sîn mîm, hâ mîm _ayn sîn kâf, meracel bahreyni yeltekıyâni beynehümâ berzehun lâ yebğıyâni. Hâ mîm, hâl mîm, hâ mîm, el emru ve câen nasru fealeynâ lâ yünsarun. Yâ Kudduru yâ Kudduru yâ Kuddur. Bismillâhirrahmânirrahîm. Hâ mîm, tenzîlül kitâbi minellahil azîzil alîm. Ğâfirüz zenbi ve kâbilit tevbi şedîdil ıkâbi. Fein tevellev fekul hasbiyellahü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîm.

Kuduriye Duası 5 - Sevgi, Aşk, Dilek, Hacet Duası - Tesirli Dualar

Bismillâhirrahmânirrahîm. Yühıbbunehüm kehubbillâhi. Vellezîne âmenu eşeddü hubben lillâhi velev yerallezîne zalemu iz yerav nel azâbe ennel kuvvete lillâhi cemîan ve ennellahe şedîdül azâbi. Ve sallâllahü alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve ashâbihî ecmaîne. Yâ Kudduru yâ Kudduru yâ Kudduru. Yâ ekramel ekramîne ve yâ erhamer râhimîne. Velhamdü lillâhi rabbil âlemin. Amin.

BU İÇERİĞİ NE KADAR BEĞENDİNİZ?

Puanlamak için bir yıldıza tıklayın!

Ortalama değerlendirme 5 / 5. Oy sayımı: 1

Şu ana kadar oy yok! Bu gönderiye ilk oy veren siz olun.

Bu yazı sizin için yararlı olmadığı için üzgünüz!

Bu gönderiyi geliştirelim!

Bize bu yazıyı nasıl geliştirebileceğimizi söyleyin?

Keşfet

Paranormal Haber sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin