Zenginlik Duası

Bu esma; özellikle dünyalık elde etmek için okunur. Okuyan kişi Allah’tan zengin olmak isterse Allah da ona zenginlik verir.

El Ganiy Esması

Zengin Olmak İçin Dua- El Ganiy Esması
Zengin Olmak İçin Dua- El Ganiy Esması

Allah Teala’nın bu mübarek ismi şerifi “Zatı, sıfatı ve fiillerinde hiçbir şeye muhtaç olmayan ve herkesin kendisine muhtaç olduğu, gerçek zenginlik sahibi.” anlamına gelir. El Ganiy esmasının zikir adedi 1060, zikir saati Güneş, zikir günü ise pazardır.

Zengin Olmak İçin

El Ganiy esması, özellikle dünyalık elde etmek için okunur. Okuyan kişi Allah’tan zengin olmak isterse Allah da ona zenginlik verir. Ayrıca El Ganiy esmasının zikrine devam eden kimselerin dünyalık tüm istekleri yerine getirilir. Bu zikre devam eden iki dünyada da zengin olur.

Hastalık ve Musibetin Kalkması İçin

El Ganiy esması; hastalık ve musibet zamanında 1060 kez okunduğunda musibet, hastalık kalkar; yerini sağlık, huzur ve afiyet alır.

Kimseye Muhtaç Olmamak İçin

El Ganiy esmasının zikrine devam kişi, hiç kimseye muhtaç olmaz.

Zenginlik Servet ve Bol Rızık İçin Dua

Her gün sabah namazından sonra Allah rızası için iki rekat namaz kılınır. Her rekatta Fatiha’dan sonra bir Ayetel Kürsi, üç Kâfirun Suresi, on bir İhlas-ı Şerif okuduktan sonra namazın diğer erkanı ifa edilerek namazı tamamlanır. Namazdan sonra 100 kere: “Sübhânellâhi ve bi hamdihî sübhânellâhil azıymi ve bi hamdihî estağfirullâh” dedikten sonra 100 kere: Yâ Kâfi yâ Ğanî yâ Fettâh yâ Razzâk yâ Kerîm yâ Vehhâb yâ Zettavl yâ Mecid” esmalarını okuyan ve bunu vird edinen kimsenin hal ve hayatında pek kısa zamanda çok büyük inkişaflar, terakkiler ve değişiklikler olur. Çok büyük rızık kapıları kendisine açılır. Her işinde başarılı olur. Okuyanın dağlar gibi borcu olsa Cenabı Hakk yine pek kısa zamanda o borcu o kuluna ödetecek imkanlar ihsan buyurur.

Keşfet

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.