Peygamberimizin Tavsiye Ettiği Hafıza Güçlendirme Tarifi

Peygamberimizin tavsiye ettiği hafıza güçlendirme tarifi ile hafıza sorunlarına son! Doğal ve etkili tarif için makaleye göz atın.

Peygamber Efendimizin, bazı sahabi, Allah dostu ve İslam alimlerinin hafıza güçlendirme için tavsiye ettikleri dua, uygulama ve tarifler.

Peygamberimizin Hafıza Güçlendirme Tarifi

Peygamberimizin Tavsiye Ettiği Hafıza Güçlendirme Duaları ve Ayetler
Peygamberimizin Tavsiye Ettiği Hafıza Güçlendirme Duaları ve Ayetler

Resulullah (s.a.v.) Efendimiz, bir gün amcası oğlu İbni Abbas (r.a.) Hazretleri’ne şöyle buyurdular: – Hafızanın kuvvetlenmesi için sana bir şeyden haber vereyim mi? Veya sana bir şey öğreteyim mi?
– Evet, Ya Resulullah! Bunun üzerine Peygamber Efendimiz şöyle buyurdular: – Bir leğen içine zaferanla (safran); Fatiha suresini sonuna kadar, Mülk suresini sonuna kadar, Haşr suresini sonuna kadar, Vakıa suresini sonuna kadar yazarsın. S

onra o leğene Zemzem suyundan veya yağmur suyundan ya da deniz suyundan doldurur, Seher vaktinde aç karnına içmek üzere 3 miskal ağırlığında süt ve 10 miskal ağırlığında bal, 10 miskal de şeker katarsın. Bunu böyle yapıp içtikten sonra, her rekatinde 50 defa Fatiha, 50 defa İhlas okumak üzere 2 rekat namaz kılarsın. Sonra da oruçlu olarak sabahlarsın. Üzerinden 40 gün geçmeden geniş hafıza kuvvetine sahip olursun.. İbni Abbas (r.a.) hadisi rivavet ettikten sonra dedi ki: Peygamber’in (s.a.v.) buyurduğu gibi yaptım. Netice de yine onun buyurduğu gibi oldu. Ancak bu; yaşı 60’tan aşağı olanlar içindir.

İmam Zühri diyor ki: Ben de bu rivayet uyarınca su hazırlayıp içtim. Aynen İbni Abbas (r.a.) Hazretlerinin dediği gibi netice elde ettim. İmam Zühri ayrıca bunu yazıp kendi çocukları için de hazırlardı. El Asım (r.a.) diyor ki: Bu tavsiyeyi kendim için uyguladım ki o zaman 55 yaşında bulunuyordum. Üzerinden 1 ay geçmeden kendimde anlatamayacağım nisbette bir hafıza kuvveti başladı.

Hz. Ali’nin Ezberleme Tavsiyesi

Hazret-i Ali (r.a.) diyor ki: Kuran 5’er 5’er ayet olarak inmiştir. Kim onu bu iniş ölçüsüne göre ezberlerse unutmaz. Ancak Enam suresi böyle inmemiştir. [1]Beyhaki, Hz. Ali’den Halid bin Dinar diyor ki: Ebu’l Aliye bize şu tavsiyede bulundu: Kuran-ı Kerim’i 5’er ayet şeklinde ezberleyin. Çünkü Resulullah (s.a.v.) Efendimiz Kuran’ı Cibril-i Emin’den 5’er ayet şeklinde telakki ederdi. Aynı hususu Suyuti; el İtkan adlı kitabında belirtmiştir. [2]Beyhaki, Halid bin Dinar’dan

İmam Gazali’nin Hafıza Güçlendirme Tarifi

İmam Gazali, Havass-ı Kuran adlı kitapta diyor ki: Kim bütün ilimlerin inceliklerini ve belirgin taraflarını hıfzetmek istiyorsa tertemiz bir kap içine; Rahman suresinin başından 5 ayeti, Kıyamet suresinin 16., 17. ve 18. ayetlerini ve Buruc suresinin en son 2 ayetini yazsın. Sonra da üzerine Zemzem suyu dökerek yazılan yazıları suda eritsin. Böylece onu çocuğuna ya da her duyduğunu hafızasında tutmak isteyen birine içirsin. Bu ayetlerin bereketiyle ne duyar ve ne işitirse onu artık hafızasında tutabilir. Bu, birçok defalar tecrübe edilmiştir. [3]İmam Gazali, Havassı- Kuran

İmam Kelbi’nin Hafıza Güçlendirme Tarifi

İmam Kelbi (r.a.)) anlatıyor: Benim bir oğlum var idi. Bir türlü Kuran-ı Kerim’i ezberleyemiyordu. Ne kadar bir parça ezberlese akabinde onu unuturdu. Bir gece birisi bana şöyle tavsiyede bulundu: Bir kap içine “Er Rahman Allamel Kuran” ayetini “Veş şecerü yecüdan“a kadar “La tuharrik bihi lisaneke li tacele bihi” ayetini “Sümme inne aleyna beyanehu“ya kadar ve “Bel hüve kuranün mecidün fi levhin mahfuz” ayetini yaz. Sonra kabın içine Zemzem suyu dök. Onu çocuğuna içir. Allah’ın izniyle Kuran-ı Azim’i ezberler.

Onun bu tavsiyesini aynen yerine gelirdim. Ondan sonra oğlum her duyduğunu hafızasında tutmaya başladı ve muvaffak oldu. Bunun üzerine Allah’a hamd ettim. [4]Rahman suresi; ayet; 1, 2, 4, 5, 6. – Kıyamet suresi; ayet; 16, 17, 18, 19. – Buruc suresi; ayet; 21,22.

Hafıza Güçlendirmek İçin Kalem Suresi

Yine çok defa tecrübe edilen ayetlerden biri de Kalem suresidir. Temimi (r.a.) diyor ki: Bu surenin birçok hususiyetleri vardır. Onlardan biri şudur: Bir kimse hafızasının zayıflığından şikayetçi ise veya çok ince ve derin ilimleri okuyup öğrenmek istiyorsa; Bu sureyi ağaçtan mamul bir çanağa ya da bardağa nakşedip, madeni uçlu bir kalemle yazsın. Ancak bunu nakşedip yazan kimse temiz ve oruçlu olmalıdır. Yazı işini bitirdikten sonra çanağı kaldırıp yukarıya doğru yükseltecek ve onunla amel etmek istediğinde
tatlı bir su ile o yazıları silecek ve ağzı tükürükle ıslak olduğu halde içecek. Yalnız ne var ki kullanacağı tatlı su, güneş görmemiş olacak.

Hekim Yusuf (r.a.) diyor ki: Şüphesiz bu suda şifa vardır. Özellikle çocukların güzel konuşması, ihtiyaçların karşılanması, ince ve derin ilimlerin tahsil edilebilmesi için kullanıldığı takdirde çok yararlıdır. İşte bu belirttiğim husus Allah’ın izniyle hem erkeklere hem de kadınlara birtakım menfaatler sağlar.

Hafıza Güçlendirme İçin Ayetel Kürsi

Hz. Selman’ın (r.a.) Hz. Peygamber’den (s.a.v.) naklettiği bir hadiste buyuruluyor ki: Kim Ayetel Kürsi‘yi safranla 7 defa sağ elinin ayasına yazıp her defasında yalarsa, artık hiçbir şeyi unutmaz olur. Melekler onun için istiğfar eder. [5]İmam Gazali, Havass-ı Kuran

Dipnotlar

Dipnotlar
1Beyhaki, Hz. Ali’den
2Beyhaki, Halid bin Dinar’dan
3İmam Gazali, Havassı- Kuran
4Rahman suresi; ayet; 1, 2, 4, 5, 6. – Kıyamet suresi; ayet; 16, 17, 18, 19. – Buruc suresi; ayet; 21,22.
5İmam Gazali, Havass-ı Kuran
Keşfet
1 Comment
  1. Anonim says

    Teşekkürler.