Peygamberimizin Hastalandığında Okuduğu Dualar

Peygamberimizin hastalandığında okuduğu dualar. Peygamberimizin, kendisine bir hasta getirildiğinde ve hasta ziyaretinde okuduğu şifa duaları.

Peygamberimizin Hastalandığında Okuduğu Dualar -1

Nebiyy-i Ekrem Efendimiz rahatsızlandıkları zaman onu Cibril (a.s.) tedavi eder ve:

Peygamber Efendimizin Hasta Olduğu Zaman Okuduğu Dua
Peygamberimizin Hastalandığında Okuduğu Dualar -1

Türkçe Okunuşu: Bismillahi arkıyke min kulli şeyin yu’zike min şerri kulli nefsin ev aynin hasidin, Allahu yeşfike bismillahi arkıyke.

“Allah’ın ismiyle seni rahatsız eden her şeyden sana okurum. Her nefsin veya hasetçi her gözün şerrinden Allah sana şifa versin. Allah’ın adıyla sana okurum.” derdi.(Müslim, Selâm 40)

Peygamberimizin Hastalandığında Okuduğu Dualar – 2

Peygamberimiz bir rahatsızlıkları olduğu zaman Muavvizeteyn surelerini okur, kendi üzerine üfler ve onu eliyle üzerinden silerdi. Ve şöyle buyururlardı:

Peygamberimizin Hastalandığı Zaman Okuduğu Dua 2
Peygamberimizin Hastalandığında Okuduğu Dualar -2

Türkçe Okunuşu: Bismillahi Allahümme dâvini bi devaike veşfini bi şifaike ve ağnini bi fadlike ammen sivâk vahzer anni ezake.

Hazret-i Ayşe’den rivayete göre Nebiyy-i Ekrem kendilerine bir hasta getirildiğinde şöyle dua ederlerdi;

Hastalık İçin Şifa Duaları 1

Türkçe Okunuşu: Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame

Anlamı: “Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifa ver, çünkü şifa verici sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle şifa ver ki hiç bir hastalık bırakmasın.” (Buhârî, Merdâ, 20; Müslim, Selâm, 46; Ebû Dâvud, Tıbb, 18, 19)

Yine Hazret-i Ayşe’den rivayete göre Nebiyy-i Ekrem Efendimiz, kendisine bir hastanın şifa bulması için dua talep edildiği zaman:

Hastalık İçin Şifa Duaları 2

Türkçe Okunuşu: Bismillahi turbetu ardina ve rîkatu ba’dina yüşfe sakimuna bi-izni rabbina.

Anlamı “Allah’ın adıyla duaya başlarım. Bizim yerimizin toprağı ve birimizin tükrüğü vesilesiyle Allah’ın izniyle hastamız şifa bulur.” (Buhârî, Tıbb, 38; Müslim, Selâm, 54; Ebû Dâvud, Tıbb, 19)

Hasta Ziyaretine Gidince Okunacak Dua

“Allah’ın ismiyle. Ey Rabbim! Beni kendi devan ile tedavi et, bana kendi şifân ile şifâ ver ve beni kendi fazlınla Senden başkalarından müstağni kıl ve beni ezalardan uzak tut.” (Heysemî, X, 180)

Henüz eceli gelmemiş bir hastayı ziyaret eden bir mü’min yedi defa:

Hasta Ziyaretinde Okunacak Dua
Hasta Ziyaretinde Okunacak Dua

Türkçe Okunuşu: Es-elullahil-azime rabbel arşil aziim en yeşfiyeke.

“Büyük Allah’tan, büyük Arş’ın Rabbi Allah’tan sana şifâ vermesini istiyorum!” derse muhakkak afiyet bulur. (Ebû Dâvud, Cenâiz, 8; Tirmizî, Tıbb, 32; İbn Hanbel, I, 239)

Peygamber Efendimizin Sara Hastasına Duası

İbn Abbas’dan (r.a.) rivayete göre Nebiyy-i Ekrem Efendimiz’e bir hâtûn müracaat edip: “Ya Resûlallah, ben sara illetine duçar oluyorum. Hem de sara hâlinde açılıyorum. Allah Teala’ya dua ediniz ki, bu illeti benden izâle eylesin” dedi.

Resûl-i Ekrem Efendimiz kadına hitaben: “ Dilersen sabret, bu illet mukabilinde sana cennet verilsin. Dilersen sıhhat ve afiyetin için Allah Tealaya dua edeyim,” buyurdu.

Sonra o hatun: “Yâ Resûlallah, böylece sabrederim. Yalnız sar’a halinde açılmamam için Allah Teâlâ Hazretlerine dua ediniz” dedi.

Resûlullah Efendimiz de, o halinde açılmaması için dua buyurdular. (Buhârî, Merdâ, 6; Müslim, Birr, 54) Nebiyy-i Ekrem şöyle buyururlardı:

Sara Hastalığı İçin Okunacak Dua
Sara Hastalığı İçin Okunacak Dua

“Ağrıyan dişinin üzerine şehâdet parmağını koyup Yâsin-i şerîfin son tarafını nihayete kadar oku, biiznillah teâlâ şifa bulur.” (Suyûtî, el-Câmi’us-Sağîr, no: 5218)

GOOGLE NEWS’te Abone Ol & Takip Et

Okuduklarını nasıl buldun?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Arkadaşlarınla paylaşmak ister misin?
Abone Ol

Düşünceni veya kendi yaşadıklarını yazmak ister misin?