Connect with us

Tesirli Dualar

Allah’ın Hangi İsmi -Esmaül Hüsna- Hangi Dert İçin Kaç Kere Okunur

Allah’ın hangi ismiesmaül hüsna – ne için, hangi dert için, hangi dilek ve duaların kabulü için günde kaç kere okunur.

Hangi Esma Hangi Dert İçin Kaç Kere Okunur

Esmaül Hüsna – Allah’ın güzel isimleri hangi murad için kaç kere okunur:

Allah: Her türlü istek ve tüm duaların kabul olması 66 defa.

Er Rahman: Dünyada ve ahirette Allah’ın sevgisini kazanmak için 298 kere.

Er Rahim: Maddi ve manevi rızka nail olmak için 258 kere.

El Melik: Madd ve manevi olarak güçlü olmak, insanlara sözlerini anlatıp dinletebilmek, emir yani yetki ve otorite sahibi olmak için 90 kere.

El Kuddüs: Maddi ve manevi her türlü temizlik, kalp temizliği, ruhi hastalıklardan kurtulmak ve iyileşmek için 170 kere.

Es Selam: Korkulan her şeyden emin olmak ve esenliğe çıkmak için 131 kere.

El Mümin: Güvende olma, güvenilir insan olmak, kötu hastalıklara yakalanmamak için 137 kere. 

El Müheymin: İnsanlardan korunmak ve onların düşüncelerine akıl erdirebilmek için 145 kere. 

El Aziz: Düşmanlara galip gelmek için 94 kere.

El Cebbar: İstek ve arzuların olması, insanların ve cinlerın şerrinden emin olmak için 206 kere.

El Mütekebbir: İzzet, refah ve gerçek büyüklüğe erışmek, halk tarafından sevilmek için 662 kere. 

El Halık: İşlerde üzüntü ve sıkıntıdan kurtulmak, başarılı olmak için 731 kere. 

El Bari: İşte başarılı olmak, maddi ve manevi sıkıntılardan kurtulmak için 214 kere. 

El Musavvir: Maksat ve meramına ulaşmak ve ifade etmek, en zor  işlerı başarmak ve bir işte uzmanlaşmak için 336 kere.

El Gaffar: Bağışlanmak ve günahlardan korunmak için 1281 kere. 

El Kahhar: Zalimlerin ve din düşmanlarının kahrından kurtulmak için 306 kere. 

El Vehhab: Sıkıntısız ve maddi açıdan rahat bir hayat sürmek için 14 kere.

Er Rezzak: Bol rızıklı bir ömür geçirmek için 308 kere.

El Fettah: Maddi ve manevi hayır kapılarının açılması, ticarette başarıya ulaşmak için 489 kere. 

El Alim: İlim zenginliği için 150 kere.

El Kabid: Zalimin zulmünden kurtulmak için 903 kere.

El Basit: Rızkın genişlemesi ve bereketin artması için 72 kere.

El Hafid: Kötüden, kötülerden ve belalardan korunmak için 1481 kere.

Er Rafi: İnsanlar içinde ve işinde yükselmek, tevazu sahibi olmak için 351 kere.

El Muiz: Fakirlik ve zelillikten kurtulmak için 117 kere.

El Muzil: Düşmanları zelil etmek için 770 kere.

Es Semi: Duaların kabul olması için 180 kere. 

El Basir: Acziyetin kalkması için 302, basiretli olmak için 112 kere.

El Hakem: Haklı davasını kazanmak, insanlar arasında hak ile hüküm vermek için 68 kere.

El Adl: Adaletli olmak, haklı davayı kazanmak için 104 kere.

El Latif: Dileklerin olması, kısmet ve rızkın artması için 129 kere.

El Habir: Hafıza ve anlayışın gelişmesi için 812 kere.

El Halim: Ahlak güzelliği ve yumuşak huylu olmak, hiddet ve sinirin gitmesi için 88 kere.

El Azim: Sözünün tesirli olması ve sözü dinlenen biri olmak için 1020 kere.

El Gafur: Günahların affı ve kötü ahlaktan korunmak için 1286 kere.

Eş Şekür: Talih açıklığı, kendine verilen nimetlerin şükrünü eda edebilmek ve bol rızık için 526 kere.

El Aliyy: Zillettten kurtulmak, ilim derecelerinin artması için 110 kere.

El Kebir: Maddi ve manevi büyüklük, hürmet sahibi olmak için 232 kere.

El Hafiz: Nefsinin ve malının korunması için 998 kere. 

El Mukit: Muhtaç olunan şeyi kazanmak ve bol rızık için 550 kere.

El Hasib: Herkese karşı açık alınlı olmak için 80 kere.

El Celil: Gerçek yüceliği erişmek için 73, zalim ve zorbayı zelil etmek için  5329 kere.

El Kerim: Bol rızık sahibi olmak, cömert olmak ve kolaylığa nail olmak için 270 kere.

Er Rakib: Her işte Allah’ın koruması altında olmak ve hafızanın kuvvetlenmesi için 312 kere.

El Mücib: Duaların kabul olması için 55 veya 3025 kere.

El Vasi: Uzun ömürlü olmak, sıhhat ve rızık genişliği için 137 kere. 

El Hakim: İlim ve hikmet sahibi olmak için 78, uzağı görmek, hikmetli iş yapmak için 6084 kere.

El Vedud: İnsanların sevgisini kazanmak için 20 ve 400 kere.

El Mecid: İzzet ve şerefin artması için 57 veya 3249 kere.

El Bais: Kuvvetli irade ve alacakların tahsili için 573 kere.

Eş Şehid: Şehit olmak, heybetli olmak, halk arasında sevilmek için 319 kere.

El Hak: Sağlam bir imana ve doğru bir ibadet hayatına sahip olmak, başlanılan işin sonunu getirebilmek için 108 kere.

El Vekil: Allah’tan her türlü yardım görmek için 66 kere.

El Kavi: Kansızlıktan kurtulmak ve vücudun güçlü olması, zor işleri kolaylıkla halletmek için 116 kere. 

El Metin: Maddi ve manevi olarak dayanıklı olmak, sağlam iradeli olmak, hastalıklardan kurtulmak için 500 kere.

El Veliyy: Her işte Allah’ın yardımı için 46 veya 2116 kere.

El Hamid: Kazancın genişlemesi için 62, Allah’a çokça hamd etmiş olmak ve Allah’tan yardım istemek için 3844 kere.

El Muhsi: Zekanın artması ve kuvvetli olması için 148 kere.

El Mübdi: Her işte başarılı olmak, umulmayan yerden rızık gelmesi için 57 kere.

El Muid: Elden kaçanı geri kazanmak, Allah’ın ahirette yeniden dirilme hakikatini ruhlarımıza duyurması için 124 kere.

El Muhyi: İşlerin başarılı olması, hastalıklardan kurtulmak için 68 kere.

El Mumit: Harama bakmamak, kötülüklerden vazgeçmek, devamlı ahireti hatırlamak için 490 kere.

El Hay: Sözün tesirli olması için 18, sözü dinlenir biri olmak için 324 kere.

El Kayyum: Bütün işlerde Allah’tan yardım, isteklere nail olmak, rızkın devamlı olması için 156 kere. 

El Vacid: Aradığını ve kaybettiğini bulmak için 14 ve 196 kere.

El Macid: Kazanç bolluğu ve şerefli bir hayat sahibi olmak için 48 kere.

El Vahid – El Ehad: Kalp uyanıklığı için 13, isteklerin olması için 3669 kere.

Es Samed: Hiç kimseye muhtaç olmamak için 134 kere.

El Kadir: İstediğini yapmaya güç yetirebilmek için 305 kere.

El Muktedir: Her işte başarılı olmak için 744 kere.

El Mukaddim: Daime yükselmek için 184 kere.

El Muahhir: Kötü ve belalı birinin veya bir işin kendinden uzaklaşması için 847 kere.

El Evvel: Her hayır işinde birinci olmak için 37 kere.

El Ahir: Ömrün uzun olması için 801 kere.

Ez Zahir: Her meselenin açıklığa kavuşması ve zuhuru için 1106 kere.

El Müteali: İstenilen makama gelmek ve yüceliği erişmek için 551 kere.

El Batın: Nefsi mutmainne makamına ulaşmak ve iç ferahlığı için 62 kere.

El Vali: Sözün tesirli olması, insanlar tarafından sevilmek için 47 kere.

El Berr: Her halükarda iyilik bulmak için 202 kere.

Et Tevvab: Tevbelerin kabul olması için 409 kere.

El Müntekim: Zulüm ve fenalıklardan korunmak için 630 kere.

El Afuvv: Rızık bolluğu, kalp huzuru ve affedilmek için 156 kere.

Er Rauf: Merhametin artması ve hiçbir varlıktan zarar görmemek için 287 kere.

Malikül Mülk: Mal ve kazanca zarar gelmemesi, maddi manevi derecelerin artması için 212 kere.

Zül Celali Vel İkram: İşlerin kolay olması, insanlar tarafından sevilmek için 1100 kere.

El Muksit: Eşlerin arasının düzelmesi ve adaletli olmak için 209 kere.

El Cami: Küsleri barıştırmak, hayırların birleşip toplanması için 114 kere.

El Gani: Gerçek zenginliki servet ve geniş rızık, insanlar tarafından sevilmek için 1060 kere.

El Muğni: Geçim rahatlığı, bol rızık ve zenginlik için 1100 kere.

El Mani: Kaza ve belalardan korunmak için 161 kere.

Ed Darr: Zararlı kişilerden emin olmak ve onları Allah’a havale etmek için 1001 kere.

En Nafi: Hastalıklardan korunmak, şifa bulmak, zararladan uzak durmak için 201 kere.

En Nur: Doğruyu ve yanlışı olduğu gibi görüp, kalp nuruna sahip olmak için 256 kere.

El Hadi: Doğru yolu bulmak ve hidayet için 20, çocukların serkeş olmaması için 400 kere.

El Bedi: Allah’ın yardımına nail olmak, maddi ve manevi güzellik için 86 kere.

El Baki: Uzun ömür ve sağlık için 113 kere.

El Varis: Uzun ömür, bol mal, şeref ve rızık sahibi olmak için 707 kere. 

Er Reşid: Güzel ahlak sahibi olmak, kötü alışkanlıklardan korunmak için 514 kere.

Es Sabur: Başlanılan işi kolay bitirmek, öfkeyi yenmek ve sabırlı olmak için 298 kere okunur.

Esmaül Hüsna Okurken Sayıya Neden Dikkat Etmeliyiz

Çoğu Allah dostunun ifadesine göre; duaların kabulü ve çeşitli manevi hallerin zuhuru için edilen dualar ve Esmaül Hüsna‘dan çekilen zikirlerin sayısı önemlidir.

Tasavvufta buna vukuf-u adedi denir. Çünkü her esma kapıları açan bir anahtar, zikirlerin adetleri ise bu anahtarların dişleri gibidir. Eğer dişlerden bir tanesi bile eksik veya fazla olursa anahtar istenilen kapıyı açmayacaktır.

Tesirli Dualar

Facebook Grubu

Advertisement
2 Comments

2 Comments

  1. Pingback: Sınavda Başarılı Olmak İçin Dua - Paranormal Haber

  2. Pingback: Hangi Sure Ne İçin Hangi Dert İçin Kaç Kere Okunur - Tesirli Dualar

Soru Sor - Kendi Hikayeni Paylaş