Allah’ın Hangi İsmi -Esmaül Hüsna- Hangi Dert İçin Kaç Kere Okunur

0
(0)

Allah’ın hangi ismiesmaül hüsna – ne için, hangi dert için, hangi dilek ve duaların kabulü için günde kaç kere okunur.

Hangi Esma Hangi Dert İçin Kaç Kere Okunur

Esmaül Hüsna – Allah’ın güzel isimleri hangi murad için kaç kere okunur:

Allah

Her türlü istek ve tüm duaların kabul olması 66 defa.

Er Rahman

Dünyada ve ahirette Allah’ın sevgisini kazanmak için 298 kere.

Er Rahman Esmasının Sırları

Er Rahim

Maddi ve manevi rızka nail olmak için 258 kere.

Er Rahim Esmasının Sırları

El Melik

Maddi ve manevi olarak güçlü olmak, insanlara sözlerini anlatıp dinletebilmek, emir yani yetki ve otorite sahibi olmak için 90 kere.

El Melik Esmasının Sırları

El Kuddüs

Maddi ve manevi her türlü temizlik, kalp temizliği, ruhi hastalıklardan kurtulmak ve iyileşmek için 170 kere.

El Kuddüs Esmasının Sırları

Es Selam

Korkulan her şeyden emin olmak ve esenliğe çıkmak için 131 kere.

Es Selam Esmasının Sırları

El Mümin

Güvende olma, güvenilir insan olmak, kötü hastalıklara yakalanmamak için 137 kere. 

El Mümin Esması Sırları

El Müheymin

İnsanlardan korunmak ve onların düşüncelerine akıl erdirebilmek için 145 kere. 

El Müheymin Esması Sırları

El Aziz

Düşmanlara galip gelmek için 94 kere.

El Aziz Esmasının Sırları

El Cebbar

İstek ve arzuların olması, insanların ve cinlerın şerrinden emin olmak için 206 kere.

El Cebbar Esmasının Sırları

El Mütekebbir

İzzet, refah ve gerçek büyüklüğe erişmek, halk tarafından sevilmek için 662 kere. 

El Mütekebbir Esmasının Sırları

El Halık

İşlerde üzüntü ve sıkıntıdan kurtulmak, başarılı olmak için 731 kere. 

El Halık Esmasının Sırları

El Bari

İşte başarılı olmak, maddi ve manevi sıkıntılardan kurtulmak için 214 kere. 

El Bari Esmasının Sırları

El Musavvir

Maksat ve meramına ulaşmak ve ifade etmek, en zor  işleri başarmak ve bir işte uzmanlaşmak için 336 kere.

El Musavvir Esmasının Sırları

El Gaffar

Bağışlanmak ve günahlardan korunmak için 1281 kere. 

El Gaffar Esmasının Sırları

El Kahhar

Zalimlerin ve din düşmanlarının kahrından kurtulmak için 306 kere. 

El Kahhar Esmasının Sırları

El Vehhab

Sıkıntısız ve maddi açıdan rahat bir hayat sürmek için 14 kere.

El Vehhab Esmasının Sırları

Er Rezzak

Bol rızıklı bir ömür geçirmek için 308 kere.

Er Rezzak Esmasının Sırları

El Fettah

Maddi ve manevi hayır kapılarının açılması, ticarette başarıya ulaşmak için 489 kere. 

El Fettah Esmasının Sırları

El Alim

İlim zenginliği için 150 kere.

El Alim Esmasının Sırları

El Kabıd

Zalimin zulmünden kurtulmak için 903 kere.

El Basıt

Rızkın genişlemesi ve bereketin artması için 72 kere.

El Basıt Esmasının Sırları

El Hafid

Kötüden, kötülerden ve belalardan korunmak için 1481 kere.

El Hafid Esmasının Sırları

Er Rafi

İnsanlar içinde ve işinde yükselmek, tevazu sahibi olmak için 351 kere.

Er Rafi Esmasının Sırları

El Muiz

Fakirlik ve zelillikten kurtulmak için 117 kere.

El Muiz Esmasının Sırları

El Muzil

Düşmanları zelil etmek için 770 kere.

El Muzil Esmasının Sırları

Es Semi

Duaların kabul olması için 180 kere. 

Es Semi Esmasının Sırları

El Basir

Acziyetin kalkması için 302, basiretli olmak için 112 kere.

El Basir Esmasının Sırları

El Hakem

Haklı davasını kazanmak, insanlar arasında hak ile hüküm vermek için 68 kere.

El Hakem Esmasının Sırları

El Adl

Adaletli olmak, haklı davayı kazanmak için 104 kere.

El Adl Esmasının Sırları

El Latif

Dileklerin olması, kısmet ve rızkın artması için 129 kere.

El Latif Esmasının Sırları

El Habir

Hafıza ve anlayışın gelişmesi için 812 kere.

El Habir Esmasının Sırları

El Halim

Ahlak güzelliği ve yumuşak huylu olmak, hiddet ve sinirin gitmesi için 88 kere.

El Halim Esmasının Sırları

El Azim

Sözünün tesirli olması ve sözü dinlenen biri olmak için 1020 kere.

El Azim Esmasının Sırları

El Gafur

Günahların affı ve kötü ahlaktan korunmak için 1286 kere.

El Gafur Esmasının Sırları

Eş Şekür

Talih açıklığı, kendine verilen nimetlerin şükrünü eda edebilmek ve bol rızık için 526 kere.

Eş Şekür Esmasının Sırları

El Aliyy

Zillettten kurtulmak, ilim derecelerinin artması için 110 kere.

El Aliyy Esmasının Sırları

El Kebir

Maddi ve manevi büyüklük, hürmet sahibi olmak için 232 kere.

El Kebir Esmasının Sırları

El Hafız

Nefsinin ve malının korunması için 998 kere. 

El Hafız Esmasının Sırları

El Mukit

Muhtaç olunan şeyi kazanmak ve bol rızık için 550 kere.

El Mukit Esmasının Sırları

El Hasib

Herkese karşı açık alınlı olmak için 80 kere.

El Hasib Esmasının Sırları

El Celil

Gerçek yüceliği erişmek için 73, zalim ve zorbayı zelil etmek için  5329 kere.

El Calil Esması Sırları

El Kerim

Bol rızık sahibi olmak, cömert olmak ve kolaylığa nail olmak için 270 kere.

El Kerim Esmasının Sırları

Er Rakib

Her işte Allah’ın koruması altında olmak ve hafızanın kuvvetlenmesi için 312 kere.

Er Rakib Esmasının Sırları

El Mücib

Duaların kabul olması için 55 veya 3025 kere.

El Mücib Esması Sırları

El Vasi

Uzun ömürlü olmak, sıhhat ve rızık genişliği için 137 kere. 

El Vasi Esması Sırları

El Hakim

İlim ve hikmet sahibi olmak için 78, uzağı görmek, hikmetli iş yapmak için 6084 kere.

El Hakim Esmasının Sırları

El Vedud

İnsanların sevgisini kazanmak için 20 ve 400 kere.

El Vedud Esması Sırları

El Mecid

İzzet ve şerefin artması için 57 veya 3249 kere.

El Mecid Esmasının Sırları

El Bais

Kuvvetli irade ve alacakların tahsili için 573 kere.

El Bais Esmasının Sırları

Eş Şehid

Şehit olmak, heybetli olmak, halk arasında sevilmek için 319 kere.

Eş Şehid Esmasının Sırları

El Hak

Sağlam bir imana ve doğru bir ibadet hayatına sahip olmak, başlanılan işin sonunu getirebilmek için 108 kere.

El Hak Esması Sırları

El Vekil

Allah’tan her türlü yardım görmek için 66 kere.

El Vekil Esması Sırları

El Kaviyy

Kansızlıktan kurtulmak ve vücudun güçlü olması, zor işleri kolaylıkla halletmek için 116 kere. 

El Kaviy Esması Sırları

El Metin

Maddi ve manevi olarak dayanıklı olmak, sağlam iradeli olmak, hastalıklardan kurtulmak için 500 kere.

El Metin Esması Sırları

El Veliyy

Her işte Allah’ın yardımı için 46 veya 2116 kere.

El Veli Esmasının Sırları

El Hamid

Kazancın genişlemesi için 62, Allah’a çokça hamd etmiş olmak ve Allah’tan yardım istemek için 3844 kere.

El Hamid Esmasının Sırları

El Muhsi

Zekanın artması ve kuvvetli olması için 148 kere.

El Muhsi Esmasının Sırları

El Mübdi

Her işte başarılı olmak, umulmayan yerden rızık gelmesi için 57 kere.

El Mübdi Esmasının Sırları

El Muid

Elden kaçanı geri kazanmak, Allah’ın ahirette yeniden dirilme hakikatini ruhlarımıza duyurması için 124 kere.

El Muid Esmasının Sırları

El Muhyi

İşlerin başarılı olması, hastalıklardan kurtulmak için 68 kere.

El Muhyi Esmasının Sırları

El Mümit

Harama bakmamak, kötülüklerden vazgeçmek, devamlı ahireti hatırlamak için 490 kere.

El Mümit Esmasının Sırları

El Hayy

Sözün tesirli olması için 18, sözü dinlenir biri olmak için 324 kere.

El Hayy Esmasının Sırları

El Kayyum

Bütün işlerde Allah’tan yardım, isteklere nail olmak, rızkın devamlı olması için 156 kere. 

El Kayyum Esmasının Sırları

El Vacid

Aradığını ve kaybettiğini bulmak için 14 ve 196 kere.

El Vacid Esmasının Sırları

El Macid

Kazanç bolluğu ve şerefli bir hayat sahibi olmak için 48 kere.

El Macid Esmasının Sırları

El Vahid – El Ehad

Kalp uyanıklığı için 13, isteklerin olması için 3669 kere.

El Vahid Esmasının Sırları

Es Samed

Hiç kimseye muhtaç olmamak için 134 kere.

Es Samed Esmasının Sırları

El Kadir

İstediğini yapmaya güç yetirebilmek için 305 kere.

El Kadir Esmasının Sırları

El Muktedir

Her işte başarılı olmak için 744 kere.

El Mukaddim

Daima yükselmek için 184 kere.

Mukaddim Esmasının sırları

El Muahhir

Kötü ve belalı birinin veya bir işin kendinden uzaklaşması için 847 kere.

El Evvel

Her hayır işinde birinci olmak için 37 kere.

El Evvel Esmasının Sırları

El Ahir

Ömrün uzun olması için 801 kere.

Ez Zahir

Her meselenin açıklığa kavuşması ve zuhuru için 1106 kere.

Ez Zahir Esmasının Sırları

El Müteali

İstenilen makama gelmek ve yüceliği erişmek için 551 kere.

El Müteali Esmasının Sırları

El Batın

Nefsi mutmainne makamına ulaşmak ve iç ferahlığı için 62 kere.

El Vali

Sözün tesirli olması, insanlar tarafından sevilmek için 47 kere.

El Vali Esmasının Sırları

El Berr

Her halükarda iyilik bulmak için 202 kere.

Et Tevvab

Tevbelerin kabul olması için 409 kere.

El Müntekim

Zulüm ve fenalıklardan korunmak için 630 kere.

El Afüvv

Rızık bolluğu, kalp huzuru ve affedilmek için 156 kere.

El Afüv Esmasının Sırları

Er Rauf

Merhametin artması ve hiçbir varlıktan zarar görmemek için 287 kere.

Malikül Mülk

Mal ve kazanca zarar gelmemesi, maddi manevi derecelerin artması için 212 kere.

Malikel Mülk Esmasının Sırları

Zül Celali Vel İkram

İşlerin kolay olması, insanlar tarafından sevilmek için 1100 kere.

Zül Celali Vel İkram Esmasının Sırları

El Muksit

Eşlerin arasının düzelmesi ve adaletli olmak için 209 kere.

El Muksit Esmasının Sırları

El Cami

Küsleri barıştırmak, hayırların birleşip toplanması için 114 kere.

El Cami Esmasının Sırları

El Ganiy

Gerçek zenginlik, servet ve geniş rızık, insanlar tarafından sevilmek için 1060 kere.

El Ganiy Esmasının Sırları

El Muğni

Geçim rahatlığı, bol rızık ve zenginlik için 1100 kere.

El Muğni Esmasının Sırları

El Mani

Kaza ve belalardan korunmak için 161 kere.

Ed Darr

Zararlı kişilerden emin olmak ve onları Allah’a havale etmek için 1001 kere.

Ed Darr Esmasının Sırları

En Nafi

Hastalıklardan korunmak, şifa bulmak, zararladan uzak durmak için 201 kere.

Nafi Esmasının Sırları

En Nur

Doğruyu ve yanlışı olduğu gibi görüp, kalp nuruna sahip olmak için 256 kere.

El Hadi

Doğru yolu bulmak ve hidayet için 20, çocukların serkeş olmaması için 400 kere.

El Hadi Esmasının Sırları

El Bedi

Allah’ın yardımına nail olmak, maddi ve manevi güzellik için 86 kere.

El Baki

Uzun ömür ve sağlık için 113 kere.

El Varis

Uzun ömür, bol mal, şeref ve rızık sahibi olmak için 707 kere. 

El Varis Esmasının Sırları

Er Reşid

Güzel ahlak sahibi olmak, kötü alışkanlıklardan korunmak için 514 kere.

Er Reşid Esmasının Sırları

Es Sabur

Başlanılan işi kolay bitirmek, öfkeyi yenmek ve sabırlı olmak için 298 kere okunur.

Es Sabur Esmasının Sırları

Esmaül Hüsna Okurken Sayıya Neden Dikkat Etmeliyiz

Çoğu Allah dostunun ifadesine göre; duaların kabulü ve çeşitli manevi hallerin zuhuru için edilen dualar ve Esmaül Hüsna’dan çekilen zikirlerin sayısı önemlidir. Tasavvufta buna vukuf-u adedi denir. Çünkü her esma kapıları açan bir anahtar, zikirlerin adetleri ise bu anahtarların dişleri gibidir. Eğer dişlerden bir tanesi bile eksik veya fazla olursa anahtar istenilen kapıyı açmayacaktır.

Bu gönderiyi ne kadar beğendiniz?

Puanlamak için bir yıldıza tıklayın!

Ortalama değerlendirme 0 / 5. Oy sayımı: 0

Şu ana kadar oy yok! Bu gönderiye ilk oy veren siz olun.

Bu yazı sizin için yararlı olmadığı için üzgünüz!

Bu gönderiyi geliştirelim!

Bize bu yazıyı nasıl geliştirebileceğimizi söyleyin?

Keşfet
87 Comments
 1. […] Allah’ın 99 İsmi Hangi Dert İçin Kaç Kere Okunur […]

 2. […] Allah’ın 99 İsmi Hangi Dert İçin Kaç Kere Okunur […]

 3. […] Allah’ın 99 İsmi Hangi Dert İçin Kaç Kere Okunur […]

 4. […] Allah’ın 99 İsmi Hangi Dert İçin Kaç Kere Okunur […]

 5. […] Allah’ın 99 İsmi Hangi Dert İçin Kaç Kere Okunur […]

 6. […] Allah’ın 99 İsmi Hangi Dert İçin Kaç Kere Okunur […]

 7. […] Allah’ın 99 İsmi Hangi Dert İçin Kaç Kere Okunur […]

 8. […] Allah’ın 99 İsmi Hangi Dert İçin Kaç Kere Okunur […]

 9. […] Hafız; koruyup gözeten; kendisinden gizli hiç bir şey olmayan demektir. Allah Teala, evrenin düzenini koruyup sürdürendir. Her şeyi eksiksiz kaydedip hesaba çekmek üzere koruyandır. […]

 10. […] Allah’ın 99 İsmi Hangi Dert İçin Kaç Kere Okunur […]

 11. […] Allah’ın 99 İsmi Hangi Dert İçin Kaç Kere Okunur […]

 12. […] Hangi Esma Hangi Dert İçin Kaç Kere Okunur * Tesirli Dualar * Google News’te Takip Et […]

 13. […] Allah’ın 99 İsmi Hangi Dert İçin Kaç Kere Okunur […]

 14. […] Allah’ın 99 İsmi Hangi Dert İçin Kaç Kere Okunur […]

 15. […] Allah’ın 99 İsmi Hangi Dert İçin Kaç Kere Okunur […]

 16. […] Allah’ın 99 İsmi Hangi Dert İçin Kaç Kere Okunur […]

 17. […] Allah’ın 99 İsmi Hangi Dert İçin Kaç Kere Okunur […]

 18. […] Allah’ın 99 İsmi Hangi Dert İçin Kaç Kere Okunur […]

 19. […] Allah’ın 99 İsmi Hangi Dert İçin Kaç Kere Okunur […]

 20. […] Allah’ın 99 İsmi Hangi Dert İçin Kaç Kere Okunur […]

 21. […] Allah’ın 99 İsmi Hangi Dert İçin Kaç Kere Okunur […]

 22. […] Allah’ın 99 İsmi Hangi Dert İçin Kaç Kere Okunur […]

 23. […] Allah’ın 99 İsmi Hangi Dert İçin Kaç Kere Okunur […]

 24. […] Allah’ın 99 İsmi Hangi Dert İçin Kaç Kere Okunur […]

 25. […] Allah’ın 99 İsmi Hangi Dert İçin Kaç Kere Okunur […]

 26. […] Allah’ın 99 İsmi Hangi Dert İçin Kaç Kere Okunur […]

 27. […] Allah’ın 99 İsmi Hangi Dert İçin Kaç Kere Okunur […]

 28. […] Allah’ın 99 İsmi Hangi Dert İçin Kaç Kere Okunur […]

 29. […] Allah’ın 99 İsmi Hangi Dert İçin Kaç Kere Okunur […]

 30. […] Allah’ın 99 İsmi Hangi Dert İçin Kaç Kere Okunur […]

 31. […] Allah’ın 99 İsmi Hangi Dert İçin Kaç Kere Okunur […]

 32. […] Allah’ın 99 İsmi Hangi Dert İçin Kaç Kere Okunur […]

 33. […] Allah’ın 99 İsmi Hangi Dert İçin Kaç Kere Okunur […]

 34. […] Allah’ın 99 İsmi Hangi Dert İçin Kaç Kere Okunur […]

 35. […] Allah’ın 99 İsmi Hangi Dert İçin Kaç Kere Okunur […]

 36. […] Allah’ın 99 İsmi Hangi Dert İçin Kaç Kere Okunur […]

 37. […] Allah’ın 99 İsmi Hangi Dert İçin Kaç Kere Okunur […]

%d blogcu bunu beğendi: