Okununca Semadan Eli Demir Tokmaklı Melek İner

Bu sure okunca semadan eli demir tokmaklı bir melek iner. İlk 3 ayetini okuyana 70 melek vazifelendirilir ve o meleklerin ibadeti kadar o kişiye sevap yazılır.

Enam Suresinin Sevabı

Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu surenin fazileti hakkında şöyle buyuruyorlar: “Her kim bu surenin ilk 3 ayetini okursa Allah Teala onun için 70 melek vazifelendirir. O meleklerin yaptıkları ibadet kadar o kimsenin amel defterine sevap yazarlar. Her kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra Sure-i Enam’ın başındaki 3 ayeti okursa Cenabı Ecelli Ala, o kimse için 70.000 melek vazifelendirir. Kıyamet gününe kadar o kimse için istiğfar ederler.

Enam Suresi İlk Üç 3 Ayet - Hastalık ve Ağrılara Karşı Dua

Şeytanın Vesvesesine Karşı

Yedinci kat semadan bir melek, yanında bir demir tokmak olduğu halde, bu ayetleri okuyanın yanına iner. Şeytan o kimseye vesvese vermeyi murat ettiği vakit, melek ona bir defa vurur. Bu darbeden dolayı, şeytanla onun arasında 70 tane perde meydana gelir.

Kıyamet Gününde Enam Suresi

Kıyamet günü olduğu vakit Allah Teala, bu ayetleri okuyan kuluna ‘Arşımın gölgesinde yürü, cennet meyvelerinden ye, Kevser şarabından iç ve selsebil suyu ile yıkan. Sen benim kulumsun, ben de senin Rabb’inim.’ buyurur.

Enam Suresinin Nüzulü

Peygamber Efendimiz buyuruyorlar: Kuran’da Enam suresinden gayri bir sure bana defada nazil olmadı. Şeytanlar bu surenin nazil olmasından çok endişe ettiler ve müteessir oldular. Bu sure, bana; Cebrail ile mahiyetinde 50.000 melaike olduğu halde gönderildi. Bu sureyi kuşatmışlar, bir düğün debdebesi ile getirmişler ve havuza su kor gibi kalbimde kararlaştırılmışlardı.

Allah Teala bununla beni ve sizi öyle izzetlendirdi ki artık bundan sonra onu okuyan ebediyen delalete düşmez. Bu surede müşriklerin bütün hüccetlerinin iptali ve Allah’ın hulf etmesi etmesi na-kabil bir vaadi vardır. Sure-i Enam, nazil olduğu vakit Resulullah tesbih etmiş ve bu sureyi ufku kapatacak kadar melaike teşyi etmiştir. Sure-i Enam etrafında 70.000 melek “Sübhanallahil azim, Sübhanallahil azim…” diye tesbih getirdikleri halde, hepsi birden; Mekke’de, bir gecede nazil oldu.

Enam Suresi İlk 3 Ayetinin Fazileti

İmam Şafii diyor ki: “Her kim sabah ve akşam Sure-i Enam’ın başındaki 3 ayeti 7’şer defa okur da vücudunu mesh ederse bütün hastalık ve ağrılardan emin olur.

Keşfet

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.