Düşmana Galip Gelmek İçin Etkili Dua

Düşmana galip gelmek için etkili dualar ve öneriler bu makalede. Güçlü bir koruma için yapmanız gerekenler ve düşmanlarınızla başa çıkmak için tavsiyeler.

Kuran-ı Azim’de 5 surede 5 ayet vardır. Bunlar Bakara, Al-i İmran, Nisa ve Maide sureleridir ve bir ayet de (yani beşinci ayet) Rad suresindedir. Her ayette 10 tane Kaf harfi vardır. Bunların hassesi, harp içindir. Düşmana galip gelmek, hasetçilere karşı üstün olmak da bunun hasseleri (özellik, kuvvet) arasındadır.

Düşmana Galip Gelmek İçin Dua

Kuran-ı Azim’de 5 surede 5 ayet vardır ki bunların dördü art arda gelir: Bakara, Al-i İmran, Nisa ve Maide sureleridir ve bir ayet de (yani beşinci ayet) Rad suresindedir. Her ayette 10 tane Kaf harfi vardır. Bunların hassesi, harp içindir. Düşmana galip gelmek, hasetçilere karşı üstün olmak da bunun hasseleri (özellik, kuvvet) arasındadır. Kim bu 5 Kaf ayetini yazıp başına takarak makam ve mevki sahiplerinin, büyük devlet adamlarının yanına girerse, hepsi de ona saygı gösterir, ayağa kalkar ve onun heybet ve şevketinden korkar olurlar. Bu, kabul içindir. Yine 5 Kaf ayeti yazılır ve düşman üzerine gönderilen askerin bayrağı üzerine konulursa o asker ebediyen yenilgiye uğramaz. Her zaman düşmana karşı üstün gelir. Nazardan korunmuş olur. Evet, bu ayetler şüphe edilmeyecek ve erişilmeyecek bir hazinedir.

Şeyh Mahmud Gazi [1]Meşhur Türk hükümdarlarından Gazneli Mahmut diyor ki: Şeyh Musa es Sedrani Hazretleri 5 Kaf ayetini bana öğretti. Seferde ve hazerde nasıl taşınacağım talim ettirdi. Savaşlarda nasıl yararlanacağımı da ayrıca tavsiyede bulundu. Bunun üzerine Allah beni de askerlerimi de mübarek eyledi ve Hint diyarlarını fethetmeyi ve yüz çevirdiğim her yeri zapt etmeyi bana müyesser kıldı. Ne yana döndüysem yardım gördüm, muzaffer oldum. İbni Mesud (r.a.) Hazretleri’nden yapılan rivayete göre: Resulullah (s.a.v.) Efendimiz 5 Kaf ayetini hazerde, seferde, savaşlarda okur, kafirlere, münafıklara karşı üstünlük sağlardı. Allah da ona yardım eder, fetihlerde bulunma imkânını bahşederdi.

5 Kaf Ayeti ve Duası

Düşmana Galip Gelmek İçin 5 Kaf Ayeti ve Duası
Düşmana Galip Gelmek İçin 5 Kaf Ayeti ve Duası

Anlamı: Bismillâhir Rahmânir Rahim. Gökten indirdiğimiz su ile yeryüzünde yetişen bitkiler birbirine karışır. Ama sonunda rüzgârın savuracağı çer-çöpe döner. Ey Hefkalzâîl! O, görüleni de görülmeyeni de bilen, kendisinden başka ilâh olmayan AIlah’tır. O, Rahmân’dır ve Rahîm’dir.. Ya Ceğsekeyaîl!. Onları, yüreklerin ağıza geleceği, tasadan yutkunacakları yaklaşan kıyâmet günü ile uyar. Zalimlerin ne dostu, ne de sözü dinlenecek şefaatçisi olur. Ya Dağayâîll Gündüz sinip geceleri gözüken gezegenlere and olsun. Kararmaya başlayan geceye ant olsun. Ağarmaya başlayan sabaha ant olsun.. Bu Kuran, Arş’ın sâhibi katında değerli, güçlü, sözü dinlenen ve güvenilen şerefli bir elçinin getirdiği sözdür.

Ya Vağrahaîl! Sad! Öğüt veren Kuran’a and olsun ki inkâr edenler gurur ve ayrılık için dedirler. Ya Değşeabaîl! Ey bu âyetlerin huddamı (hizmetçiler) ve ey Seyyid Meytatarun! (Bu kısımda Allah’tan kabulü istenecek dua, dilek, arzu dile getirilir.) Hemen şimdi, acele olarak; Süleyman bin Dâvud’un (S.A.V.) mülkü saltanatı üzere.. İncil, Tevrat, Zebur ve Furkan hakkı için.. Muhammed Mustafa (S.A.V.) hakkı için. Ve bu yüce ayetler, saygı değer isimler hakki için… Kecağzameheyuş hakkı için.

Ana Sayfa 

Dipnotlar

Dipnotlar
1Meşhur Türk hükümdarlarından Gazneli Mahmut
Keşfet
1 Comment
  1. […] Düşmana Galip Gelmek İçin * Düşmanlarının Sırlarını Öğrenmek İçin Dua * Düşmanını Hasta Etmek İçin Dua * Düşmanını Dost Etmek İçin Dua * Google News’te Takip Et […]