Skip to content

Her Zaman Huzurlu ve Mutlu Olmak İçin Okunacak Dua

Kalbinin ve gönlünün her zaman huzurlu, mutlu olmasını ve kalbinin nurlanmasını isteyen kimse aşağıdaki duayı fırsat buldukça okumaya devam etmelidir.

Mutluluk Duası

Her zaman huzurlu, mutlu olmak, Cenab-ı Hakka yakın olmayı ve kalbinin nurlanmasını isteyen kimse fırsat buldukça aşağıdaki duayı okumaya devam etmelidir. Okunacak dua şudur:

Yazılışı

Mutluluk Duası - Tesirli Dualar
Mutluluk Duası Devam - Tesirli Dualar
Mutluluk Duası

Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrahîm. Yâ Allahü yâ Rahmânü ya Rahîmü yâ Aliyyü yâ Alîmü yâ Azîmü yâ Ehadü yâ Samedü yâ Vitrü yâ Selâmü yâ Mü’minü yâ Müheyminü yâ Basîru yâ Vâhidü yâ Kerîmü yâ Latîfü yâ Halîmü yâ Kebîru yâ Mütekebbirü yâ Cemîlü yâ Celîlü yâ Kaviyyü yâ Azîzü yâ Müteazzizü yâ Hannânü yâ Mennânü yâ Tevvâbü yâ Bâısü yâ Bârrü yâ Hamîdü yâ Mecîdü yâ Mahmudü yâ Ma’budü yâ Mevcudü yâ Zâhiru yâ Bâtınü yâ Tâhirü yâ Evvelü yâ Ahirü yâ Hayyü yâ Kayyumü yâ Şâmihu yâ Vâsiu yâ Selâmü yâ Refîu yâ Mürtefiu yâ Nurü Zülkuvveti vel ikrâm.

Soru sor, cevap yaz, yorum yap, kendi hikayeni anlat... Burası senin; istediğini yazabilirsin.