Ağlıs: Dünyanın İlk Demircisi

Ağlıs‘ın, dünyanın ilk demircisi olduğuna inanılır. At nalını ilk kez o keşfetmiştir. Bazı rivayetlere göre; körük, çekiç ve örs gibi demircilik gereçlerini bulan kişi de odur. Yakutların demirci atası olarak kabul edilir. 

Kaynak: Deniz Karakurt, Türk Söylence Sözlüğü

Keşfet