Seyahatte Yorulmamak İçin Dua

Seyahatte yorulmamak amacıyla seyahat esnasında bu ismi şerifi okuyanlar Allah’ın bir ikramı olarak yorgunluk hissetmezler.

El Kaviyy Esması

Seyahatte Yorulmamak İçin Dua - El Kaviyy Esması
Seyahatte Yorulmamak İçin Dua – El Kaviyy Esması

Allah Teala’nın bu mübarek ismi şerifi “Güç ve kuvvet sahibi olan.” anlamına sahiptir. Bu ismi şerifin zikir adedi 116’dır. Azrail Aleyhhiselam’ın zikridir.

Duanın Kabul Olması İçin

Sabah namazlarından sonra yüzer defa okuyanlar dünya ve ahirete dair dileklerine nail olurlar.

Maddi Manevi Güç İçin

Bu ismi şerifi düzenli olarak zikretmeyi ödev edinen kimse maddi ve manevi yüklerin altından kalkma gücüne sahip olur. Ruhu güçlenir.

Seyahatte Yorulmamak İçin

Seyahat esnasında bu ismi şerifi okuyanlar yorgunluk hissetmezler.

Rüzgar Ateş ve Su Felaketlerine Karşı

Rüzgarın, suyun, ateşin felaketinden korkanlar okurlarsa, korktuklarından emin olurlar.

Keşfet