Salatı Tefriciye Mucizesi

Her kim Salatı Tefriciye‘yi (Salatı Nariye olarak da bilinir) 4444 kez okursa Cenabı Hak okuyanın her türlü hacetini verir ve muradına kavuşturur.

Salatı Tefriciye

Salatı Tefriciye Mucizesi
Salatı Tefriciye Mucizesi

Okunuşu: Allahümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ Muhammedinillezi tenhallü bihil ukadü ve tenfericü bihil kürabü ve tükdâ bihil havâicü ve tünâlü bihir regâibü ve hüsnül havâtimi ve yüsteskal ğamâmü bivechihil kerîmi ve alâ âlihi ve sahbihi fi külli lemhatin ve nefesin biadedi külli ma’lümin lek.

Anlamı: Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e kâmil bir salât ile salât ve selâm eyle! O öyle bir zattır ki kendisiyle düğümler çözülür. Sıkıntılar kolaylaşır. İhtiyaçlar hallolur, arzulara kavuşulur ve güzel sonuçlara ulaşılır. Kendisinin yüzü suyu hürmetine yağmur istenir. Her göz açıp kapamada ve her nefeste tarafından bilinen varlıklar sayısınca. O’nun âline ve ashabına da salât ve selam olsun.

Tefriciye Ne İçin ve Kaç Defa Okunmalı

Bu salat okunmaya sıdk ve ihlas ile devam edildiğinde; kişi bir hastalık, zorluk, sıkıntı ile karşılaştığında sıkıntıların kalkması, isteklerin hasıl olmasında çok tesirli olduğu tecrübe edilmiştir. İmam Kurtubi, her gün 41 veya 100 defa okumaya devam eden kimsenin, zaman içerisinde sıkıntısı gider, işi kolaylaşır, içi nurlanır, itibarı artar, hali güzelleşir, rızkı bollaşır, ona hayır kapıları açılır… demiştir.

Muratların bu salat sebebiyle çabuk gerçekleşmesi dolayısı ile Salatı Nariye de denmiştir. Yine Kurtubi, önemli, hayırlı bir işin hasıl olması için veya belanın defi için, 4444 kez okunmasını tavsiye etmiştir. (Muhammed Hakkı b. Ali Nazillili, Hazînetü’l-Esrar ve Celîletü’l-Ezkar, İstanbul, Matbaa-i Âmire, 1891. s167-168; Hür Mahmud Yücer, agm, 256-257)

Nasıl Okunur Nasıl Niyet Edilir

Salatı Tefriciye okuyacak kişi öncelikle 5, 10 veya 25 kere: ”Estağfirullah el-Azim ve etübü ileyh” diye tövbe istiğfar eder. Sonra ” Euzu Besmele” ile ”İnnallahe ve melaiketehü yüsallune alennebiyyi ya eyyühellezine amenu sallü aleyhi ve sellimu teslima”ayetini okur. Sonra kalbi ve dili ile istenilen şey için niyet eder ve Salatı Tecrifiye‘yi okumaya başlar. Eğer kendisi bilmiyor ve okumaya gücü yetmiyorsa başka birine vekaleten de okutabilir.

4444 Defa Okumak

İmamı Kurtubi (k.s.) demiştir ki: “Çok önemli bir işin veya hayırlı bir dileğin gerçekleşmesinde ya da büyük bir belanın kalkmasında Salatı Tefriciye’nin 4444 kere okunmasının tesiri büyüktür. Allah Teala, o kulunun niyet ve duasını kabul eder, hayırlı muradını ihsan eder.

Her Gün 11 Kere Okumak

Her gün 11 kere Salatı Tefriciye okumakla ilgili olarak İmam Dinnuri: “Bir kimse, günde beş vakit namazdan hemen sonra, 11 kere Salatı Tefriciye okumayı kendine adet edinirse geçim sıkıntısı çekmez. Cenab-ı Hakk’ın yüksek mertebe ve derecelerine erişir.” demiştir.

Her Gün 21 Kere Okumak

Büyük Alim Muhammed Tunusi: “Bir kimse Salatı Tefriciye‘yi 21 kere okumaya devam ederse, sanki rızkı gökten iner, yerden biter gibi kolay ve rahat elde eder.” buyurmuşlardır (esma 99, s245). ” Salatı Tefriciye‘yi her gün 21 defa okuyan kimsenin bahtı açılır, ticaretinde, rızkında Cenabı Hak bereket halk eder. Bu şekilde 21 defa Tefriciye okuyan bir kimse, cuma gecesi abdestli olarak yatağına girer. 33 defa “La havle vela kuvvete illa billahi’l-Aliyyi’l-Azim” okursa rüyasında peygamber efendimizi görebilir.

Her Gün 41 Kere Okumak

Yine İmam Kurtubi (k.s.) Hazretleri: “Her gün 41 kere Salatı Tefriciye okunursa Allah, o kimsenin kalbinden gam ve üzüntüyü giderir. Ve bağlı işini açar. Ayrıca o kimseden zararlı şeyleri kaldırır ve dünya işleriyle geçimini kolaylaştırır.” demiştir.

Her Gün 100 Kere Okumak

Hazinetü’l-Esrar isimli eserde denilmektedir ki: Bir kimse günde 100 kere Salatı Tefriciye‘yi okumaya devam etse bütün hayırlı istek ve arzularına kavuşur.

Her Gün 1000 Kere Okumak

Yine Hazinetü’l Esrar’da: “Bir kimse günde 1000 Salatı Tefriciye okursa akla hayale gelmeyen manevi haller kendisine bildirilir.” denilmektedir. Hastalıktan; üzüntü, gam ve kederden; stres ve sıkıntıdan; ve hizmetlerinde haksızlığa uğramaktan; zalimin zulmünden ve haksız yere hapse girmekten kurtulmak isteyen kimse: Çokça Salatı Tefriciye okursa, o salavatı şerifenin bereketiyle sayılan ve sayılmayan benzeri felaketlerden kurtulur. İstediğini elde eder Allah’ın izniyle.

Salatı Tefriciye Mucizesi

Salatı Tefriciye okuyarak neredeyse bir mucizeye şahit olan bir kişinin, yaşamış olduğu tecrübeyle ilgili olarak anlattıkları ise şöyle:

– Ben eskiden duaların gücüne gerçekten inanan bir insan değildim. Ancak 4444 duasını okumaya başladıktan sonra, duaların ne kadar güçlü olabileceğini ve insanın hayatını kökünden değiştirebileceğini kavramış oldum.

Çaresiz bir derde düştüğümüz bir dönemde, bir arkadaşım bana 4444 duasını tavsiye etti. Bu duanın her derde deva mucizevi bir dua olduğunu belirtti. Özellikle de her türlü dilek için okunabilecek harika etkili bir dua olduğunun altını çizdi.

– Ben de çaresiz bir şekilde bu duaya sarıldım ve aradan birkaç hafta geçmeden duanın değişik mucizelerine bizzat tanık oldum.

Akciğer Kanseri Annem 4444 Duasıyla İyileşti

Annem akciğer kanseri idi. Babam ise iflas etmiş bir kuyumcu idi. Ben bu duayı okumaya başladığım zaman annemin akciğer kanseri bayağı ilerlemişti. Babamsa çaresiz bir şekilde ne yapacağını düşünüp duruyordu. Ben bir hafta boyunca 4444 duasını okudum ve ağlayarak Allah Teâlâ’ya niyaz ettim. Aradan birkaç hafta geçtikten sonra annemin muayenesi için doktora gittik.

Doktor şaşkınlık içerisinde annemin akciğer kanserinin neredeyse tamamen iyileşmiş olduğunu söyledi. Yapmış olduğu tahliller ve tetkikler sonucunda akciğer kanserinin neredeyse bitmiş olduğunu belirtince ben içten içe Allah Teâlâ’ya şükrettim. Derken aradan birkaç hafta daha geçti ve doktor annemi yeniden muayene etti. Bu son muayenede annemin akciğer kanserinden hiçbir eser kalmadığını bize müjdeledi.

İflas Etmiş Babamın İşleri Düzeldi

Tabii bu arada 4444 duası adıyla bilinen Tefriciye duasının bereketi ve feyzi ile babam da işlerini tekrar yoluna koydu ve hayatımız yeniden düzene girdi. Bu anlattıklarımı bana bir başkası anlatmış olsaydı belki de gülüp geçerdim. Çünkü bu anlatılanlarda duanın ne kadar güçlü ve bereketli olduğunun kanıtı bulunuyor. Oysa ki ben geçmiş hayatımda ne duanın gücüne ne de ilahi armağanlara inanırdım. Allah’a binlerce şükürler olsun ki artık duaların mucizevi ve sırlı gücünü bizzat yaşayan ve hayatında tecrübe eden biri olarak Allah’ın her şeye kadir olduğuna inandım. Ve bundan sonra Yüce Rabb’ime her fırsatta dua etmeye karar verdim. Özellikle de 4444 duasını her fırsatta okuyarak, hayatımızdaki kötülükleri ortadan kaldırmaya ve güzelliklerle dolu bir hayat yaşamaya çalışacağım.”

Sevdiğin İle Evlenmek İçin Tefriciye

Salatı Tefriciye, hayırlı ve İslam’a uygun her türlü duanın kabulü için okunan bir salavattır. Bu sebeple; Allah rızası için, hayırlı ve temiz bir niyetle sevdiği kişiyle evlilik gerçekleştirmek, sevdiğine kavuşmak isteyenlerin de okuyabileceği bir duadır. Ancak zina veya flört gibi günah, İslam alimlerince hoş karşılanmayan amaç ve niyetler için okunmamalıdır. Zaten bu gibi uygunsuz niyetlerle okunsa da hiçbir faydası görülemeyecektir. Kötü niyetli, şehvani bir aşk için salatı tefriciye okumak, haşa: zinaya besmeleyle başlamak gibi saçma ve yersiz bir iştir.

5 Kaf Ayeti ve Mucizeleri * Fatiha Mucizesini Açığa Çıkarmak İçin Eşref Saatleri * Google News’te Takip Et

Keşfet
 1. […] سُبْحَانَكَ اِنّ۪ى كُنْتُ مِنَ الظَّالِم۪ينَ şeklinde idi. Sıkıntıya düşmüş ve başı belâya düçâr olmuş hangi müslüman bu duayı yaparsa, Allah Teâlâ […]

 2. […] Salatı Münciye farz olan namazların sonunda tesbihat yaparken okunabilir. Oldukça faziletli olan bu dua sadece namazlardan sonra değil gün içerisinde de okunabilir. Ayrıca kişinin bir haceti olduğunda ve ya sıkıntıya düştüğünde de okunabilir. Namazlardan sonra okunması konusunda bidat olduğuna dair görüşler varsa da tesbihattan sonra okunması halinde bidat olmayacaktır. Okunurken eller yukarı doğru açılıp dua edilebilir. Ayrıca herhangi bir savaş anında ve ya düşmanla karşılaşınca da okunabilir. Günlük zikirler arasında da okunabilir. […]

 3. Ruslan says

  Ben de yeni okumaya başladım Allah įn izni ile sıkįntįları giderir aylem yuvam dûzelir in şa Allah

  1. Sinan says

   inşallah. okuyan çok fazla kişi faydasını gördüğünü söylüyor.

 4. […] Salatı Tefriciye Mucizesi * Google Haberler’de Takip Et […]

Leave a Reply