Connect with us

Tesirli Dualar

“Zina”dan Vazgeçirmek İçin Dua

Zina eden bir kadın veya erkeği yahut yuva yıkmak isteyen bir kişiyi kötü fiilden uzaklaştırmak için dua ve bununla beraber yapılması gereken uygulama.

Zina eden bir kadın veya erkeği yahut yuva yıkmak isteyen bir kişiyi kötü fiilden uzaklaştırmak için dua ve bununla beraber yapılması gereken uygulama.

Zina eden bir erkek ile yuva yıkmak isteyen bir kadını bu kötü işten uzaklaştırmak istersen: Yünden kıvrılmış bir fitil alıp, fitilin üzerine Şems Suresini “Cellaha” lafzına kadar okuyup, şöyle dersin:

Okunacak Dua


تَو َّكلُوایاُخد َّامَھِذِهاْلاَیِةال َّشریفَِةبعْقِدذََكرفُلاَْنعْنفَْرجفُلاَنَةَبحّقآِھیاَشراِھیااَدُونَاى َََََََََِِِِِِ
اَ ْصَباُؤٍتآِل َشد َّاِى

Okunuşu: Tevekkelü ya huddame hazihil ayetiş şerifeti bi akdi zekera fülan an ferci fülanete bi hakki ahiyyen şerahiyyen edunayı esbaütün ali şedday.

Zina Eden Kişiyi Bağlama ve Çözme

Ondan sonra bu fitilin üzerinden matlubun olan kişiyi atlatırsan, o kişi hemen bağlanır. Bir daha o kötü kadınla zina etmez. Daha sonra çözmek istersen, o fitili yak. O kişinin bağlılığı hemen çözülür.

Kaynak: Havvasul Esrar

Zina Nedir Çeşitleri Nelerdir

Zina etmek, bir kadınla nikâhsız veya haksız olarak cinsel temasta bulunmaktır. Nikahlanmamış kız arkadaşla veya nişanlı ile yapılan cinsel ilişki de zinadır. Arapça “zenâ” fiilinden mastar. Zinanın sözlük ve terim anlamı birdir. Bu da; bir erkeğin kadınla bir akde veya haklı bir sebebe dayanmaksızın önden cinsel temasta bulunmasıdır. Zina eden erkeğe “zânî” kadına ise “zâniye” denir.

Ayet ve hadislerde kesin bir şekilde yasaklanmıştır ve haram kılınmıştır. Zira Âyet-i Kerime’de “Zinaya yaklaşmayınız!..” (el-İsrâ, 32) emrine titizlikle uymak gerekir. Bu ayet-i kerimede zina bir tarafa, ona yaklaştıracak davranışlar bile yasaklanmıştır. Öteden beri insan aklının, ahlâk ve hukuk nizamlarının ve diğer semâvî dinlerin tamamen yanlış ve çirkin gördüğü bir davranış olup İslâm’da da büyük günahlardan sayılmıştır.

Ebu Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: “Ademoğluna zinadan nasibi takdir olunmuştur. O buna mutlaka erişir. Gözlerin zinası bakmak, kulakların zinası dinlemek, dilin zinası konuşmak, elin zinası tutmak, ayakların zinası yürümektir. Kalbe gelince o, arzu eder, ister. Üreme organı ise bunu ya gerçekleştirir ya da boşa çıkarır.” (Buhârî, İsti’zân 12, Kader 9; Müslim, Kader 20-21. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Nikâh 43)

Daha Fazla: Tesirli Dualar

Geçmişte Zina Yapıp Tevbe Etmiş Biriyle Evlenilir mi?

Advertisement
Click to comment

Soru Sor - Fikrini Yaz