İçeriğe geç

Stresten Kurtulmak İçin Dua

Bu mübarek esmayı zeval vaktinde (Güneş’in tam tepede olduğu zaman) 100 defa okuyan kişi stresten kurtulup, kalp huzurunu elde eder.

El Melik Esması

Stresten Kurtulmak İçin Dua - El Melik Esması
Stresten Kurtulmak İçin Dua – El Melik Esması

Allah Teala’nın bu mübarek ismi şerifi “Allah o meliktir ki melekutuna uzlet yoktur.” anlamına sahiptir.

İlahi Sırlara Mazhar Olmak İçin

Bu mübarek isim gavsın zikridir. Cenabı Hakk’ı bu mübarek ismi ile anmaya devam edenler, maveradan sırlara vakıf olurlar.

Kötü Gözden Korunmak İçin

Bu mübarek ismi yüzüğünün taşına yazıp, korktuğu kimsenin yanına girene, zalim kötü gözle bakma kudreti bulamaz.

Makamının Yükselmesi İçin

Bu mübarek esmayı vird edinenler, devamlı okuyanlar dünyevi ve uhrevi yüce mertebelere ulaşırlar. Herkes tarafından sevilir, sayılırlar.

Duaların Çabuk Kabul Olması İçin

Edilen duaların ilahi dergaha acele olarak ulaşması için bu mübarek esma çokça okunmaya devam edilmelidir.

Fakirlikten Kurtulmak İçin

Sabah namazından sonra 120 defa okumayı adet edinenler, fukaralıktan kurtulurlar. Maddi sıkıntı çekmezler.

Stresten Kurtulmak İçin

Zeval vaktinde (Güneş’in tam tepede olduğu zaman) 100 defa okuyan stresten kurtulup kalp huzurunu elde eder.