Öğrencilerin Anlama Gücünü Artırmak İçin Dua

Öğrencilerin anlama gücünü artırmak için: Her gün 150 kere “Ya Alimesmasını okumayı adet edinenler, bilhassa öğrenciler ilim tahsilinde anlama, kavrama gücü elde ederler.

El Alim Esması

Allah Teala’nın bu mübarek ismi şerifi: “İlminin sonu olmayan, her şeyi bilen.” anlamına sahiptir. Bu ismin zikir adedi 150, zikir saati Müşteri‘dir.

Kalbin Nurlanması İçin

Bu ismi şerifi vird edinenlerin kalbi ruşen olup (aydınlanıp), batınında çeşitli nurlar zahir olur.

Hikmetli Konuşmak İçin

Bu mübarek ismi şerifi okumayı adet edinenler, konuştukları zaman hikmet konuşur, tasarruf sahibi olurlar.

Öğrencilerin Anlama Gücünü Artırmak İçin

Her gün 150 kere okumayı adet edinenler, bilhassa öğrenciler, ilim tahsilinde, okul hayatlarında ve derslerinde başarılı olur, kavrama gücü elde ederler.

Görülemeyenleri Görme Yetisi İçin

Namazların hemen akabinde 100’er defa okunursa kişi göremediği bazı şeyleri görmeye muvaffak olur.

Saygınlığın Artması İçin

El Alim” bir kağıda yazılarak taşınırsa, taşıyan kişinin kadri yüceltir, toplum içindeki saygınlığı artar.

Keşfet