Kuran ve Hadislerde Cinler

0
(0)

İslam’a göre cinlerin ve Şeytan’ın varlığına dair Kuran ve hadislerden deliller. Hz. Muhammed’in, etrafı cinler tarafından sarıldığında onlardan kurtulmak için okuduğu rivayet edilen dua.

Cinlerin ve Şeytanların Varlığına Dair Kuran Ayetleri

1-Ey Muhammed! Kur’an’ı dinleyecek cinlerden bir takımını sana yöneltmiştir. (Ahkaf: 29) 2- Ey cin ve insan topluluğu! Size ayetlerimizi anlatan ve bugünle karşılaşmanızdan sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? (En’am: 130) 3- Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin çevresini aşıp geçmeye gücünüz yetiyorsa geçin! Ama Allah’ın verdiği bir güç olmaksızın geçemezsiniz ki! (Rahman: 33)

4- Ey Muhammed! De ki: “Cinlerden bir topluluğun Kur’an-ı dinlediği bana vahyolundu. Onlar şöyle demişlerdir: “Doğrusu biz, doğru yola götüren hayrete düşüren bir Kur’an dinledik de ona inandık.” (Cin:1) 5- Gerçekten bir takım insanlar cinlerin bir takımına sığınırlardı da onların azgınlıklarını artırırlardı. (Cin: 6) 6- Ey inananlar! Şeytanın izlerine uymayın. Kim şeytanın ardına takılırsa bilsin ki o, hayasızlığı ve fenalığı emreder.( Nur: 21)

Cin ve Şeytanların Varlığına Hadisler ve Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Yaşadıkları

1- Enes b. Malik (r.a.) der ki: Hz. Peygamber ile Mekke dağlarına çıkmıştım. Asasına dayanarak bir ihtiyar geldi. Efendimiz (s.a.v.) “Sen cinlerin yürüyüşü ile yürüdün, sesin de keza öyle” buyurunca, ihtiyar “Evet” dedi. Efendimiz (s.a.v.) ona “Hangi cinlerdensin?” diye sordu. “Ben Hametübnilhiyem’im” diye cevap verdi. Efendimiz (s.a.v) “Üzerinden ne kadar zaman geçti?” diye sordu. “Kabil Habil’i öldürdüğünde bir kaç yaşında oğlan çocuğu idik. Küçük tepeler üzerinde hayvanları öldürürdüm, insanların arasını açardım.”diye cevap verdi.

Efendimiz “Ne fena işle meşgul oluyormuşsun” diye buyurunca cin: “Ya Rasulallah! Bana sitem etme, zira ben Hz. Nuh (a.s.)’a iman edenlerdenim ve onun huzurunda tevbe ettim. İslam’a davet ettiği zaman ben Hz. Nuh’a isyan etmiştim. Nuh ağlayıp beni de ağlattı. Allah hakkı için o zamandan beri isyanıma nadimim. Hz. Hûd’a, Hz. ibrahim’e kavuşarak onlara da iman ettim. Nemrud, Hz. İbrahim’i ateşe atarken onunla beraberdim. Hz. Yusuf kuyuya bırakıldığı zaman ben onunla beraberdim, kuyunun aşağısına ondan evvel indim. Hz. Şuayb ve Musa ile beraber oldum.

Hz. İsa’ya mülaki oldum. Bana buyurdu ki “Eğer Hz. Muhammed’e (s.a.v.) mülaki olursan benden ona selâm söyle. Ben onun selâmını tebliğ ediyorum.” Efendimiz (a.s.) selâmını alıp “Ya Hametübnilhiyem muradın nedir?” dedi. Cin dedi ki: “Hz. Musa bana Tevrat’ı talim etti. Hz. İsa İncil’i öğretti. Sen de Kuran-ı öğret” diye niyazda bulundu. Bir rivayette Efendimiz (s.a.v) ona on sûre öğretti. Efendimiz (s.a.v.)’in vefatından sonra mezkur cin bir daha gelmedi. (Hayat-ül Hayvan)

2- “Ya Rabbi dişi ve erkek cinlerin şerrinden sana sığınırım.” derdi. [1]Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesei 3- Selman-el Farisi anlatıyor: “Peygamberimiz (s.a.v) bizi kıbleye karşı küçük ve büyük abdest bozmaktan, sağ el ile taharet almaktan, taşlar ile taharet alırken taşların üçten aşağı olmasından ve bir de tezek ve kemik ile taharet almaktan nehy etti.” (Müslim, Ebu Davud) ve yine “Tezek ve kemik ile taharet almayınız çünkü onlar cin kardeşlerinizin azığıdır.” buyurmuştur. [2]Tirmizi

4- Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyuruyor: “Şeytan, Adem oğlunun (insanın) kan damarlarında dolaşır. [3]Buhari 5- Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyuruyor: “Sizden biriniz yiyip içtiği zaman sağ eliyle yesin ve içsin zira şeytan sol eli ile yer ve içer.” [4]Müslim 6- Efendimiz (s.a.v.)’in yanında sabaha kadar uyuyan bir adamdan bahsedildi. Efendimiz (s.a.v.) “Şeytan bu adamın kulağına işedi” buyurdu. [5]Buhari

7- Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdu: “İyi rüya Allah’tandır. Kötü rüya şeytandandır. Sizden biriniz kötü rüya gördüğü zaman sol tarafına üç defa ‘Ya Rabbi dişi ve erkek cinlerin şerrinden sana sığınırım.’ desin. [6]Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesei tükürsün ve şeytanın şerrinden Allah’a sığınsın. O zaman zararı dokunmaz.” [7]Buhari

8- İmam Ahmed, Ebu Ya’lâ ve İmam-ı Malik Hüneys Temimi oğlu Abdurrahman’dan naklen şöyle anlatırlar: Temimi oğluna sorulur: “Sallallahualeyhi ve sellem Efendimiz’in zamanında bulundunuz mu?”. “Evet, onun zamanını idrak ettim” der ve yine ona “Peki, öyle ise Rasulullah efendimizi cinler sarıp nisbet yaptıklarında Efendimiz (s.a.v.)’e nasıl davranmışlardır?” diye sorulur. Cevap: “Evet Efendimizi (s.a.v.) dağlardan ve vadilerden su gibi akıp gelen şeytanlar sarmışlardı. Bunlardan birinin elinde ateşten bir meşale vardı. Bununla Efendimiz (s.a.v.)’in yüzünü yakmak ve dağlamak istiyorlardı. O sırada Cebrail (a.a.) görünerek “Ey Muhammed benim söylediklerimi söyle” diye şu duayı talim buyurdu. 

Cinler Peygamber Efendimizin Etrafını Sardığında Peygamberimizin Okuduğu Dua
Cinler Peygamber Efendimizin Etrafını Sardığında Peygamberimizin Okuduğu Dua

Efendimiz (s.a.v.) bu duayı okuyunca şeytanın elindeki ateş sönmüş tümü oradan kaçmışlardır.

Ana Sayfa

BU İÇERİĞİ NE KADAR BEĞENDİNİZ?

Puanlamak için bir yıldıza tıklayın!

Ortalama değerlendirme 0 / 5. Oy sayımı: 0

Şu ana kadar oy yok! Bu gönderiye ilk oy veren siz olun.

Bu yazı sizin için yararlı olmadığı için üzgünüz!

Bu gönderiyi geliştirelim!

Bize bu yazıyı nasıl geliştirebileceğimizi söyleyin?

Dipnotlar

Dipnotlar
1, 6Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesei
2Tirmizi
3, 5, 7Buhari
4Müslim
Keşfet

Paranormal Haber sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin