Bedenden Cin Çıkarma Nasıl Yapılır

0
(0)

Bedenden cin çıkarma nasıl yapılır? Kimler bedenden cin çıkarma işlemi yapabilir? Hangi belirtiler bedenden cin çıkarma işlemlerinin yapılmasını gerektirir? Bedenden cin çıkarma işlemi nasıl bir süreçtir?

Bedenden cin / şeytan çıkarma işlemi çoğumuzun sadece Hollywood filmlerinden aşina olduğu bir durum. Ancak konu filmlerde anlatılanlardan daha ciddi ve derin. Bu sebeple aşağıda bu konularda çalışma yapan bazı cinci hocalar ve meşhur Türk tarih araştırmacılarından biri ile bu konuda yapılan röportaj ve demeçleri sizler için derledik.

Kimlere Cin Musallat Olduğundan Şüphelenilir

1- Bazı sara – epilepsi hastalarına cin musallat olduğundan şüphelenilir. Saranın salt tıbbi nedenleri olabileceği gibi cinler sebebiyle gelişen türleri de vardır. 2- Cinleri gördüğünü, onlarla konuştuğunu iddia edilen kişiler birinci dereceden cin musallatına uğramış olma ihtimali olanlardır.3- Doğuştan değil de sonradan olma bazı felç hastaları musallat nedeniyle bu durumda olabilirler. Felçli kişiyi cinler sahiplenmiş olabilir, felç olayı cin çarpması sonucu gerçekleşmiş olabilir

4- Bir türlü evlenemeyen bazı kişiler. Aşık cin, bir kızı veya erkeği sahiplenirse o kız ya da erkek genellikle evlenemez. Evlense bile birkaç yıl içinde kesinlikle boşanır ya da eşler birbirlerini aldatırlar. 5- Cinsel açıdan bağlı/kilitli olanlar. Bu durum evlilerde olduğu gibi bekarlarda da görülür. Bayanlarda olabildiği gibi erkeklerde de söz konusu olabilir. Bu gibi durumlarda eşler cinsel anlamda birbirlerine çok soğuk olur. Ya kadın ya da erkek kendini kasar, birleşme ya hiç olmaz ya isteksiz olur. 

6- Hangi işe el atsa işi ters giden kişilerin musallata uğramış olma ihtimalleri vardır. 7- Aşırı derece soğuk su içen ve sıcak bir şey içemeyen kişiler. 8- Her gece korkunç rüyalar görmeye devam eden kişiler. 9- Kendi kendine, sanki karşısında biri varmış gibi konuşan kişiler. 10- Uyurken çok inleyen ve sağa sola çok dönen kişiler. 11- Aşırı sinirli, agresif kişiler.

12- Sürekli yorgun ve çok uyuyan kişiler. 13- Aşırı tembel olan, hiçbir iş yapmak istemeyen kişiler. 14- Zikir yaparken kasılan, bunalan, bayılan kişiler. 15- Aşırı ateşten dolayı gözü kör olan kişiler. 16- Sabah uyandığında elinin ya da kolunun üzerine yatmadığı halde, eli kolu uyuşmuş şekilde uyananlar. 17- Sürekli olarak nedensiz bayılan kişiler. 18- Kapalı alanlarda ve kalabalık yerlerde aşırı bunalan, daralan kişiler. 19 – Sık sık çocuk düşüren kadınlar.

Bedenden Cin Çıkarmak İçin Neler Yapılır

Cinlenmiş, cin musallatına uğramış kişinin bedeninden cini çıkarmak her ne kadar çok önemli olsa da bu tek seferlik bir işlem değil, kimi zaman 1 yılı aşkın süre gerektiren bir süreçtir. Çünkü cin çıktığı zaman sıklıkla sihirle görevli başka bir cin, cin çıkarma işlemine maruz kalmış kişinin bedenine girer. 7 defa da cin çıkarsanız, yerine başka bir cin kesinlikle girecektir. Çıkmayan cin de olabilir

Bedenden cin çıkarma süreci içerisinde gerçekleştirilmesi gereken uygulamalar şunlardır: 1- Cin çıkarıldığı zaman koruma uygulamaları yapmalıdır. 2- Yakma ayetleri en az 6 ay boyunca okunmalı yahut dinlenmelidir. 3- Hastaya defne yapraklı su içirilmeye devam edilmelidir. 4- Sirkeli ve kafurlu su ve okunmuş su karışımı yapılıp, bununla 3 günde 1 banyo yapılmalıdır.

5- Hayvansal gıdalardan uzak durulmalıdır. 6- Günde 10.000 defa “Ya Rahim Ya Kahhar” zikri çekilmelidir. 7- Her gün 41 defa Buruc suresi okunmalıdır. 8- Kesinlikle abdestsiz yemek yenilmemeli, su içilmemelidir. 9- Tarık suresi, Beyyine suresi ve yakma ayetleri kağıda yazılmalı ve bu yazılar zemzem suyu ile çözülüp içilmelidir.

10- Gazlı içeceklerden uzak durulmalıdır. 11- Cin çıkarmanın üzerinden 6 ay geçinceye kadar, cinin vücuda verdiği zararı onarmak için şifa ayetleri okunmalıdır. Şifa ayetleri tedavisi bitince vücuda bir daha  cin girmemesi ve sihir tutmaması için vücudun manevi kapılarının kapanması amacıyla 6 ay daha koruma uygulaması yapılır.

Cin Yakma Ayetleri

Cin Yakma Ayetleri
Cin Yakma Ayetleri

Aşağıdaki ayetler cin ve şeytanları yakan ayetlerdir. Kim okursa bedeninde cin varsa yanar. 6 ay boyunca her gün suya ve yağa okunmalıdır. Okunan yağ vücuda sürülmeli, su içilmelidir. 

Ayetel Kürsi, Bakara 266, Ali İmran 10, 181, 182, Nisa 56, Maide 37, Enam128, Enfal 50, İbrahim 15, 16, 17, 49, 50, Hicr 16, 17, Kehf 29, Meryem 4, Taha 98, Enbiya 39, 68, 98, Hac 9, 19, 22, Müminun 103, 104, Neml 90, Ankebut 24, Ahzap 66, Fatır 36, 37, Saffat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Zümer 16-19, Mümin 6, 72, Fussilet 40, Duhan 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, Muhammed 15, Necm 1, Kamer 4, Rahman 31, 32, 33, 34, 35, Vakıa 51, 52, 53, 54, Mülk 5, Cin 8, 9, 14, 15, Buruc 10, Tarık 1, 2, 3, Leyl 14,15, 16, Hümeze 4, 5, 6, 7, 8.

Hangi Cinler Bedende Nerelere Yerleşir

İfrit, emrinde en az 170 tane cin olan, üst düzey bir cindir. Bu cinler insan bedeninde; genital bölgeler ile beyinde yerleşirler. Bu cinlerin en önemli özelliği; gündüzleri dahi insan kılığında görünebiliyor olmalarıdır. İfrit cinleri, ele geçirdikleri kimsenin algılarını manipüle edebilirler. Örneğin siz ifrit cinli bir hastaya elma dersiniz o armut anlar. Öyle algılamasını sağlayan ifrit cinidir. İfrit cininden Kuran’da da bahsedilir. İfrit cinleri, insanlara genelde aşık oldukları içim musallat olurlar ve aşık oldukları kişiyi asla bırakmazlar.

Kişiye musallat olan ifritten kurtulmak için ifrit yakılarak öldürülmelidir. Bir ifriti Kuran okuyarak ortaya çıkardıysanız, o ifritle savaşı sonuna kadar götürmelisiniz. Yarım kalan tedavide sizden intikam alır ve sizi delirtir. Konuşamaz hale getirir. Size sürekli tecavüz eder, dokunur, sizin yanınızda yatar, size sarılır, siz nereye gitseniz sizinle gelir. İfritler en çok kadınlara musallat olur. İfrit, hastaya; kendisini kurtarmak isteyen kişiyi kötü gösterir. Hasta genelde ifriti yakabilen hoca vb. tedavi olmak istemez. Göğüs kafesinde ve kasıklarda zamanla işaretler ortaya çıkar. Bazen İbranice harfler ortaya çıkabilir

Tedavi için safranla ayetler yazılır, içilir, macun yedirilir, cin mektubu yazılır eve asılır. Tütsü yapılır ve rukye ayetleri [1]Rukye: Kuran ile yapılan tedavi anlamına gelmekte ve bunu yaparken Allah’ın isim ve sıfatlarının okunduğu bir şifa şeklidir. okunur. Rukye esnasında cin genellikle konuşur. Abdestli olarak yemek yenir, abdestli olarak su içilir. Her gün 10 bin defa Ya Rahim Ya Kahhar zikirleri okunur. Ailenin de rukye ayetlerini öğrenmesi gereklidir. Bunları yapılmazsa hasta asla kurtulamaz. Çünkü ifrit gerçekten güçlü ve inatçıdır. Bu süreç çok sabır ister.

Normal cinler ise örneğin sihir cinleri, mide boşluğunda bulunur. Bağlama cinleri ve ifritler maymun şeklinde görünür ve genital bölgede yerleşirler. Aşık cinler göğüs kafesinde bulunur ve iki ağızlı kelebek şeklinde görünürler. Beyne yerleşen cinler ise ahtapot gibi kolları ile kafayı tamamen sarar. İfrit cini aynı zamanda avret yerinin içine de yerleşir. Kuran okudukça kasıklar hareket eder. Sırta yerleşen cinler ise nazar cinleridir.

Bedenden Cin Çıkarma Uzmanı Cinci Hoca İle Röportaj

Bedenden Cin Çıkarma Uzmanı Cinci Hoca İle Röportaj
Bedenden Cin Çıkarma Uzmanı Cinci Hoca İle Röportaj

Bize kendinizden bahseder misiniz?

Hafızlık [2]Hafızlık: Kuran’ı tamamen ezberlemek, hafız; Kuran’ı tamamen ezberleyen kişi. yaptım, daha sonrasında 10 yıl kadar medrese eğitimi [3]İslam ülkelerinde, genellikle İslam kurallarına uygun bilgilerin okutulduğu geleneksel öğretim kurumu. aldım. Rukye  ve cindarlığı [4]Cindarlık: Cinleri toplayıp konuşan, geleceğe dair bilgiler ortaya atan, cinli kimseleri tedavi eden veya bazı yörelerde büyücü üfürükçüler için kullanılan isim. birleştirdiğim bir yöntem uyguluyorum. Hem rukye seansları hem de daha sonra cin sahibi olan arkadaşlardan yardım alarak insanların şifasına vesile olmaya çalışıyorum. İnsanlara yapılan büyüleri iptal etmeye çalışıyoruz.

Cinlerle ilk karşılaşmanız nasıl oldu?

Çocukken görmeye başladım. Babadan, dededen gelen bir şey bu. Müslüman cin sizi korkutmaktan utanır. Bunu size en güzel yoldan en güzel şekilde anlatmaya çalışır. Kendisini size bir arkadaşınız dostunuz gibi rüyasında göstermeye başlar. Rüyanızda gördüğünüz bazı şeylerin gerçekleştiğini görerek veyahut da farklı bir yöntemle zaten size o kendisini açacaktır ama musallat durumu ya da şeytani durum çok farklıdır. 

Cinler sizi ilk başta uyku ile uyanıklık arasında tam uykuya dalacağınız sırada ayağınızdan çeker, boşluğa düşüyormuş gibi olursunuz. Daha sonrasında kulağınıza sesler gelir, vücudunuza sanki elektrik verilmiş gibi bazı bölgeleriniz ya da vücudunuzun tamamı uyuşur. Akşam normal yatıp sabah morluklar içinde kalkan insanlara biz defalarca şahit olduk. Evleri taşlanan, evleri yanan insanları gördük. Genellikle hissiyatlar bu şekilde oluyor. 

Yaşadığınız en korkunç olay neydi?

İstanbul’da yaşadık bir olay. Şahıs, ekmekleri; mutfak giderinin olduğu bir yere atmış. Bundan dolayı cin musallatı vakasına karışıyor. Biz bu arkadaşı sıkıştırdığımızda, neden geldiğini sormak için müdahalede bulunduğumuzda arkadaş cevap vermeden çıktı gitti ve kapıyı kaldırıp yere vurdu. Orada çocuklara bir şey olacak diye çok korkmuştuk

Maraş’ta bir olaya gittiğimizde bir ablamız, kendisi evli 3 çocuğu da var. Abla kendi ellerini kesiyor ve ateşin içine damlatıyor. Bunu yapmasını kendisinden ona musallat olan cin istiyor. Biz gittik, müdahale ettiğimizde 40 kiloluk kadın 115 kiloluk beni havaya kaldırdı. Biz birkaç kişi daha gelsin, tutalım dedik. 5 kişi zor tuttuk. Sonra yanımızdaki insanlara cinler saldırdı. Bayılanlar oldu, çarpılanlar oldu. İnsanları çıkarıp tek başımıza okuma yapmaya başladık. Bu sefer de dışarıda insanlara saldırmaya başladılar. Sonra evi komple kapatıp korumaya alıp okuma yaptık. Uzun bir tedavi sürecinden sonra biz bu ablayı da işin içinden çıkardık.

Yaptığım seanslardan bir tanesinde de cin, büyü yoluyla gelmişti. Seansa aldığımızda ilk başta direndi. O kadar okuma yapmamıza rağmen hiçbir tepki vermedi. Hem okuma yapıp hem cine müdahale ettiğimiz zaman bu cin “Beni öldür.” diye bağırmaya başladı. Kişinin kolunda dövme vardı. “Bu sen misin?” dediğimde, “Evet, ben yaptırdım. Eğer güzel yapmasaydı onu o yüzden de öldürürdüm.” dedi. Kendine ilk defa dövme yaptırmış bir cin gördüm. Kendisini de ayrıca gövde üzerinde gösterdi zaten. Kıyafetin üzerinde ve dövmenin üzerinde yüzünü gösterdi. ‘

Cinleri bize tarif edebilir misiniz?

Cinlerin görüntüleri, türleri, boyutları… hepsi tamamen değişiyor. Biliyorsunuz ki şeytan cinlerdendir. Azazil de şeytanın isyan etmeden önceki ismiydi. Cinler bizden önce yaratılan mahluklar. Biz onların üzerine halife olarak geldiğimiz için cinler bizi sevmiyorlar. Şeytanın kinini devam ettiriyorlar. Cinlerin tamamında kibir vardır. Sizi basite alırlar, sizinle konuşmak istemezler. Şeytan tahtında oturur insanları avaneleriyle kandırmaya çalışır. Cinler de buna çanak tutar. 

Biz bir cine “Sen şeytanı gördün mü?” diye sorduğumuzda “Ben şeytanı gördüm. Bana yaptığım işlerden dolayı bilezikler verdi ve beni 2 gün tahtında oturttu” dedi. Bir de cinlerin kendi türleri var. Dini konularda da inançları var. Evlenebiliyorlar. Çocuk sahibi olabiliyorlar ve beslenmeye muhtaçlar. Ateist cin gördük, Budist cin gördük. İneğe tapan, Müslüman, Hristiyan, Yahudi gibi birçok dine mensup olanlar var. Bir Müslüman cinle konuşuyorsan gelir edebiyle “Selâmün aleyküm” der. Sormak istediğin soruyu sorarsın.’

Cinler istediği zaman istediği kişiye zarar verebilirler mi?

‘Hayır, cinler istedikleri zaman istediği kişiye zarar veremez. Zira cinler genellikle insanoğlundan uzak durmak isterler. Zarar vermez mi? Evet, zarar verebilir. Büyü yapıldıysa zarar verir. Cine ya da ailesine zarar verdiyseniz zarar verebilir. Kafalarına göre zarar verecek olsalardı şu an zaten herkes deliydi. Fakat cinlerin şöyle bir hususiyeti vardır: Cinlerin size zarar verebilmesi için önce Hz. Allah’ın sizin vücudunuza verdiği koruma kalkanını geçmeleri gereklidir. Bu koruma kalkanı; günahlar sonucu ortadan kalkar. Cinlerin dünyası ve insanların dünyası ayrıdır. Allah’ın koruması altında bir çizgi çekilmiştir fakat bunu insanoğlu delmiştir. 

Cinler girdiği bedenden nasıl çıkarlar?

Cinlerin çoğu girdiği bedenden çıkmak istemiyor çünkü insan bedeni cinler için bulunmaz bir nimet. Biz genellikle rukye yöntemini kullanıyoruz. Önce okumalarımızı yapıyoruz daha sonra eğer kişinin durumu çok ağırsa ona tekrardan okumalar verip durumu hafifletmeye çalışıyoruz. Hafifledikten sonra bu cin büyüyle, kusturma yöntemiyle, sağ veya sol koldan, astral keşif aleminden alınabilir. Sen elinle tutup çıkartamazsın ama bir cin, bir diğer cini kolaylıkla çıkartabilir.

Bir kişiye cin musallat olursa o kişiye neler yapabilir?

Bu tamamen cinin geliş amacına bağlıdır. Büyüyle mi, davetle mi, aşık olarak mı ya da soydan mı gelmiş? Eğer evli kişilerin yuvasını bozmak için gelmişse evli kişileri birbirine düşürüp yuvasını bozar. Eğer kişinin delirmesi hatta ölmesi amacıyla gelmişse ciddi hastalıklar yapar. Kötü rüyalar gösterir. Kişiyi şizofren olmaya kadar götürecek bazı uygulamalarda bulunur. 

Eğer uykularınızdan gecenin belli saatlerinde bir anda uyanmaya başlıyorsanız ve ayağınız boşluğa düşüyor ya da birisi çekiyormuş gibi oluyorsa ya da rüyanızda yabani siyah hayvanların size saldırdığını görüyorsanız, sabah kalktığınızda üzerinizde yorgunluk ya da morluklar varsa size bir cinin musallat olduğunu anlayabilirsiniz. Bir danışanım bana kızını getirdi. Kıza büyü yapılmış ama yanlış malzeme kullanılmış. Kız çay kaşığını bile taşıyamaz hale gelmiş, suyunu bile annesi içiriyordu. 

Murat Bardakçı’nın Cin Çıkarma Araştırmaları

Murat Bardakçı: Cin çıkarmak hem batıda hem de bizde, çok eski asırlardan kalma folklorik bir gelenektir. Bu ve benzeri eski adetleri incelemeye meraklı olduğum için kütüphanemde bu konularda kaleme alınmış bir hayli el yazması eserin yanı sıra kitaplıklarda önüne gelen herkesin okumaması için kilit altında tutulan bazı eski eserlerin mikrofilmleri de vardır. 

Batı dünyasında bu iş eski yüzyıllarda hastaya acı verilerek yapılır, başta kırbaç olmak üzere bazı aletler kullanılır ve öncelikle kan akıtmaya gayret edilirdi. Cin yahut şeytan çıkarmayı yapan kişi, Batı’da genellikle papaz idi. O devirlerin papazı bir elinde demirden bir haç, öbür elinde de kırbaç yahut çivili sopa benzeri bir aletle zavallı hastanın üzerine çullanır, dualar okuyup, kutsallığına inandığı sözleri haykırırken zavallıyı kanlar içerisinde bırakıp bayıltıncaya kadar döver, sonra da “şeytandan kurtulduğunu” söylerdi. 

Cin Musallatı Muayenesi

Bir kişinin “cinlerin saldırısına uğradığının” kesin olarak belirlenebilmesi için, o kişinin öncelikle bazı fiziki bozukluklar gösterip göstermediğinin belirlenmesi gerekirdi ve öncelikle hastanın gözbebekleri muayene edilirdi. Cin çarpmış kişinin gözbebeklerinin uyum yapmadığına, yani karanlıkta genişleyip aydınlıkta küçülmediğine inanılır ve gözbebeklerinin sabit olması, cin çarpmasının ilk belirtisi sayılırdı

Cinin insan vücuduna ense kökünden girip beyinciğe yerleştiği düşünüldüğü için, gözbebeği muayenesinin ardından bir ense ve bel kemiği muayenesi gelirdi. Getirilen hastanın cinlerin saldırısına uğradığına kesin şekilde hükmeden cinci hoca, artık tedaviye başlayabilir, yani cini çıkartmaya çalışabilirdi. 

Cin Çıkaracak Kişinin Sahip Olması Gereken Özellikler

Cin çıkarma işine girişecek olan hocanın bazı özelliklere sahip olması gerekirdi ve bu özelliklerin başında, hoca efendinin hastayı esir etmiş olan cinin veya cinlerin daha üst seviyesindeki cinlere hâkim olup onlara emirlerini dinletebilme gücünün bulunması vardı. O devirde insanlarda olduğu gibi cinler arasında da bir hiyerarşi olduğuna inanılır ve hocanın alt düzeydeki bir cine, ancak çok daha yüksek seviyedeki bir cin vasıtasıyla hükmedebileceği düşünülürdü. Bu işi yapabilecek hocanın hüddamcı olması, yani her dereceden cini hizmetkar olarak kullabilme gücüne sahip bulunması lazımdı. 

Bedenden Cin Çıkarma Nasıl Yapılırdı

Gücü edinmiş olan cinci hoca bazı dualar, tütsüler ve özel bazı şifreler vasıtasıyla hizmetkar olarak kullandığı üst seviyedeki cinlerle temas kurar ve onlara hastanın vücuduna girip kişiliğini esir almış olan alt düzey cinleri yakalayıp, vücuttan dışarı atmalarını emrederdi. Hüddamcı hocanın hizmetindeki cinler emri alır almaz gereğini yaparlar, hoca efendi de bu sırada bazı sembolik faaliyetlerde bulunurdu. 

Mesela hastanın başına bir tesbih geçirir veya boynuna yahut parmağına ince bir ip bağlar, sonra ipi sert bir hareketle çekip kopartır ve koptuğu anda cinlerin artık vücudu terk ettiklerini söyler ve bir dua edip, hastayı gönderirdi. El yazması cin kitaplarında, cinin vücuttan çıkmamakta inat etmesi halinde uygulanacak başka bir usulden de söz ediliyor:

Ayna kullanılmasından… Kitaplar, cinlerin vücudu terk etmekte inat etmeleri halinde cinci hocanın hastanın yanına oturmasını, sonra hastanın karşısına bir ayna koymasını ve aynada göreceği cinleri çatır çatır yakması gerektiğini söyleyip bunun usullerini de anlatıyorlar… Bunlar, eski zamanların folklorik eserleri olan “cin risaleleri“nde sözü edilen cin çıkarma usullerinden sadece birkaçı… 

Cinler İnsana Nasıl Musallat Olur

Eskiler, cinin insan vücuduna enseden girip, beyinciğe yerleştiğine ve vücuduna girdikleri kişinin sayesinde bütün dünyevi zevkleri aldıklarına inanırlardı. 

Google Haberler’de takip et

Bu gönderiyi ne kadar beğendiniz?

Puanlamak için bir yıldıza tıklayın!

Ortalama değerlendirme 0 / 5. Oy sayımı: 0

Şu ana kadar oy yok! Bu gönderiye ilk oy veren siz olun.

Bu yazı sizin için yararlı olmadığı için üzgünüz!

Bu gönderiyi geliştirelim!

Bize bu yazıyı nasıl geliştirebileceğimizi söyleyin?

Dipnotlar

Dipnotlar
1Rukye: Kuran ile yapılan tedavi anlamına gelmekte ve bunu yaparken Allah’ın isim ve sıfatlarının okunduğu bir şifa şeklidir.
2Hafızlık: Kuran’ı tamamen ezberlemek, hafız; Kuran’ı tamamen ezberleyen kişi.
3İslam ülkelerinde, genellikle İslam kurallarına uygun bilgilerin okutulduğu geleneksel öğretim kurumu.
4Cindarlık: Cinleri toplayıp konuşan, geleceğe dair bilgiler ortaya atan, cinli kimseleri tedavi eden veya bazı yörelerde büyücü üfürükçüler için kullanılan isim.
Keşfet