Ezoterizm: Gizli Bilginin Peşinde Bir Öğreti Sistemi

0
(0)
Ezoterizm: Gizli Bilginin Peşinde Bir Öğreti Sistemi
Ezoterizm: Gizli Bilginin Peşinde Bir Öğreti Sistemi

Ezoterizm, gizli bilginin peşinde olanların ilgi duyduğu bir terimdir. Peki ezoterizm nedir ve ezoterik ne demek? Ezoterizm, asıl gerçeklerin yalnızca onu anlayabilecek yetenek ve bilgide olanlara bildirilebileceği görüşü üzerine temellenen bir öğreti sistemidir. Ezoterik ise, ezoterizm ile ilgili veya ona dair anlamına gelir. Bu yazıda, ezoterizmin tarihçesi, özellikleri, amacı ve farklı alanlardaki yansımalarını inceleyeceğiz.

Ezoterizmin Kökeni ve Anlamı

Ezoterizm sözcüğü, köken olarak Yunancadaki esoterikos sıfatından türemiştir. Ezoterik biçiminde yaygın olarak kullanılan bu sıfat, “içrek yani dışa kapalı ve kendi içine dönük ya da apaçık olmayan” anlamlarına gelir ve bir topluluk ya da bir örgütü, bir yöntem ya da sistemi, bir yazı ya da konuşmayı nitelendirmek için kullanılabilir. Ezoterik sıfatı, “genel ve herkesin olabilen” anlamına gelen “eksoterik” (dışrak, İngilizcede Exoteric, Fransızcada Exotérique) teriminin karşıtıdır. Örneğin dinler eksoterik, Gizemcilik ezoteriktir.

Ezoterizm terimi ise, antik çağlardan beri felsefe alanında kullanılmıştır. Pisagor, Aristoteles, Alexandria von Clemens gibi düşünürler ezoterik öğretilerden bahsetmişlerdir. Ezoterizm, bilgi ve görgülerin kapalı bir topluluk içinde ve aşamalı olarak verildiği bir çalışma ve öğreti sistemi olarak tanımlanabilir. Bu tanımda dikkat edilmesi gereken en önemli unsur, ezoterizmde aktarılan bilgiler ve görgülerin ister bilimsel, isterse töresel-dinsel nitelikte olabilmesidir.

Ezoterizmin Özellikleri ve Amacı

Ezoterizmin temel özellikleri şunlardır:

  • Öğretiyi alacak kişilerin özenle seçilmelerinden sonra, “inisiyasyon” yöntemiyle topluluğa kabul edilip yine aynı yöntemle ilerletilmeleri;
  • Öğretilerin, inisiyasyon yöntemi uyarınca bir dereceler silsilesi içinde verilmesi;
  • Öğretilerin kapsamında öncelikle simgelerin, allegorilerin ve özdeyişlerin kullanılmasıyla, bireye kendi gerçeklerini bulma yolunun açılması.

Ezoterizmin temel amacı ise, insanın kendini ve evreni tanımasına, gizli bilgiye ulaşmasına ve ruhsal gelişimine yardımcı olmaktır. Ezoterizm, bir din ya da bir inanç sistemi değildir, ancak farklı din ve inanç sistemlerinin içinde ezoterik öğretiler bulunabilir. Ezoterizm, aynı zamanda bir araştırma ve deneyim yöntemidir, ancak bu yöntem herkese açık değildir.

Ezoterizmin Farklı Alanlardaki Yansımaları

Ezoterizm, tarih boyunca farklı alanlarda kendini göstermiştir. Bunlardan bazıları şunlardır:

  • Gizemcilik (Mistisizm): Gizemcilik, insanın Tanrı ile veya evrenin temel gerçeği ile birebir birleşme deneyimi yaşamaya çalışmasıdır. Gizemcilik, ezoterizmin en yaygın şeklidir ve hemen hemen her din ve kültürde görülebilir. Gizemciler, genellikle meditasyon, dua, nefes egzersizleri, müzik, dans gibi yöntemlerle kendilerini transa sokarlar ve böylece gizli bilgiye ulaşırlar.
  • Okültizm (Gizlicilik): Okültizm, doğaüstü güçleri ve olayları inceleyen ve bunları kullanmaya çalışan bir öğreti sistemidir. Okültizm, ezoterizmin daha karanlık ve tehlikeli bir yönüdür ve genellikle büyü, astroloji, numeroloji, spiritüalizm gibi konuları içerir. Okültistler, genellikle ritüeller, semboller, nesneler, sözler gibi araçlarla doğa yasalarını değiştirmeye veya etkilemeye çalışırlar.
  • Teozofi (Tanrı Bilimi): Teozofi, 19. yüzyılın sonunda Helena Blavatsky tarafından kurulan bir öğreti sistemidir. Teozofi, farklı din ve felsefelerden aldığı öğeleri birleştirerek evrenin ve insanın kökeni, yapısı ve amacı hakkında bir sentez oluşturmaya çalışır. Teozofi, insanın ruhsal gelişimini yedi aşamalı bir plana göre açıklar ve insanın ilahi bir varlık olduğunu savunur.
  • Antropozofi (İnsan Bilimi): Antropozofi, 20. yüzyılın başında Rudolf Steiner tarafından kurulan bir öğreti sistemidir. Antropozofi, teozofinin devamı niteliğindedir ve insanın doğasını ve evrimini anlamaya çalışır. Antropozofi, insanın fiziksel, ruhsal ve zihinsel boyutlarını kapsar ve insanın kendini geliştirmesi için meditasyon, sanat, eğitim gibi yöntemler sunar.

Özet ve Sonuç

Ezoterizm, gizli bilginin peşinde olanların ilgi duyduğu bir öğreti sistemidir. Ezoterizmde aktarılan bilgiler ve görgüler ister bilimsel, isterse töresel-dinsel nitelikte olabilir. Ezoterizmin temel amacı ise, insanın kendini ve evreni tanımasına, gizli bilgiye ulaşmasına ve ruhsal gelişimine yardımcı olmaktır. Ezoterizm tarih boyunca farklı alanlarda kendini göstermiştir. Bunlardan bazıları gizemcilik, okültizm, teozofi ve antropozofidir

Bu gönderiyi ne kadar beğendiniz?

Puanlamak için bir yıldıza tıklayın!

Ortalama değerlendirme 0 / 5. Oy sayımı: 0

Şu ana kadar oy yok! Bu gönderiye ilk oy veren siz olun.

Bu yazı sizin için yararlı olmadığı için üzgünüz!

Bu gönderiyi geliştirelim!

Bize bu yazıyı nasıl geliştirebileceğimizi söyleyin?

Keşfet