Bunalım ve Stresten Kurtulmak İçin Dua

Sıkıntı, bunalım ve stresten kurtulmak için acı, keder ve elemden kaynaklanan hastalıktan kurtulmak için okunması gereken dua.

El Latif

Bunalım ve Stresten Kurtulmak İçin Dua - El Latif Esması
Bunalım ve Stresten Kurtulmak İçin El Latif Esması

Allah Teala’nın bu ismi şerifinin anlamı: “Kulların muhtaç olduğu şeyleri ihsan eden.” dir. Allah’ın dilediği kullarına lütfu boldur.” Bu esmanın zikir adedi 129, zikir saati Zühre‘dir.

Sıkıntı, Stres ve Bunalımdan Kurtulmak İçin

Sıkıntı ve bunalım geçiren kimse yukarıda söylenen adette bu ismi şerifi okursa sıkıntı ve bunalımdan kurtulur.

Acı ve Elem Kaynaklı Hastalıktan Kurtulmak İçin

Hasta olan abdestli olarak 100’er defa okumaya devam ederse elemden ve hastalıktan halas olur.

Hapisten Kurtulmak İçin

Hürriyetten mahrum olanlar bu mübarek ismi şerifi okumaya devam ederlerse hürriyetlerine kavuşurlar.

Keşfet