Skip to content

Çocukların Cinlerin Etkilerinden Korunması İçin Dua Tavsiyesi

Çocukları cinlerden koruyan dua ile ilgili bilgilendirici makale. Cinlerin etkisinden korunmak için okunacak dua ve uygulanacak yöntemler.

Çocukları nazardan ve cinlerden korumak için üzerinde taşıtılan ve Tarık suresi vesilesi ile hazırlanan hırzın (koruyucu) yapılışı.

Çocuğu nazar ve cinlerden korumak için Esmai Berhetiyye’den “Huturin” ismi şerifi ve Tarık suresinin tesirleri vesile edilir. “Huturin” ismi şerifi ve Tarık suresini yazdıktan sonra hazırlanmış olan bu hırz (koruyucu) küçük çocuğun üzerine takılır. Böylelikle çocuk, Allah’ın izniyle kötü gözlerden (nazar), cin ve şeytan şerrinden korunup, emin olur.

Huturin Esmasının Yazılışı

Çocuğu Cinlerden Korumak İçin Huturin - Berhetiye
Çocuğu Cinlerden Korumak İçin Huturin – Berhetiye

Tarık Suresi

Çocuğu Nazardan ve Cinlerden Korumak İçin Tarık Suresi
Çocuğu Nazardan ve Cinlerden Korumak İçin Tarık Suresi

Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim. Ve-ssemâ-i ve-ttârik(i). Vemâ edrâke mâ-ttârik(u). Ennecmu-śśâkib(u). İn kullu nefsin lemmâ ‘aleyhâ hâfiz(un). Felyenzuri-l-insânu mimme ḣulik(e).Ḣulika min mâ-in dâfik(in). Yaḣrucu min beyni-ssulbi ve-tterâ-ib(i). İnnehu ‘alâ rac’ihi lekâdir(un). Yevme tublâ-sserâ-ir(u). Femâ lehu min kuvvetin velâ nâsir(in). Ve-ssemâ-iżâti-rrac’(i). Vel-ardi żâti-ssad’(i). İnnehu lekavlun fasl(un). Vemâ huve bil-hezl(i). İnnehum yekîdûne keydâ(n). Ve ekîdu keydâ(n). Femehhili-lkâfirîne emhilhum ruveydâ(n).

Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Yemin ederim göğe ve Tãrık’a. Bilir misin Tãrık ne? O, karanlıkları delip geçen parlak bir yıldızdır. Hiçbir kimse yoktur ki, üzerinde bir gözetleyici, bir koruyucu bulunmasın. Hangi şeyden yaratıldı, bir düşünsün insan! Yaratıldı fışkırarak dökülen basit bir sudan, omurga kemiği ile göğüs bölgesi arasından çıkan. Elbette insanı yoktan var eden Allah’ın, onu yeniden hayata döndürmeye de gücü yeter. O gün bütün gizlilikler meydana serilir.

İnsanın, Allah’ın cezalandırmasına mâni olacak ne bir gücü olur, ne de bir yardımcısı. Yemin ederim dönümlü ve döndürümlü göğe. Bitkilerin çıkması için çatlayıp patlayan yere ki: Bu Kuran, hiç şüphesiz, hak ile bâtılı ayıran kesin bir sözdür. O, asla bir şaka, bir eğlence değildir. Kâfirler, var güçleriyle tuzak kurup duruyorlar. Ben de onların tuzaklarına karşı tuzak kuruyorum. Onun için sen o kâfirlere biraz mühlet ver, bir süre onları kendi hallerine bırak!