Skip to content

Astral Seyahat ve Astral Beden

Astral seyahat nedir? Astral beden nedir? İslam‘ın astral seyahat konusuna yaklaşımı nasıldır? Bu konuda yapılan başlıca parapsikolojik araştırma ve çalışmalar hangileridir:

Astral Seyahat Nedir

Astral seyahat, kişinin astral bedeni ile fiziksel bedeni dışında, bilinci yerinde olarak başka mekanlarda dolaşmak üzere yaptığı yolculuk ve deneyimlere denir. Astral seyahat, bilinçli olarak gerçekleştirilebildiği yani deneyim sırasında bilincin yerinde  olması sebebiyle parapsikolojide diğer beden dışı deneyimler arasında özel bir yere sahiptir.

Astral beden için duvar gibi fiziksel nesneler ve uzaklık bir engel değildir. Kişi bu bedeniyle bir anda örneğin; kıtalar arası yolculuk yapabilir ve maddî engellerin içinden geçebilir. Fiziksel bedenden çıkıldığında öte-âlem varlıkları da görülebilir. Uyku sırasında yapılan astral seyahat, fiziksel bedene dönüldüğünde bir rüya şeklinde hatırlanabilir. 

Astral seyahat deneyimi yaşayan kişiler, söz konusu deneyimi; dış dünyadan bağımsız, öznel bir bilinç durumu olarak tanımlamanın ötesinde, bu olgunun gözlemlenebilir maddî yaşamla etkileşime imkân tanıyan bir niteliğe sahip olduğunu ifade etmişlerdir. Örneğin ameliyat esnasında tıbben bilinçsiz bir durumdayken bedenden ayrılıp kendisine yapılan operasyonu yukarıdan gözlemlemek gibi…

Astral Beden Nedir

Astral beden, kişinin fiziksel bedeninin manevi çiftidir. Gümüşi bir kordon ile bedene bağlıdır. Ruh, özündeki kudret nedeniyle doğrudan doğruya maddeyle temas edemez. Çünkü madde ruhun enerjisini doğrudan taşıyamaz. Arada başka maddi araçlar, bedenler vardır. Bu ara vasıtalara, ara bedenlere perispri, süptil veya astral beden adı verilir. 

Bu ara bedenler asla ruhun kendisi değildir. Sadece daha ince titreşimli bir maddeden oluşmuş bir bedendir. Ruhun da maddesel bedenlerle irtibat kurabilmesi için çok ince bir maddeden meydana gelmiş ara bedenlere gerek vardır. Bu astral bedenlere ruhun mantosu adı da verilir. İnsan çeşitli enerji bedenlerden meydana gelmiş bir bütündür.

Enerji bedenimiz çevreye sürekli ışınım yayar. Kirlian fotoğrafçılığı da “aura“ adı da verilen bu ışık bedenin resmini çeker. Astral bedenin yaydığı bu ışınım maddeden kaynaklanmaz. Buna ruhsal ışınım veya biyomanyetik ışınım da denir.

İslam’ın Astral Seyahat Konusuna Yaklaşımı

Türkiye’de yayın yapan popüler, bazı kesimlerce muteber kabul edilen İslami web sitelerinden birinde “Astral seyahat nedir?” sorusuna verilen cevap şu şekildedir.:

Astral seyahat, ruhun bedenimizi belirli bir süre terk ederek çeşitli yerlere düşünce hızı ile gidip, gittiğimiz yerlerde meydana gelen olayları izleyebilmeye denmektedir. Ancak esasında ruh bedenden ayrılmamaktadır. Ruh bedenden ayrılmadan da başka yerlerde bulunabilme özelliğine sahiptir. Nitekim nefislerini terbiye etmiş insanların ruhları bir anda bir çok yerde bulunabilmektedir. Abdulkadir Geylani Hazretleri aynı anda 40’tan fazla yerde görülebilmiştir. [1]Sorularla İslamiyet

Astral Seyahat Düşüncesinin Tarihçesi

Antik Mısır’da 5.000 ila 3.000 yıl önce ortaya çıkmıştır. Mısırlı rahipler astral bedenin varlığına inanarak buna Kha adını verdiler ve birçok tapınak ve yapının kaya duvarlarına yazıtlar ve çizimler bıraktılar, ruhun fiziksel bedenden kopuşunu resmettiler.

Antik Yunan’da ise Eleus Tapınağı’nda , Plato, Clazomene, Herodotus gibi filozofların yazılarında ve tarihçi Plutarch of Queroneia’nın bazı belgelerinde astral seyahat ile ilgili bilgilere rastlıyoruz. 18. ve 19. yüzyıllarda, astral seyahat inanışını yaygınlaştırmak için ilk çalışmaları yapan üç büyük öncü vardı: İsveçli filozof Emmanuel Swedenborg, Fransız yazar ve romancı Honore de Balzac ve Fransız yazar Allan Kardec. Yaptıkları çalışmalarla akla gelen diğer isimler ise Tyana Apollonius, Padua Antonio, Padre Pío ve Sai Baba’dır.

Konu Hakkındaki Parapsikolojik Araştırmalar

Astral seyahat, okült ve teozofik kaynaklarda ve birçok araştırmacının çalışmalarında “irâdî olarak fiziksel bedenden ayrılma” şeklinde tanımlanmıştır [2]Dr. Scott ROGO, Leaving The Body, 1983. Buna karşın, İngiliz parapsikolog Celia Gren farklı bir ayrım yapmıştır. Beden dışı deneyimlerden kendiliğinden (irade dışı) oluşanları için ekzomatik deneyim terimini ortaya atmıştır.

Konu hakkında en fazla araştırma yapmış kişilerden biri araştırmalarını “Journeys Out of Body” adlı kitabında aktaran Robert Monroe’dur. Halen Amerika Birleşik Devletleri’nde Monroe Enstitüsü adıyla bilinen bir kurum, bu konuda çalışmalarını sürdürmektedir. 

Ana Sayfa

Dipnotlar

Dipnotlar
1 Sorularla İslamiyet
2 Dr. Scott ROGO, Leaving The Body, 1983

Soru sor, cevap yaz, yorum yap, kendi hikayeni anlat... Burası senin; istediğini yazabilirsin.