Zinadan Vazgeçirmek İçin Dua

Zina eden bir kadın veya erkek yahut yuva yıkmak isteyen bir kişiyi kötü fiilden uzaklaştırmak için dua ve bununla beraber yapılması gereken uygulama.

Zina eden bir erkek ile yuva yıkmak isteyen bir kadını bu kötü işten uzaklaştırmak istersen: Yünden kıvrılmış bir fitil alıp, fitilin üzerine Şems Suresini “Cellaha” lafzına kadar okuyup, şöyle dersin:

Okunacak Dua


تَو َّكلُوایاُخد َّامَھِذِهاْلاَیِةال َّشریفَِةبعْقِدذََكرفُلاَْنعْنفَْرجفُلاَنَةَبحّقآِھیاَشراِھیااَدُونَاى َََََََََِِِِِِ
اَ ْصَباُؤٍتآِل َشد َّاِى

Okunuşu: Tevekkelü ya huddame hazihil ayetiş şerifeti bi akdi zekera fülan an ferci fülanete bi hakki ahiyyen şerahiyyen edunayı esbaütün ali şedday.

Zina Eden Kişiyi Bağlama ve Çözme

Ondan sonra bu fitilin üzerinden matlubun olan kişiyi atlatırsan, o kişi hemen bağlanır. Bir daha o kötü kadınla zina etmez. Daha sonra çözmek istersen, o fitili yak. O kişinin bağlılığı hemen çözülür.

Kaynak: Havvasul Esrar

Facebook Grubu

Okuduklarını nasıl buldun?
+1
3
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Arkadaşlarınla paylaşmak ister misin?
Abone Ol

No Responses

Leave a Reply