Skip to content

Adapa: İlk İnsan İlk Kral

Adapa, bir gün Tanrı’nın huzuruna çağrılır ve önüne ölümsüzlük içeceği getirilir. Adapa’nın bunları reddetmesi üzerine Tanrı nedenini sorar.

Sümerlerin Atasıdır. Sümer krallar listesinde Sümer ulusunun ilk hükümdarıdır ve bazı söylencelere göre; yaratılmış ilk insandır. Sümerlerde evrenin tüm bilgisinin üçte birine sahip olduğu ve bunun Tanrı tarafından kendisine öğretildiğine inanılır. Bu inanışa benzer bir biçimde İslamiyet’te de Hz. Adem’e eşyanın bilgisinin öğretildiği Kuranı Kerim’de de belirtilir. İnsanlığa dili öğretenin Adapa olduğuna inanılır. Sümer efsanelerinde bir Kral olmanın yanı sıra aynı zamanda Kam (şaman)’dır. 

Rüzgarın kanatlarını kırdığı efsanelerde anlatılır. Adapa, bir gün Tanrı’nın huzuruna çağrılır ve önüne ölümsüzlük içeceği getirilir. Adapa’nın bunları reddetmesi üzerine Tanrı nedenini sorar. O da şöyle yanıtlar: “Bir başkası ‘İçmeyeceksin’ dedi”. Çünkü daha önceden kendi Koruyucu Ruhu (belki de Şeytan) tarafından aldatılmış ve Tanrı’nın kendisine vereceği içecekleri içerse zehirleneceğine inandırılmıştır. Bunun üzerine Tanrı kızarak onun Cennet’ten kovulmasını ve yeryüzüne atılmasını buyurur, ayrıca Koruyucu Ruhu’nu da lanetler.

Anlam: (Ad / At) Türkçe’deki Ad (isim) sözcüğü ve Ata kavramı ile bağlantılıdır. İbranice Adamah şeklinde ifade edilen biçiminde çamur, balçık, kil gibi anlamları vardır. Adapa / Adama dönüşümüne uğramış ve Adam / Adem şeklinde söylenir hale gelmiştir.

Eşdeğer: ADAMA, ADAMU

Kaynak: Deniz Karakurt, Türk Söylence Sözlüğü

Soru sor, cevap yaz, yorum yap, kendi hikayeni anlat... Burası senin; istediğini yazabilirsin.