Mezar Ziyaretinde Okunacak Dua

Mezar ziyaretinde dua etmenin önemi ve yöntemi hakkında bilgi veren bu makaleyi okuyun. Sevdiklerinizin ruhuna sure ve ayetler hediye edin.

Kabir ziyaretinde okunacak dua, sevdiklerimizin ruhuna hediye edebileceğimiz en güzel armağandır. Dua etmek, Allah’ın rahmetine ve mağfiretine nail olmak için önemli bir ibadettir. Geçmişlerimizin kabirlerini ziyaret ederken nasıl dua edeceğimizi, hangi sure ve ayetleri okuyacağımızı bilmek ise bizim için bir sorumluluktur.

Bu makalede, mezar ziyaretinde okunacak dua hakkında bilmeniz gerekenleri öğreneceksiniz. Mezar ziyaretinde okunacak sure ve ayetlerin anlamları ve faziletleri, kabir ziyaretinin sünnetteki yeri gibi konulara değineceğiz.

Kabir Ziyaretinde Okunacak Dualar

Büreyde (r.a.) şöyle söyledi: Hz. Peygamber (s.a.v.), ashâb-ı kirâma kabristana gittiklerinde söylemeleri için şunu öğretirdi:

Arapçası: Esselâmü aleyküm ehled diyârî minel-mûminîn ve’l müslimin. Ve İnnâ inşaallâhu lelahikûn. Es’elûllâhu lenâ ve lekümü’l âfiyeh. Anlamı: Selâm size, ey bu diyârın mü’min ve müslim halkı! İnşallah yakında biz de aranıza katılacağız. Allah’ın bizi de sizi de bağışlamasını dilerim. (Müslim, Cenâiz 104. İbni Mâce, Cenâiz 36.)

Kabir ziyareti sırasında okunması tavsiye edilen diğer bir dua ise şı şekildedir:

Anlamı: Ey mü’minler topluluğunun yurdu! Biz de size katılacağız. Biz Allah’a aidiz ve biz O’na tekrar dönücüleriz. Siz büyük bir hayra nail oldunuz, uzun bir şerri geride bırakıp gittiniz. (Ali el-Müttâkî, XIII, 299/36864; krş. Müslim, Taharet, 12; İbn Mâce, Cenâiz, 36)

Bu makalede, mezar ziyaretinde okunacak dua hakkında bilgi verdik. Mezar ziyaretinde dua etmenin önemini, adabını, okunacak sure ve ayetleri ve bunların anlamlarını ve faziletlerini öğrendik. Mezar ziyaretinde okunacak dua ile sevdiklerimizin ruhuna hediye edebileceğimiz en güzel armağanı sunmuş olduk. Kabir ziyareti sünnetinin bizzat Peygamber Efendimiz tarafından uygulandığı zamanları da hatırlayarak, bu ibadeti ihmal etmemeye çalışalım. Allah’ın rahmeti ve mağfireti üzerimize olsun.

Paranormal Haber * Wikipedia / Dua

Keşfet