Paranoyadan Kurtulmak İçin Dua

Her şeyden huylanan, şüphe ve vesvese duyan evhamlı kimse, bu ismi her gün zikrederse içinde bulunduğu bu paranoyadan kurtulur.

El Afüv Esması

Paranoyadan Kurtulmak İçin Dua - El Afüv Esması
Paranoyadan Kurtulmak İçin Dua – El Afüv Esması

Allah Teala’nın bu mübarek ismi şerifi “Kullarının kendisine karşı işledikleri pek çok hata ve kusurları lütuf ve merhametiyle çokça affedenanlamına gelir. El Afüv esmasının zikir adedi156, zikir saati Güneş, zikir günü ise pazardır.

Günahların Affedilmesi İçin

Bu esmazikretmeye devam edenlerin kusur ve günahları Allah tarafından bağışlanır. Kalbi nurlanır, nefsani isteklerinden vazgeçer, gönlü huzur ve mutlulukla dolar.

Allah Rızası İçin

Allah Teala’nın El Afüvv esmasını, her gün 156 kere zikredene; rıza kapısı açılır, Allah‘ın rızasına nail olur..

Paranoyadan Kurtulmak İçin

Her şeyden huylanan, şüphe ve vesvese duyan kimse, bu ismi her gün zikrederse içinde bulunduğu bu paranoya halinden kurtulur.

Öfkenin Dinmesi, Sakinleşmek İçin

Öfke anında 10 defa Ya Afüv esması zikredilip, ardından salavat okunursa sakinleşilir.

Keşfet

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.