Duaların Engelsiz Kabul Olduğu 4 Vakit

Sema kapılarının açılarak, duaların engelsiz, kısa sürede kabul olduğu vakitleri haber veren ile hadis-i şerifler.

Duaların Geri Çevrilmediği Vakitler

Bazı hadis-i şeriflerde sema kapılarının açıldığı ve bu vakitlerde duaların geri çevrilmediği belirtilir. Ebu Umame radıyallahu anh anlatıyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Dört yerde semanın kapıları açılır ve duaya icabet olunur.

  1. Allah yolunda saf bağlandığı zaman,
  2. Yağmur yağarken,
  3. Namaz kılınırken,
  4. Kabe görüldüğü zaman.” [1]Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 3337

Duaların Kabul Olduğu İki Vakit

Başka bir hadiste şöyle buyrulur: “İki vakit vardır ki semanın kapıları açılır. Bu vakitlerde duanın ret olunduğu çok azdır. Biri namaza kalkıldığı zaman, diğeri Allah yolunda saff-ı cihad bağlandığı zaman.” [2]Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 4623

Dipnotlar

Dipnotlar
1Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 3337
2Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 4623
Keşfet

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.