Cinler Hakkında Genel Bilgiler

71
0
(0)

Cinler hakkında bir kısmını belki de ilk defa duyacağınız bilgiler: Cinlerle temas gerçekten de mümkün mü yoksa bütün o popüler cin çağırma ritüelleri birer hurafe mi, cinler görülebilir mi, cinler şekil değiştirebilirler mi, cinler ne yerler, insanlarla evlenebilirler mi, cinler insanlara musallat olabilirler mi, insanlara zarar verebilirler mi… 

Cinler Hakkında…

Cinler, dumansız öz ateşten yaratılan varlılardır. Tıpkı insanlar gibi erkekleri ve dişilikleri vardır. Erkek cinlere “Hubs” dişi cinlere ise “Habais” denir. Dişi cinlerin kullanmayı en çok sevdikleri isim ise “Havva”’dır. Erkek cinlerin ise “Muzaffer”’dir.

Cin Çeşitleri

Cinler kendi içlerinde tehlike derecelerine göre şu şekilde sınıflandırılabilirler:

Ervah Cinleri

Genelde çocukları korkuturlar. Enerjileri bizim hissedemeyeceğimiz kadar düşüktür. Zarar verme yetkileri yoktur. Issız evleri mesken edinirler, köylerde, kasabalarda ve kalabalık ortamlardan uzak yerlerde yaşarlar. Farklı bir ritüelle usulünce davet edildiğinde gelirler. Fakat Musallat olmazlar. İnsanların kılığına girebilirler..

Şeytan

Ervah cinlerin bir üstüdür. Genelde inançtan inanca değişen bir kimliği vardır. Kendi içinde birçok hiyerarşiye ayrılan şeytanlar, Batıda demon olarak adlandırılırlar. Genelde insanlara vesvese verme, huzursuz etme, kötülüğe sevk etme gibi amaçları vardır. Yaşamımız süresince çevremizden hiç ayrılmadıkları gibi enerjimizden de nasiplenirler. Şeytanlar ritüellere gelmekten çok; ritüel yapmamız için bizi dürterler. Kalabalık ve gürültülü yerleri severler ve o yerleri kendilerine mesken edinirler.

Marid

Şeytanların bile bu cinlerin şerrinden korunmak için dua ettikleri rivayet edilir. Tehlike sınıfında üst düzeyde olan bu cinler, asla ritüellere gelmezler. Ancak ilmi konularda çok üst düzeyde olan, ilim ve irfan sahibi kişilere görünür, konuşurlar. Ormanlarda; genelde bataklık kenarlarında yaşarlar. Vahşi hayvanların ve insanların kılığına girebilirler. Asla kendi bölgelerinden insanların yaşadıkları kalabalık yerlere gelmezler. Zarar verme yetkileri yasaklanmıştır. Şu ana kadar bir insana musallat oldukları görülmemiştir. Ancak çok ciddi durumlarda, kendi soyundan gelen bir cine zarar verebilecek bir insan olursa (ki bu insanın çok üst düzeyde bir alim olması ve tecrübeleri gereği en az 80-85 yaşlarında olması gerekir.) intikam için o kişiye anında fiziki zarar verebilirler.

İfrit

İfritler, tehlike sınıfında en üst düzeyde olan cinlerdir. Hatta öyle ki İslam Peygamberi Hz.Muhammed, Mirac’a çıkacağı zaman ifritler toplanmış Hz. Peygamberi yakmak istemişler, bu olaya istinaden Nas ve Felak sureleri inmiştir. İfritler, zarar verme yönünden ölümcül sonuçlar doğurur. Kişiye hastalık verebilir, gerekirse öldürebilirler. Ancak bu durum onlar için yasaklanmıştır. (Bu yasağa uymayan kabileler de mevcuttur.) Ritüellere ve kara büyücülerin çağırmalarına asla gelmezler. İfritlerin, alim kişilere olan haseti bilindiğinden, eski dönem alimlerin ifritlerden korunmak amacıyla çeşitli dua ve sembolleri üzerlerinde taşıdıkları bilinir. İfritler, ormanın çok sık iç kesimlerinde ve derinliklerinde yaşarlar. Yaşadıkları bölgede vahşi hayvanların ve kuşların barınamadığı söylenir. Asla kendi bölgelerinden insanların yaşadıkları kalabalık yerlere gelmezler. İnsanların kılığına girmezler. Ve yakın tarihte bir musallat olayları da olmamıştır.

Cinler Geleceği Bilebilir mi

Cinler asla geleceği bilemezler. Yalnızca meleklerlerden bilgi çalan cinlerin, insanlara yaklaşmak için bu bilgileri kullandıkları söylenir. Yalnız bu bilgiler de herhangi birisine verilmez, medyumlar bilmez, kara büyücüler bu bilgileri elde edemezler. Cinlerin geleceği bilmedikleri hakkında Hz. Süleyman’ın olayı kanıttır. Olay şu şekilde geçmiştir;

Hz. Süleyman, Ömrünün son günlerinde cinlere bir mabet inşa ettirmekte idi. Cinler, Hz. Süleyman’dan çok korkar, ona koşulsuz itaat ederlerdi. Hz. Süleyman da mabet inşası sırasında cinlerin işlerini yavaşlatmaması için onlara göz kulak olduğu bir tepede duruyordu. Yalnız, Hz. Süleyman bu inşaatın başlarında; tepede, bastonuna dayanmış halde vefat etti. İnşaat sürerken hiçbir cin cesaret edip Hz. Süleyman’ın yanına gidemiyordu.. Bu sırada da bir kurt, Hz. Süleyman’ın asasını kemiriyordu. İnşaat bittiğinde, iyice incelen asa kırıldı ve Hz. Süleyman yere yığıldı. Bunu gören cinler hemen Hz. Süleyman’ın yanına gittiler. Ve vefat ettiğini gördüler. Bu durum cinlerin gelecek hakkında bir bilgiye sahip olmadıklarının kanıtıdır.

Cinler Görülebilir mi, Şekil Değiştirebilirler mi…

Cinler, çok değişik tasvirlerde insanlara görünebilirler, geçmiş çağlarda çizilen yaratık, ejderha, iki kafalı yılan, satir, faun veya uçan bir varlık şeklinde olabilirler.. Cinlerin genel görünümleri, katı bir gölge şeklindedir. Fakat tamamen kendilerini göstermek istediklerinde kendi içlerinde ki derecelerine göre farklı bir yaratık şeklinde görülebilir.

Cinler Ne Yer

Cinlerin, çeşitli inançlara göre beslenme şekilleri olsa da temel besinleri; balçık, kuş eti, çamur ve etten sıyrılmış kemiktir.

Related Posts

Cinlerin Özellikleri

Cinlerin de tıpkı insanlar gibi evcil hayvanları ve binekleri vardır. Evcil hayvanlarının görünümü yumuşak bir gölge şeklinde olabilir. İnsanlara görünmezler. Cinler insanlardan asla üstün değillerdir. Mantık yürütme özellikleri insanlara kıyasla çok zayıftır ve insanlar kadar üstün duyuları yoktur. Cinlerin en ilginç özelliklerinden biriside, uçabilmeleri, dünyanın merkezine kadar inebilmeleri ve çok hızlı hareket edebilmeleridir.

Cinler Ölümsüz mü? Cinler Ne Kadar Yaşar 

Cinlerin ömürleri 800-1000 yıl arasındadır. Daha çok yaşayan cinler olabildiği gibi. Yılların getirdiği bilgelikleri de vardır.

Cinler İnsanlara Zarar Verebilir mi

Cinler, insanlar tarafından rahatsız edildiğinde, genellemede o ortamdan uzaklaşırlar fakat zarar görmeye başladıklarında, farklı şekillerde uyarırlar, musluk açılıp kapanması, cam açılıp kapanması, kapı vs gibi. Bu gibi durumlarda yaptığımızın farkında olmamızda yarar vardır. Bu cinlerin insanlara zarar verme yetkileri yoktur.

Cinlerin Krallıkları ve Soyları

Cinler krallıkla yönetilir. İlk yaratılan ve kral olan cinin adı “Cann”’dır. Her cin topluluğunun kralı mevcuttur. Krallıklarında kendilerine ait toprakları, ülkeleri, ordusu ve yandaşları vardır. Her kral soyundan gelen hubs cini, ileriki kral için hazırlar ve eğitirler. Çeşitli sınavlara tabi tutulur, kabile topluluğu olan cinleri kendi yönetimlerine almak için çalışırlar.

Cinlerin Evlilik ve Düğünleri

Cinler de tıpkı bizim gibi evlenirler. Düğünleri çok kalabalık ve gösterişli olur.. Cinlerin geçmiş dönemlerde insanlarla da evlendiği de rivayetler arasındadır. İnsanlarla evlenen cinlere  “Mir” denir.

Cinler ve Çocuk

Mir’lerden olan çocuklar da cin soyundan gelir ve ebeveyni dışındaki insanlara görünmezler.

Cinlerin Yemin ve Sadakatleri

Cinlerin belki de en önemli özelliklerinden biridir. Cinler bir duruma veya bir varlık üzerine yemin ettiklerinde hayatları boyunca o yemine sadık kalırlar. Bu durumu fırsat bilen geçmiş dönemdeki büyücülerin; cinlerden yeminler alarak onları kendi hizmetinde kullandıkları da bilinir. Bir cin yemin ettiğinde onun soyundan gelenler de o yemine sadık kalırlar. Yani yemin gerçekleşene kadar nesiller boyu sürer…

Cinler İnsanlara Musallat Olur mu

Cinler de tıpkı insanlar gibi çeşitli inançlara sahiptirler. Yasaklanmış olan işleri yapan cinler de vardır. Bu kategoride en tehlikeli sınıf ateşe tapan cinlerdir. Kendi içlerinde koydukları yasa ve kurallardan başka bir kuralı kabullenmezler. Zarar verebilir, musalla olabilirler. Ancak bunun olması için çok ciddi bir takım olayların gerçekleşmesi gerekmektedir. Mesela, içlerinden birine zarar vermek gibi.

Cinlerle Temas

Cinlerin insanlarla iletişim halinde olanları genelde, insanlara yardım eden, iyi karakterli cinlerdir. Bu cinler insanlarla birebir iletişime asla geçmez, rüyalar veya his yolu ile insanları uyarırlar.. Cinler insanları görebilir fakat insanların onların farkında olmadıklarını bilirler. Çeşitli çalışmalarla kalp gözünün yani üçüncü gözün açılması ile cinlerin enerjilerini görmeye başlarız. Aynı şekilde onlar da onları görebildiğimizin farkında olurlar artık. Aslında bu durum çok da gururlanacak veya sevineceğimiz bir şey değildir. Aksine uzak durmamız gereken bir durumdur.  Onları görebildiğimizin farkında olan cinler, kendilerini savunmaya alabilirler.

Cin Çağırma Yöntemleri

Günümüzde hayli popüler olan cin çağırma ritüelleri tamamen “hurafedir” Bir cin asla 3-5 kişinin toplanıp da tuttuğu fincana gelmez.. Ancak bu durumu fırsat bilen farklı enerjiler tarafından baskı altında kalabiliriz. Sonuç itibari ile “Bana cin musallat oldu” “Gece birisi bana dokunuyor” şeklinde bazı durumlar defalarca dile getirilir. Birçoğu bilinç altında oluşan etkiler olmakla beraber… Cinler bir fincana, oijua’a gelecek varlıklar değillerdir. Onlar gayb aleminin varlıklarıdır. Gayb; bilinmezlik demektir. Ancak çok ciddi çalışma yapanlar, gayb aleminden bilgi edinmektedir. Bu konuda çalışma yapan kişinin ilim ve irfan sahibi olması, havas ilmini veya dengi bir konuda yeterli tecrübeyi edinmesi gerekir. .

Kaynaklar:
Seyyid Süleyman El Hüseyni / Kenz-ül Havas
Seyyid süleyman El Hüseyni / Mukaddime-i Kitab, Havas-ül Kur’an Kenz-ül Havas
Cinler Alemi / Ahmet Cemil Akıncı

Ana Sayfa

BU İÇERİĞİ NE KADAR BEĞENDİNİZ?

Puanlamak için bir yıldıza tıklayın!

Ortalama değerlendirme 0 / 5. Oy sayımı: 0

Şu ana kadar oy yok! Bu gönderiye ilk oy veren siz olun.

Bu yazı sizin için yararlı olmadığı için üzgünüz!

Bu gönderiyi geliştirelim!

Bize bu yazıyı nasıl geliştirebileceğimizi söyleyin?

  1. […] Cinler Hakkında Bilgiler […]

  2. ali says

    Je suis très fier de lui ça je savoir comment ont peut contacter les jinns. Merci il a une prières pour ça.

    1. Sinan says

      En fait, il y a beaucoup de prières à ce sujet.

ParanormalHaber sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin