Bilinen 21 Cin Türü ve Kabilesi

0
(0)

İnsanlarda olduğu gibi cin ve iblislerin de kabileleriırk ve türleri olduğu rivayet edilir. Bilinen 20 cin türü ve kabilesi ile ilgili bilgilerse şöyle…

Cinlerin varlığı her ne kadar pozitif bilimlerle uğraşanlar tarafından halen kabul görmüş değil. Ancak bu gibi konuları “ilim” olarak kabul edip, araştırmayı kendine vazife edinenler tarafından cinlerin tür, ırk ve kabilelerine dair edinildiği iddia edilen bazı bilgilerse şöyle…

Afarid – İfritler

Şeytanın soyundandırlar. “Afarid” aslında çoğul bir kelimedir. Türkçe’ye “İfritler” olarak tercüme etmek daha doğru olur. Fiziki ve fizik ötesi olarak güçlüdürler. Davet edilmeleri genelde ölümle bitmese de siz onu köle edeceğim derken o sizi köle edinebilir.

Amir Cinleri

Tenha ve doğal yerlerde yani dağ, ormanlık alanlar ve göllerde değil de tamamen insanların yaşadığı yerlerde bulunan cinlerdir. Bu cinler, genellikle İslam inancı dışında yaşayan varlıklardır ve aşırı dini taassup yüzünden de özellikle Müslüman insanlara musallat olmaktadırlar.

Ammar Cinleri

Bu türe mensup cinler genelde evlerde yaşarlar. Bu tür cinler, evde yaşayan ailenin evdeki; içki ile birlikte yenen yemekleri ve Allah’ın adının anılmadığı yemeklerde, ailenin yemeklerine katılır. Nadiren evin niteliğine bağlı olarak hareket ederler. Genelde insanlara yakın yaşar, ne etliye ne sütlüye karışırlar fakat yine de doğaları gereği insanı pek sevmezler. Onları rahatsız etmedikçe veya zarar vermedikçe pek varlıklarını belli etmezler. 

Davetlere icabet etseler de çok yalan söylediklerinden davet edenin başına ilerde illaki bir iş gelir. Bunların çoğu insanların meşruiyetine girmeyerek, kendi hallerinde, Allah’ın adının anılmadığı yemek ve işlemlerde insanlara katılırlar. Bazıları çocuklarla oynar, bazıları da geceleri gürültüler, takırtılar, hışırtılar yaparak ev halkını rahatsız edip, evi kendilerine konak etmeye çalışırlar. Bunlara bazı insanlar gürültücü ruhlar diyerek, poltergeist adı altında, ölmüşlerin ruhlarının orada hala yaşadığını düşünmüşlerdir.

Betr Cinleri

Bu iblis insanları asabileştirmeye çalışır. Asabileşen insan şirazeden çıkmıştır, gözü hiçbir şey görmez ağzından çıkanı kontrol edemez. Konuşulan şeyler kalp kırma ile sonuçlanacak ki insanların arası kötü olsun, bundan iblis zevk duysun ve böylelikle  isteğine kavuşsun.

Dasim İblisi

Yemek şeytanı. İnsanın yediğinde, içtiğinde bulunur. Besmelesiz yenenlerden çalar ve yenenlere istifra ederek kirletir. Bu iblisin amacı faydalandığımız yiyeceklerden çalarak, ziyana uğratmak, ziyanda olan insanı psikolojik açıdan yıkmak. Maddiyatı olmayanın maneviyatı olmaz düşüncesine düşürüp, ibadetten alıkoyarak yaratıcının muradına ters düşürmektir..

Demonlar

Demon, İngilizce iblis anlamına gelse de bu ırka ait belirli bir isim yoktur. Bunun en büyük sebebi demonların insanlara kendilerini tanrı olarak göstermeleridir. Spritualizm, satanizm vb. inanç akımlarında bu inanış hakimdir. Demon, davetlere kolay gelir ve kibardır ama isteklerine karşı çıkarsanız size cephe alabilir. En büyük kozu ikna gücüdür. İsterse kişiyi görüntüler ve seslerle kandırabilir. Asla insanlara hizmetçi olmazlar.

El Ebyaz Cinleri

Peygamberlere ve evliyalara musallat olanlardır. Peygamberlere hiçbir şey yapamazlar. Çünkü onlar Allah tarafından özel olarak korunmuşlardır. Fakat Ebyaz cinleri, alimlerin meclisinde bulunarak nifak yapmaya ve akıllarını karıştırmaya çok çalışmışlardır. Çoğu zamanda muzaffer olup alim meclislerini dağıtmışlardır. Her konuda muvaffak olmaya güçleri yeter.

Ervah Cinleri

Ervah cinleri, ana rahminden itibaren cenine ve doğduğundan itibaren çocukluk sürecini geçirenlere musallat olan, onları ruhsal ve bedensel yönden menfi yönde etkilemeye çalışan cinlerdir. Sebepsiz yere çocuğu olmayan (doktorlar tarafından çocuklarının olmaması için hiçbir tıbbi sebebin bulunamadığı açıklanan) hanımlara musallat olan cinler, bu türdendir. Ana rahmine girip cenini boğarlar ya da daha ileriki yıllarda çocuğun düşmesine sebep olurlar. Eğer fizyolojik bir sebep yoksa, bu olaydan kurtulmak Allah’ın izni ile çok kolaydır.

Gul Cin Kabilesi

Gûl tüm Ortadoğu’da ortak bir motiftir. Vahşi, acımasız ruhları ve onların kötülüklerini anlatır. Genelde bir bölge içinde göçebe yaşarlar, geçtikleri her bölgede tuhaf işler zuhur eder (filan bölgeye taş yağdı, şu bölgede uluma sesleri var vs.) Gul cinleri genelde korkunç görünürler ama bir gul kabilesi, bir bölgede ikamet ederlerse o bölgeye tuhaf bir bereket gelir ama gittiklerinde adeta her şeyi kuruturlar. Genellikle “Gulyabani” diyerek efsanelerde anlatılan cadılar şeklinde görünen cinlerdendir. Korkunç görüntülere girerek insanları korkutur ve istediklerini almaya çalışırlar, bazen devasa görünürler.

Hanzep İblisi

İbadetlerde vesvese veren, yapılmasına bir türlü engel olmaya çalışan şeytandır. Aldığı işlerde genelde muvaffak olur. Yapılacak bütün hayır işlerini insanın içine vesvese vererek engeller. Hanzep iblisi, insanın günaha girmesinden zevk duyar. İnsanın içinden gelen her kötü his ve vesveseler bundandır. Yapılan ibadetlerde “Oldu mu olmadı mı?” diye insanı kuşkuya düşürür.

İfrit

Cinlerin en güçlülerinden olan soyut varlıklardır. İfritler insanın bedenine girenlerdir ve savaş başlatıp istila edenlerdendir. Genelde girdiği bedenin sahibini delirtir ve mücrim hale düşürür. En büyük ameli cinselliktir. Ele geçirdiği beden ile ilişkiye girer ve veledi zina türemesini sağlar. Besmelesiz yatan insanın eşi ile paylaşımda bulunur ve yuvasını bozar. 

İfritler, tehlike sınıfında en üst düzeyde olan cinlerdir. Zarar verme yönünden ölümcül sonuçlar doğurur. Kişiye hastalık verebilir, gerekirse öldürebilirler. Ancak bu durum onlar için yasaklanmıştır. (Bu yasağa uymayan kabileler de mevcuttur) İfritlerin, din bilginlerine karşı hasetleri bilindiğinden, eski dönem alimlerin ifritlerden korunmak için çeşitli dua ve sembolleri üzerlerinde taşıdığı bilinir. 

İfritler, ormanların çok sık, iç kesimlerinde ve derinliklerinde yaşarlar. Yaşadıkları bölgede vahşi hayvanların ve kuşların barınamadığı söylenir. Asla kendi bölgelerinden insanların yaşadıkları kalabalık yerlere gelmezler. İnsanların kılığına girmezler ve yakın tarihte bilinen bir musallat olayları da olmamıştır.

Lietli Cinleri

Lietli cinleri, isimlerini Lilith’ten almışlardır. Bu cinler son derece akıllıdırlar ve olağanüstü vesvese verirler. Genelde vadilerde ve yüksek yerlerde yaşarlar. İnsanlara olan musallatları güzel bir insan gibi görünüp kandırmaktan ibarettir. Aşırı derecede uyuşukluk ve kendini bilmezlik, bir hantallık yaratır. Kişi o geldiğinde dış dünyadan kopmuş gibi davranır. 

Marid Cinleri

Maridler cinlerin genelde soylu ve en tehlikeli cin türlerindendir. Ne şeytanla ne Allah’la işleri vardır. Ateistik bir halde yaşarlar. İnsanlarla iletişime geçmeyi sevmedikleri gibi davet edilirlerse ölümle sonuçlanma ihtimali çok fazladır. Tehlike sınıfında üst düzeyde olan bu cinler, asla cin çağırma ritüellerine yanıt vermezler. Ancak ilmi konularda üst düzeyde olan, ilim ve irfan sahibi kişilere görünür, konuşurlar. 

Ormanlarda ve bataklık kenarlarında yaşarlar.. Vahşi hayvanların ve insanların kılığına girebilirler. Asla kendi bölgelerinden insanların yaşadıkları kalabalık yerlere gitmezler. Marid, kontrol edicidir; bütün şeytanları yönlendirir, çok haşmetli ve tehlikelidir. Hücuma geçtiği insanda nefsi ele geçirmeye çalışır. Çoğu zaman galip gelerek, insanları Allah’ın huzurunda büyük günahlara sevk ve müptela eder. .

Metun / Mesit İblisi

Metun veya diğer adıyla Mesit iblisi, insanların duydukları ile uğraşırlar. Hak yolunda duyulan faydalı işleri ters yöne veya unutturmaya çalışır. Unutulan veya yanlış anlaşılan bilgiler insanı uçuruma düşürünce çok memnun olur.

Musabbar Cin Kabilesi

Musabbar cinleri, genelde mağaralarda yaşar. Sarp ve kayalık bölgeleri tercih ederler. Boyları ortalama 90 santimdir. Şeytanilerden olmasa da insanları sevmeyen bir cin türü olduğu söylenebilir. Bu yüzden de insanların çok nadir gittiği, uzak, dağlık alanlarda yaşarlar. Topraktaki mineral ve yosunlarla beslenirler. Kapıp kaçmak üzerine uzmandırlar. Hızlı ve toplu şekilde hareket ederler. Bir başka türle dalaşa girecekse asla bunu yalnız yapmazlar. Teke tek kavramı yoktur onlarda. Topluca saldırırlar. Aile bağları çok güçlüdür ve asla dağılmazlar.

Müsfer / Müsferiş Cinleri

Çoğul adı müsferiş olan bu cin türü, genel olarak tarlalar gibi kırsal alanlar ve incir ağaçlarında yaşarlar. Boyları 140 cm olan müsferler genelde iyi karakterlidir. Çok hızlı şekil değiştirebilir ve uzun süre o büründüğü şekilde kalabilirler. İnsanların en fazla seslerini duyabildiği bu cinler, hayvan ve insan sesini kullanarak bu boyutta seslerini duyurabilirler. Öyle ki bir gece kapınızın önünde ya da çevrenizde konuşan insanlar duyabilir ya da hayvan seslerini sezebilirsiniz. Baktığınızda göremediğiniz o noktada halen seslerini duymanız mümkündür. İnsanlardan rahatsızlık duymazlar ve olağanüstü bir durum yoksa zarar da vermezler. İncir ağaçlarına yaklaştığınızda destur çekmeniz daha hayırlı olur.

Şeytan

Şeytan aslen tek bir cindir, bazıları onu kabile sansa da o asla bir kabile değildir. Cinler nasıl bizlere isterse görünür istemezse görünmezse şeytan da aynı şekilde hem insan hem de cinlere isterse görünür isterse görünmez.

Velhan İblisi

Velhan; suyu , ateşi , yağı, bezi, ipliği vs. gibi çok kullanılan, günlük hayatımızın parçası olmuş madde ve nesneleri çok kullandırır. Müsriflikle hem insanın maddiyatını hem de manevi yönden ziyanını sağlayarak zarar verir. 

Vesnan / Uyku Şeytanı

Vesnan; uyku şeytanıdır. İnsanlar uykuya dalınca hemen esareti altına alarak, bütün kötülüklere vakıf kılar. Rüyasını karıştırır kötü hallerle intiza ettirerek kulun aklını karıştırmaya çabalarlar. Çoğu insan görmüş olduğu kötü rüyalar sonucunda çok kez hataya düşmüşlerdir. Okuyup kendimizi koruma altına almadan uyursak bunların oyuncağı oluruz.

Zellenbur İblisi

Zellenbur iblisi, esnaf ve ticaretle uğraşanlarla haşır neşir olur. Bozuk mal ve kötü ticaret yaptırmaya çalışır. Nedeni; ticaretle uğraşana hile yaptıracak ki her şeyle insanı ziyana sokabilsin. Kul hakkı ile Allah’ın huzurunda kurtuluşa kavuşmayalım düşüncesindedir.

Zülman Cinleri

Çöllerde yaşayan, uzun boylu iri yarı ve sayıca az oldukları bilinen cinlere Zülmanlar denir. Zülman cinleri rivayetlere göre oldukça tehlikeli bir cin türüdür. Yaşadıkları bölge dolayısıyla çöl cinleri, çöl zülmanileri gibi isimlerle de anılırlar. rivayetlere göre; Zülman cinleri ile ilgili bilhassa Arabistan’da meydana gelmiş pek olay mevcuttur.

Araplar ticaret yapmak amacıyla Yemen’e giderken Zülmanlar ile karşılaşmamak için kervandaki develerin boyunlarına Kuran’ı Kerim asarlarmış. Nedeni ise hem kendilerini hemde develerini Zülmanlar’ın şerrinden korumak olduğu düşünülmektedir. Rivayetlere göre Zülmanlar gece saatlerinde kervana gelerek develeri kaçırırlarmış. Hasta ettikleri yahut öldürdükleri de olurmuş.

Mekke ve Yemen arasında yolculuk yapan bazı kervanların ortadan kayboldukları ve bir daha haber alınamadığına dair kayıtların mevcut olduğundan söz edilir. Bu sebeple günümüzde dahi çöllere yakın yerlerde yaşayan bedevilerin, geceleri su kuyularına yakın yerlerde konaklamadıkları söylenmektedir. Rivayete göre Zülmanlar, Hz. Süleyman peygambere itaat etmedikleri gerekçesiyle lanetlenmiş bir cin topluluğudur. Çöller dışında tılsım, muska ve değerli eşyaların olduğu evlere gelerek bazı eşyaları götürdükleri ve kuyu yada mezarlıklara gömdükleri iddia edilir.

Ana Sayfa

Bu gönderiyi ne kadar beğendiniz?

Puanlamak için bir yıldıza tıklayın!

Ortalama değerlendirme 0 / 5. Oy sayımı: 0

Şu ana kadar oy yok! Bu gönderiye ilk oy veren siz olun.

Bu yazı sizin için yararlı olmadığı için üzgünüz!

Bu gönderiyi geliştirelim!

Bize bu yazıyı nasıl geliştirebileceğimizi söyleyin?

Keşfet
2 Comments
  1. Nehir says

    Rck cxhjfrmcyjbdxhFpyh h!hxuo m, de isterim ama sen tek parça izle sonunakar de isterim ama bu! Gxkjjfx ve efou e günü

  2. […] Bilinen Cin Kabile ve Türleri […]