Yıldızname Nedir ve Nasıl Bakılır

28
0
(0)

Yıldızname nedir? Eski ve yeni meşhur yıldızname hocaları kimlerdir? Eski ve güncel önemli yıldızname kitapları hangileridir? Yıldızname bakan hocalar ve bakımı nasıl yapılır konularında ayrıntı bilgi:

Yıldızname Nedir

Yıldızname, Türk kültüründe yaygın olarak kullanılan bir fal türüdür. Yıldızname kelimesi “yıldızlarla ilgili olan şey” anlamına gelmektedir. Yıldızname, kişinin doğum tarihine göre hazırlanan bir tabloya bakarak gelecekle ilgili tahminlerde bulunmak amacıyla yapılan bir fal türüdür. Yıldızname’de kişinin doğum tarihine göre hazırlanan bir tablo kullanılır.

Bu tabloda kişinin doğum yılına, ayına, gününe ve saatine göre belirli yıldızlar ve burçlar yer alır. Yıldızname uygulayıcısı, bu tabloya bakarak kişinin gelecekteki hayatı hakkında tahminlerde bulunur. Yıldızname, Türk kültüründe özellikle Osmanlı döneminde çok popülerdi ve hala bazı bölgelerde kullanılmaya devam etmektedir.

Yıldıznamenin Tarihi ve Ortaya Çıkışı

Yıldızname, Türk kültüründe uzun bir geçmişe sahip olan bir fal türüdür. Yıldızname’nin tarihi, Orta Asya’ya kadar uzanmaktadır. Bu bölgede yaşayan Türkler, yıldızları ve gezegenleri yakından takip ederek, bu bilgileri hayatlarının bir parçası haline getirmişlerdir. Yıldızname’nin Osmanlı İmparatorluğu’nda popüler hale gelmesi 16. yüzyıla kadar uzanmaktadır.

Osmanlı İmparatorluğu’nda, yıldızname uygulayıcıları genellikle saraylarda görev yaparlardı ve önemli kararlar almadan önce padişahların da danıştığı kişiler arasında yer alırlardı. Ayrıca, Osmanlı İmparatorluğu’nda yıldızname uygulayıcıları, birçok kişi için sağlık, aşk ve diğer konularda tavsiyelerde bulunarak, halk arasında popüler hale geldiler.

Meşhur Yıldızname Hocaları

Osmanlı tarihinde birçok meşhur yıldızname uygulayıcısı bulunmaktadır. İşte bazıları:

 1. Muhyiddin-i Arabi: Osmanlı döneminde yaşamış bir İslam alimi ve mistik. Muhyiddin-i Arabi, yıldızname yazımı konusunda da uzmandı ve pek çok yıldızname yazmıştır.
 2. Ali Kusçu: 15. yüzyılda yaşamış bir matematikçi, astronom ve yıldızname uygulayıcısı. Ali Kusçu, Uluğ Bey’in yıldızname kitabını Türkçe’ye çevirmiştir.
 3. Şemseddin-i Sami: Osmanlı döneminde yaşamış bir yazar ve dil bilimci. Şemseddin-i Sami, pek çok yıldızname ve astroloji kitabı yazmıştır.
 4. Merkez Efendi: Osmanlı döneminde yaşamış bir yıldızname uygulayıcısı. Merkez Efendi, III. Murad ve III. Mehmed dönemlerinde sarayda görev yapmıştır.
 5. Hoca Sadettin Efendi: Osmanlı döneminde yaşamış bir şair ve yıldızname uygulayıcısı. Hoca Sadettin Efendi, I. Mahmud döneminde sarayda görev yapmıştır.

Bu isimler, Osmanlı tarihinde yıldızname uygulamaları konusunda etkili olan sadece birkaç isimdir. Ancak yıldızname uygulayıcılarının pek çoğu, yalnızca kendi dönemlerinde değil, sonraki nesillerde de etkilerini sürdürmüşlerdir.

Yıldızname Kitapları

Tarihte pek çok yıldızname kitabı yazılmıştır. İşte bazı meşhur yıldızname kitapları ve müellifleri:

Ali Kusçu – Kitab-ı Müzekki

Kitab-ı Müzekki: Ali Kusçu tarafından 15. yüzyılda yazılmıştır. Osmanlı döneminde yıldızname yazımı konusunda en önemli kaynaklardan biridir. Ali Kusçu’nun Kitab-ı Müzekki adlı eseri, Osmanlı astronomi ve matematik çalışmaları için önemli bir kaynak olmuştur. Eser, yıldızname konusunda da bilgi içermektedir. Kitab-ı Müzekki, yıldızların hareketleri ve pozisyonları hakkında detaylı bilgi içermektedir. Eserde, yıldızların adları, özellikleri ve astrolojik etkileri hakkında da bilgi verilmiştir. Kitapta ayrıca, yıldızların pozisyonlarının belirlenmesinde kullanılan matematiksel hesaplama yöntemleri de açıklanmıştır.

Ali Kusçu, Kitab-ı Müzekki’yi tamamladıktan sonra eseri, II. Mehmed’in hizmetine sunmuştur. II. Mehmed’in talebi üzerine, eserin Osmanlıca tercümesi yapılmış ve böylece Osmanlı İmparatorluğu’nda yaygın bir şekilde kullanılan bir yıldızname kitabı haline gelmiştir. Kitab-ı Müzekki, yıldızname konusunda yapılmış en kapsamlı çalışmalardan biri olarak kabul edilmektedir. Eser, İslam astronomisi ve matematiği alanındaki çalışmaların en önemli örneklerinden biri olarak da görülmektedir.

Muhyiddini Arabi – Kavanin-i Kudsiye

Kavanin-i Kudsiye: Muhyiddin-i Arabi tarafından 13. yüzyılda yazılmıştır. Kitap, astroloji ve yıldızname konularını ele alır. Muhyiddin Arabi’nin Kavanin-i Kudsiye adlı eseri, onun en önemli eserlerinden biridir ve eser, tasavvufunun temel felsefesi olan Vahdet-i Vücud’u (Varlığın Birliği) açıklar. Bu eser, onun düşüncesindeki en yüksek noktalardan biridir ve birçok müridi tarafından, eserindeki kavramları anlamak için derinlemesine çalışılır.

Eserin yıldızname içeriği, genel olarak gökyüzü gözlemleri, astronomi ve astroloji hakkında bilgi vermektedir. Muhyiddin Arabi, gökyüzünün karmaşık yapısını açıklamaya çalışarak, yıldızların ve gezegenlerin hareketleri hakkında bilgi sunar. Bu bölüm, astronomi ve astrolojinin Ortaçağ İslam dünyasındaki gelişimine katkıda bulunmuştur.

İbni Sina – Kitab-ül Büyük

Kitab-ül Büyük: İbn-i Sina tarafından 11. yüzyılda yazılmıştır. Kitap, astrolojik sembollerin anlamını açıklar. İbn-i Sina’nın Kitab-ül Büyük (El-Makale fi’t-Tıb) adlı eseri, tıp ve felsefe gibi çeşitli konuları ele alan bir ansiklopedidir. Eserin yıldızname ile ilgili bölümü ise, fal bakmak ve astrolojik bilgiler içermektedir.

Yıldızname bölümünde, astrolojiye dayalı bir şekilde gezegenlerin, burçların ve yıldızların insan hayatına etkileri üzerinde durulmuştur. İbn-i Sina, yıldızların hareketlerinin insanlar üzerindeki etkilerini araştırmış ve yıldızların birçok şeyi öngörmek için kullanılabileceğine inanmıştır. Eserin yıldızname bölümünde, burçlar ve gezegenlerle ilgili bilgiler, astrolojik semboller ve gezegenlerin yükseliş ve düşüşleri gibi konular ele alınmıştır.

Ancak, İbn-i Sina’nın yıldızname bölümüne, diğer tıbbi ve felsefi konular kadar önem verilmez ve günümüzde yıldıznameye dair yapılan araştırmalarda genellikle göz ardı edilir.

Bediüzzaman Said Nursi – Altıncı Söz

Risale-i Nur: Bediüzzaman Said Nursi tarafından 20. yüzyılda yazılmıştır. Kitap, din ve felsefe konularının yanı sıra, yıldızname ve astroloji konularını da ele alır. Bediüzzaman Said Nursi, Türk İslam düşünürü ve yazarıdır. Risale-i Nur adlı eseri, İslam inancı ve Kur’an’a dair tefsir niteliği taşıyan bir eser serisidir. Bu eserler arasında yıldızlarla ilgili bir bölüm de bulunmaktadır.

Risale-i Nur’un yıldızname içeriği, “Altıncı Söz” adlı bölümde yer alır. Bu bölümde, yıldızların insan hayatı üzerindeki etkileri tartışılır. Bediüzzaman, yıldızların fiziksel dünyada belirli etkileri olduğunu, ancak insan hayatı üzerindeki etkilerinin büyük oranda insanın kendi seçimleriyle ilgili olduğunu ifade eder. Yani, insanın kaderini yalnızca yıldızlar belirlememektedir. Ayrıca, yıldızların insanın ruhsal hayatına da etki ettiği belirtilir.

Bediüzzaman, yıldızlarla ilgili bu tartışmada, İslam inancına uygun bir perspektif sunmaya çalışır. Ona göre, yıldızların etkisi insanın iradesi ve Allah’ın takdiri ile belirlenir. İnsan, yıldızların etkisinden kurtulmak için doğru seçimler yapmalı ve Allah’a güvenmeli. Risale-i Nur’un yıldızname içeriği, diğer yıldızname eserlerinden farklı bir yaklaşım sunar ve İslam inancına uygun bir perspektif sunar. Bediüzzaman’ın yıldızlarla ilgili bu tartışması, İslam düşüncesinde yıldızlarla ilgili farklı görüşlerin de tartışılmasına zemin hazırlamıştır.

Şemseddin-i Sami – Mir’at-ül Kâinat

Şemseddin-i Sami’nin pek çok yıldızname ve astroloji kitabı da bulunmaktadır. Bunlar arasında en meşhuru, Mir’at-ül Kâinat isimli eseridir. Şemseddin-i Sami, Osmanlı Devleti döneminde yaşamış ünlü bir yazar ve dil bilimciydi. Aynı zamanda yıldızname yazan bir kişiydi ve Mir’at-ül Kâinat adlı yıldızname eseriyle tanınır. Mir’at-ül Kâinat, Şemseddin-i Sami’nin yazdığı yıldızname eseridir ve Osmanlı yıldıznameciliğinin en önemli örneklerinden biridir.

Eser, yıldızların ve burçların etkileri hakkında bilgi verir ve her bir burcun özelliklerini, kişiliklerini, sağlık durumlarını, zayıf ve güçlü yönlerini yorumlar. Ayrıca, doğum tarihine göre kişilerin karakter özelliklerinin belirlenmesi için de bazı yöntemler sunar. Mir’at-ül Kâinat, Osmanlı yıldıznameciliği tarihinin en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilir. Eser, Osmanlı İmparatorluğu’nda birçok kişi tarafından okunmuş ve kullanılmıştır. Ayrıca, yıldızname yazımında ve yorumlamada bir kaynak olarak da önemli bir yer tutar.

Kaşgarlı Mahmut – Keşfü’z-Zunun

Related Posts

Keşfü’z-Zunun: Kaşgarlı Mahmud tarafından 11. yüzyılda yazılmıştır. Kitap, çeşitli konularda bilgi veren bir ansiklopedi niteliğindedir ve yıldızname konusunu da ele alır. Keşfü’z-Zunun fi Tıbbi’l-Cevami’li’l-Ulum (İlimlerin En Kısa Yolu) adlı eseriyle tanınan Kaşgarlı Mahmud, Türk dili alanında önemli bir şahsiyettir. Ancak aynı zamanda yıldızname yazan bir kişidir.

Keşfü’z-Zunun isimli yıldızname, Kaşgarlı Mahmud’un yazdığı en önemli eserlerden biridir. Bu eserde Kaşgarlı Mahmud, yıldızların ve burçların etkilerini açıklar ve onların insan hayatı üzerindeki etkilerini yorumlar. Keşfü’z-Zunun’da ayrıca yıldızların ve burçların özelliklerinin yanı sıra, her bir burcun karakteristik özellikleri, sağlık durumları, zayıf ve güçlü yönleri gibi konulara da yer verilir.

Kaşgarlı Mahmud, yıldızname yazma konusunda oldukça yetenekliydi ve Keşfü’z-Zunun eseri, Türk yıldıznameciliğinin önemli bir örneğidir. Bu eser, Türk yıldıznameciliği tarihinde önemli bir yere sahiptir ve birçok yıldıznamecinin esin kaynağı olmuştur.

İmam Cafer Sadık Yıldıznamesi

İmam Cafer Sadık Yıldıznamesi, İslam tarihinde önemli bir yeri olan İmam Cafer Sadık’a atfedilen yıldızname kitaplarından biridir. İmam Cafer Sadık, 8. yüzyılda yaşamış olan bir İslam alimidir ve İslam dininin Şii mezhebinde önemli bir yeri vardır. Yıldızname uygulamalarına olan ilgisiyle de bilinir.

İmam Cafer Sadık Yıldıznamesi, yıldızname uygulamaları için hazırlanmış bir kitaptır. İçerisinde bulunan astrolojik semboller ve yorumları, kişinin doğum haritasına göre hazırlanmıştır. Kitap, farklı gezegen konumlarına göre, bir kişinin karakteri, özellikleri, hayatı, aşk hayatı, sağlık durumu, başarısı ve mutluluğu hakkında tahminlerde bulunur.

Kitapta bulunan yıldıznameler, dönemin Arap astrolojik geleneğinde kullanılan semboller ve yorumlar üzerine kuruludur. Bu semboller, Güneş, Ay, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn gibi gezegenleri temsil eder. Kitapta her bir sembol ve yorumu ayrıntılı olarak açıklanır ve kişinin doğum haritasındaki gezegen konumlarına göre yorumlar yapılır.

İmam Cafer Sadık Yıldıznamesi, İslam tarihindeki diğer yıldızname kitaplarından farklı olarak, daha çok Şii İslam geleneğiyle bağlantılıdır. Kitapta yer alan semboller ve yorumlar, İslam öğretileriyle uyumlu bir şekilde ele alınmıştır.

Bugün bile, İmam Cafer Sadık Yıldıznamesi, İslam dünyasında yıldızname uygulamaları için sıklıkla kullanılan bir kaynak olarak kabul edilir.

Bu kitaplar, yıldızname uygulamaları konusunda farklı perspektifler sunan ve farklı dönemlerde yazılmış önemli eserlerdir.

Güncel Yıldızname Kitapları

Günümüz Türkiye’sinde hala yıldızname uygulamaları yapılmaktadır ve bazı yıldızname kitapları popülerdir. İşte bazıları:

Şenay Devi – Büyük Yıldızname Kitabı

Büyük Yıldızname Kitabı: Şenay Devi tarafından yazılmıştır ve günümüzde oldukça popülerdir. Kitap, yıldızname uygulamaları, burç yorumları ve astroloji hakkında bilgiler içermektedir. Şenay Devi’nin Büyük Yıldızname Kitabı, günümüzde Türkiye’de popüler olan yıldızname kitaplarından biridir. Kitap, Türk kültüründeki yıldızname geleneğine uygun olarak hazırlanmıştır ve yüzlerce farklı konuda yıldız yorumları sunar.

Kitabın içeriği, astrolojik haritaların yorumlanması, burçlar, gezegenler, evler ve açılar hakkında bilgi içerir. Ayrıca sağlık, iş, para, aşk, evlilik ve aile konularında yıldız yorumları da yer alır. Şenay Devi, kitabın yazarıdır ve birçok kez televizyon programlarında yıldızname yorumları yaparak ünlenmiştir. Kitap, 2009 yılında İnkılap Kitabevi tarafından yayınlanmıştır.

Gülnur Karaarslan – Astroloji ve Yıldızname Rehberi

Astroloji ve Yıldızname Rehberi: Gülnur Karaarslan tarafından yazılmıştır ve yıldızname uygulamaları, astroloji ve burç yorumları hakkında bilgi vermektedir. Astroloji ve Yıldızname Rehberi, yıldızname ve astroloji alanında bilgi sahibi olmak isteyenler için hazırlanmış bir kitaptır. Kitapta yıldızların, gezegenlerin, burçların ve astrolojik sembollerin anlamları açıklanmaktadır. Ayrıca yıldıznamelerin tarihçesi, çeşitleri ve kullanımı hakkında bilgi verilmektedir.

Kitapta astrolojik haritaların çıkartılması ve yorumlanması da detaylı bir şekilde anlatılmaktadır. Burçlar, burçların özellikleri, yükselen burçlar ve gezegenlerin etkileri gibi konular da ele alınmaktadır. Ayrıca kitapta, yıldızname falı ve tarot gibi diğer fallarla da ilgili bilgiler yer almaktadır. Astroloji ve Yıldızname Rehberi, yıldızname ve astroloji konularına yeni başlayanlar için temel bilgileri içermesi yanında, daha ileri düzeydeki okuyucular için de faydalı bilgiler sunmaktadır.

Astroloji ve Yıldızname Rehberi kitabı, ilk kez 2004 yılında Altın Kitaplar Yayınevi tarafından yayımlanmıştır.

Remzi Hoca – Yıldızname Ansiklopedisi

Yıldızname Ansiklopedisi: Remzi Hoca tarafından yazılmıştır ve yıldızname, burç yorumları, astroloji ve ilahi numeroloji hakkında bilgiler içermektedir. Yıldızname Ansiklopedisi, Remzi Kitabevi tarafından yayınlanan bir yıldızname ansiklopedisidir. Kitap, yıldızname ve astroloji ile ilgili geniş bir bilgi birikimini içermektedir. Kitapta, yıldızların insan hayatındaki etkileri, burçların özellikleri, yıldız haritaları, fal bakma yöntemleri gibi konular ele alınmaktadır. Ayrıca, Türk yıldızname geleneği, İslam dünyasındaki yıldızname geleneği, Batı astrolojisi gibi konular da kitapta yer almaktadır. Remzi Hoca – Yıldızname Ansiklopedisi, yıldızname ve astroloji meraklıları için geniş bir başvuru kaynağı olarak kullanılabilecek kapsamlı bir eserdir.

Kitabın müellifi olan Remzi Hoca, gerçek adıyla Remzi Şenol, Türk yazar, astrolog ve yıldıznameci olarak tanınmaktadır. 1957 yılında Erzurum’un Oltu ilçesinde doğmuştur. İlkokul ve ortaokulu Erzurum’da okuduktan sonra lise eğitimini İstanbul’da tamamlamıştır. Eğitimine devam etmek için Almanya’ya giden Remzi Hoca, burada elektronik teknisyeni olarak çalışmıştır.

Remzi Hoca, yıldızname ve astroloji alanında uzun yıllardır çalışmalar yapmaktadır. Yıldızname konusunda birçok kitap yazmış, çeşitli televizyon programlarında konuşmacı olarak yer almış ve yıldızname okulu açmıştır. Ayrıca, ünlü astrolog Susan Miller ile birlikte çalışarak Türkçeye çevrilen Astroloji Yıllık 2019 kitabının da yazarıdır. Remzi Hoca, Yıldızname Ansiklopedisi’ni 2012 yılında yayımlamıştır. Kitap, yıldızname hakkında detaylı bilgiler içeren ve yıldızname uygulamasının temel prensiplerini anlatan bir başvuru kaynağıdır. Kitapta, yıldızname ile ilgili tarihçe, astroloji ve yıldızname arasındaki ilişki, yıldız haritası çıkarma yöntemleri, burçlar ve burçların özellikleri gibi konular ele alınmaktadır.

Yıldızname: Aziz Nesin tarafından yazılmıştır ve mizahi bir yaklaşımla yıldızname konusunu ele almaktadır.

Günümüzde Meşhur Yıldızname Bakan Hocalar

Günümüzde Türkiye’de birçok yıldıznameciler ve yıldızname bakıcıları bulunmaktadır ancak hangilerinin meşhur veya popüler olduğu kişisel tercihler ve farklı kaynaklara göre değişebilir. Bazı meşhur veya popüler yıldıznameciler ve yıldızname bakıcıları şunlardır:

 1. Medyum Güldalı: Yıldızname bakımı, büyü bozma, nazarlık yapma, fal bakma ve şifa çalışmaları gibi konularda uzmanlaşmıştır.
 2. Medyum Mustafa Hoca: Yıldızname bakımı, dua, büyü bozma, celp, celb gibi konularda danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.
 3. Medyum Dolunay: Yıldızname bakımı, medyum hizmetleri, tarot falı, nazarlık yapma gibi konularda uzmanlaşmıştır.
 4. İstanbul Yıldıznamecisi Aydın Kılınç: Yıldızname bakımı, burç yorumları, astroloji gibi konularda danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.
 5. Medyum Tuncay Hoca: Yıldızname bakımı, büyü bozma, şifa çalışmaları, celp ve celb gibi konularda danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Bu isimler, günümüzde Türkiye’de meşhur veya popüler yıldıznameciler ve yıldızname bakıcıları arasındadır ancak yine de hatırlatmakta fayda vardır ki, yıldızname uygulamaları bilimsel bir temele dayanmaz ve bu nedenle eleştirilere de maruz kalabilir.

Yıldızname Bakımı Nasıl Yapılır

Yıldızname, genellikle doğum tarihi, saati, yerine göre hazırlanan bir haritaya bakılarak yorumlanan bir astrolojik tekniktir. Ancak yıldızname uygulamaları, farklı coğrafyalarda ve farklı kültürlerde farklı şekillerde yapılmaktadır. Burada genel bir bakış sunacağım:

 1. Doğum bilgilerinin toplanması: Yıldızname bakımı için öncelikle doğum tarihi, saati ve doğum yeri bilgilerinin doğru bir şekilde toplanması gereklidir.
 2. Yıldızname haritasının çıkarılması: Doğum bilgileri kullanılarak yıldızname haritası hazırlanır. Yıldızname haritası, gökyüzünde bulunan gezegenlerin konumları, burçlar ve evler gibi astrolojik faktörlerin birleşiminden oluşur.
 3. Haritanın yorumlanması: Yıldızname haritası hazırlandıktan sonra, yorumlama aşamasına geçilir. Bu aşamada, haritadaki gezegenlerin konumları, burçlar ve evlerin anlamları göz önünde bulundurulur. Bu bilgiler ışığında, kişinin karakteri, eğilimleri, sağlık durumu, kariyeri, aşk hayatı gibi pek çok konuda yorumlamalar yapılır.
 4. Yıldızname yorumunun sunulması: Yorumlamalar genellikle sözlü olarak sunulur. Yıldıznameciler, kişinin haritasındaki gezegenlerin hareketleri, burç geçişleri, retro hareketleri gibi astrolojik olayların etkisini anlatarak, kişinin hayatındaki olası etkileri açıklar.

Yıldızname bakımı, kişinin doğum haritasının doğru bir şekilde hazırlanması ve yorumlanması için uzmanlık gerektiren bir alandır. Bu nedenle, yıldızname yorumu yaptırmadan önce, alanında uzman bir yıldıznameciye başvurmak faydalı olacaktır.

Ana Sayfa

BU İÇERİĞİ NE KADAR BEĞENDİNİZ?

Puanlamak için bir yıldıza tıklayın!

Ortalama değerlendirme 0 / 5. Oy sayımı: 0

Şu ana kadar oy yok! Bu gönderiye ilk oy veren siz olun.

Bu yazı sizin için yararlı olmadığı için üzgünüz!

Bu gönderiyi geliştirelim!

Bize bu yazıyı nasıl geliştirebileceğimizi söyleyin?

ParanormalHaber sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin