İçeriğe geç

Temizlik ve Sağlıkla İlgili Halk İnanışları

Cuma akşamı ev süpürmek kıtlık getirir, gece tırnak kesilirse ömür kısalır… gibi pek çok temizlik ve sağlıkla ilgili halk inanışı mevcuttur. Bu ilginç inanışlardan kısa bir derleme…

Temizlik ve Sağlıkla İlgili Halk İnanışları

Gece ev süpürülürse fakirlik gelir.

Cuma akşamı ev süpürmek kıtlık getirir.

Cuma akşamı ev süpürülürse meleklerin kanadı kırılır.

Cuma günü ev süpürmek günahtır.

Cumartesi günü çamaşır yıkamak uğursuzluk getirir.

Misafirin ardından ev süpürmek iyi değildir.

Zifaf gecesi gelin ve damat sabunla yıkanırsa, sabun acı olduğundan aralarına acı ve ayrılık girer.

Ev süpürülürken süpürge birine dokunursa uyuz olur.

Süpürgeye tükürülürse hastalık bulaşmaz.

Güneş battıktan sonra ev süpürülmez, uğursuzluk gelir.

Gece tırnak kesilirse ömür kısalır.

Gece değirmen çevrilmez, yoksulluk gelir.

Başı ağrıyan bir kadın camiye gider; yazması ile camiyi süpürür ve yazmayı tekrar başına örterse ağrısı geçer.

Cenaze yıkanırken teneşirin altına dökülen su, bir şişeye konup habersiz sarhoşa içirilirse içkiyi bırakır.

Yeni doğan çocuğun ilk dışkısı yattığı odanın eşiğine veya beşiğinin altına konursa cadı zarar vermez, nazar da değmez.

Nazara uğrayan kişi, kuşkulandığı insanın saçından, ayakkabısından veya elbisesinden habersiz bir parça kesip yakarak dumanı ile tütsülenirse nazarı geçer.

Kötü bir hastalıktan söz edilirken: “Değirmenden geldim unluyum” denilmezse o hastalık söyleyene bulaşır.

Sarılık hastalığına tutulan kişinin “ocaklı” denilen biri tarafından alnı jilet ya da çakı ile çizilir. Akan kan alnına ve burnuna sürülür. Yaradan kan aktıkça hastalık da akar gider.

Dişi ağrıyan bir kişi mezarlığa gider, mezar taşını ısırır, arkasına bakmadan geri gelirse ağrısı kesilir.

Ana Sayfa