İçeriğe geç

Tomris Hatun Heykeli Neden Almanya’ya Dikildi – Saksonlar Türk mü?

Tomris Hatun hayekeli neden Almanya’nın Dresden kentine dikildi? Saka / İskit Kraliçesi Tomris ve Saksonlar arasındaki bağlantı nedir?

Tomris Hatun’un Heykeli Neden Dresden’de Dikili

Saksonlar Saka / İskit Türklerinin torunları mı? Meşhur Türk Kadın hükümdar Tomris Hatun’un heykeli neden Almanya’nın Dresden kentinde dikili? “Kana susamış Kirus! Sen oğlumu yiğitçe değil, o içtikçe zıvanadan çıktığın şarapla öldürdün. Ama Güneş’e yemin ederim ki seni kanla doyuracağım!” Tomris Katun. Alper Tunga’yı zehirleyen, Türkleri ve oğlunu öldüren Acemlerle (Persler / İranlılar) Türkler arasında geçen savaşta Acem Kralı Kryos ölür…

Tomris Hatun Heykeli Neden Almanya'ya Dikildi - Saksonlar Türk mü?
Tomris Hatun Heykeli Neden Almanya’ya Dikildi – Saksonlar Türk mü?

Saksonlar Saka – İskit Türkleri mi

Saka Kraliçesi Tomris Katunun heykeli ise Dresden’de Friedrichstadt hastanesi parkındadır. Tomris, Tomyris Türkçe karşılığıyla temir (demir) anlamına gelmektedir. Sachsen (Sakson) Batı germiyan oğulları (Germen ) birliğinin ismidir. Eski Wettin Obersachsen’teki Meissnisch – Osterländischen nüfusu ve Saksonya Eyaleti’nin merkezdeki Alman vatandaşları “Saksonlar” olarak kabul edilirler.

Çünkü Alman yerleşimcilerin orijinal yerleşim alanının merkezinde “Aşağı Saksonya” adı kullanılır. Bununla birlikte, Aşağı Saksonya vatandaşlarının çağrışımından kaçınmak zordur. Bu nedenle, tarihi bilimde Altsachsen adı, Aşağı Saksonya ( Frizler ve Slavlar’ın geleneksel yerleşimleri olmadan), Aşağı Saksonya ( Wagrien hariç), Kuzeydoğu Hollanda ve Batı Saksonya-Anhalt (Ahlat) olmak üzere, tüm yerleşim bölgesi için tercih edilmektedir .

Tomris Hatun Kimdir? Hayatı

Tomris Hatun MÖ 6. yüzyılda yaşadığı sanılan, Saka kraliçesidir. Aynı çağda Pers ve Medya’da hüküm süren Ahameniş İmparatorluğu ile büyük bir mücadeleye girişmiştir. Tomris Hatun barışçıl ama savunmaya önem veren bir yapıya önem göstermiş, bunu bir zayıflık olarak gören Pers İmparatoru Büyük Kiros ise hiç durmadan Saka topraklarına akın düzenlemiştir. Persler Saka topraklarına girdiği vakit yakılmış tarlalardan başka bir şey bulamıyorlardı.

Çünkü Sakalar geri çekiliyor ve savaş için uygun bir mevzi ve an bekliyorlar, bu olmadığı takdirde de savaşa girişmiyorlardı. Sakaları kovalamaktan bıkan Büyük Kiros İran’a geri dönmek zorunda kalıyordu. Bir süre sonra kendisine tabî olması ve kendisiyle evlenmeyi kabul ettiği takdirde Tomris Hatun ile uğraşmayacağını vadetti. Tomris Hatun bunun bir oyun olduğunu biliyordu ve teklifi reddetti.

Buna kızan Büyük Kiros büyük bir ordu toplayarak tekrar Saka topraklarına girdi. Bu orduda savaş için eğitilmiş yüzlerce köpek de vardı. Tomris Hatun artık kaçmanın yarar sağlamayacağını anlayıp uygun bir alan seçip Büyük Kiros’un ordusunu beklemeye başlar. İki ordu aralarında birkaç kilometre kalacak bir biçimde mevzilenir.

Güneş battığı için savaşa tutuşmazlar ancak gece Büyük Kiros bir hile düşünmüş ve iki ordunun arasında bir çadır kurdurmuştur ve içinde güzel kızlar ve yiyecekler ve şarap bulunan çadıra ansızın saldırı düzenleyen Tomris Hatun’un oğlu ve beraberindeki kuvvetler, içerideki birkaç Pers’i öldürüp eğlenceye dalmışlardır. Ancak birkaç saat sonra bir baskın düzenleyen Pers kuvvetleri çadırı basıp Tomris Hatun’un oğlu da olmak üzere içerideki Sakaları öldürürler.

Tomris çok sevdiği oğlunun ölümüne üzülür. Yemin ederek şöyle söyler: Kana susamış Kirus! Sen oğlumu mertlikle değil o içtikçe zıvanadan çıktığın şarapla öldürdün. Ama güneşe yemin ederim ki seni kanla doyuracağım! Ertesi gün yapılan savaşı Sakalar kazanır. Ok atmakta usta olan ve savaş arabalarını büyük ustalıkla kullanan Sakalar, savaş köpeklerine rağmen Persleri bozguna uğratır. Ölenler arasında Pers kralı Büyük Kiros da vardır. Tomris Hatun sözünde durur ve Büyük Kiros’un kesik başını kan dolu bir tulumun içine atar. Tomris Hatun, Büyük Kiros’un kafasını kan dolu bir fıçıya atarak “Hayatında kan içmeye doymamıştın, şimdi seni, kanla doyuruyorum!” der.

Google Haberler’de takip et