Bilinen Bütün Aşk Dua ve Büyüleri

0
(0)

Aşık etme, celp, sevdiğini ayağına getirme, gideni geri çevirme başta olmak üzere bilinen hemen bütün aşk duaları, muska, tılsım ve büyüleri nasıl yapılır; hepsini bu makalede inceleyebilirsiniz:

120 Kere Okunan 2 Aşık Etme Duası

Kim bu duayı cuma gecesi 120 kere okursa sevdiği ayağına gelir. Ancak cuma gecesi hususunda sık yapılan bir hata vardır. Cuma gecesi denildiğinde çoğu insan cuma gününün sonunu anlar. Ancak bu Arabi takvim anlayışında farklıdır. Arabi anlayışa göre cuma gecesi bizde anlaşıldığı gibi cuma gününün sonu değil perşembe gününün sonundaki gecedir. Aşağıdaki duanın okunuşu ise şu şekildedir: Bismillahirrahmanirrahim. Min zalike billahi min seddetin leke.

120 Kere Okunan Celp Duası
120 Kere Okunan Celp Duası

Yine sevdiğini ayağına getirmek için ve yine cuma gecesi 120 kere okunan alternatif bir dua ise şudur: Bismillahirrahmanirrahim. Allahümmec’alil kurane fid dünya kariben ve fil kabri munisen ve fil kıyameti şefian birahmetike ya erhamerrahimin.

Cuma Gecesi 120 Kere Okunan Celp Duası 2
Cuma Gecesi 120 Kere Okunan Celp Duası 2

Aşık Etmek İçin Hangi Esmaül Hüsna Kaç Kere Okunur

Bir kişiyi kendine celb yani aşık etmek için tavsiye edilen bir diğer usül de şudur: Önce muhabbeti arzu edilen kişinin adına niyet edilir. Daha sonra bir gecede 213 kere ya Bariu, 287 kere ya Rauf esmaları okunur. Gaye hasıl olana dek her gece okunmaya devam edilir.

Celp ve aşık etme için ya Bariu
Celp ve aşık etme için Ya Bariu
Celp ve aşık etme için Ya Rauf
Celp ve aşık etme için Ya Rauf

Üç Sabah Namazında Okunacak Esmalı Dua

Her kim aşağıda yazılmış bulunan esmaları arka arkaya 3 sabah namazından sonra 100 yüz kere okur ise arzu etmiş olduğu sevgi ve muhabbeti celp etmiş olur. Duanın okunuşu şu şekildedir: Ya Kadim Ya Kadim Ya Kadim Ya Ehad Ya Muhammed benlem yelid velem yuled ve lem yekunlehu küfüven ehad ve sallallahu ala muhammed ala ecmain.

3 Sabah Namazında Okuncak Esmalı Dua
3 Sabah Namazında Okuncak Esmalı Dua

Muhabbet İçin Toprağa Gömülen Ayet

Muhabbet için aşağıdaki ayeti kerime bir kağıda yazılır. Daha sonra bu ayeti kerime, toprak üzerinde ateş yakılarak, yanmakta olan ateşin yanına, toprağa gömülür. Rivayet odur ki böylelikle mahbup aşk ateşiyle yanar tutuşur. Ayetin okunuşu şudur: Hüvallahüllezi la ilahe illa hüvel azizül hakim.

Muhabbet İçin Toprağa Gömülen Ayet
Muhabbet İçin Toprağa Gömülen Ayet

Gümüş Şirinlik Muskası

Bir erkek, aşağıdaki harfleri gümüş üzerine işletip üzerinde taşımaya devam ederse bütün kadınların gözüne hoş görünür.

Göze Hoş Görünmek İçin Vefk
Göze Hoş Görünmek İçin Vefk

Sevdiğine Şirin Görünmek İçin Gülsuyu Formülü

Sevdiği kişinin gözüne alımlı, şirin görünmek isteyen kişi, önce aşağıdaki harfleri temiz bir tabağa yazmalıdır. Yazma işleminin ardından bu yazıların üzerine gülsuyu döküp, yazılar gülsuyu içinde eriyip silinene kadar bekletmeli yahut karıştırmalıdır. Daha sonra elde edilen bu gülsuyu ile arka arkaya 3 sabah yüz yıkanmalıdır.

Sevdiğine Şirin Görünmek İçin Gülsuyu Formülü
Sevdiğine Şirin Görünmek İçin Gülsuyu Formülü

Elma Üzerine 20 Kere Okunacak Aşk Duası

Aşağıdaki dua, bir elma üzerine 20 kere okunur. Ardından bu okunmuş elma aşık olunan kişiye yedirilir. Bu okunmuş elmayı yiyen kişinin, elmayı kendisine yediren kişiye deli divane aşık olduğu rivayet edilir. Elma üzerine okunması gereken dua şudur: Bismillahirrahmanirrahim. Sübhaneke la ilahe illa ente ya rabbi külli şey in ve varisihü. Bunun dışında yine elma üzerine ama bu sefer 77 kere okunan terkib ise Kevser suresidir.

Elma Üzerine 20 Kere Okunacak Aşk Duası
Elma Üzerine 20 Kere Okunacak Aşk Duası

Uzaktan Celp Etmek İçin Bakır Kızdırma Yöntemi

Bir insana uzaktan etki etmek ve onu kendine çekmek için önce; kendine aşık etmek istediğin kişinin sana aşık olması için gönlünce dua veya niyet et. Aşağıdaki harfleri bakır üzerine yaz. Ardından; üzerine harfleri yazdığın bu bakırı ateşe at. Deli divane tabir olunan şekilde aşık olacaktır.

Aşık Etmek İçin Bakıra Yazılması Gereken Harfler
Aşık Etmek İçin Bakıra Yazılması Gereken Harfler

Alternatif bir uygulama olarak; aşağıdaki muhabbet tılsımı bakır üzerine, aşkına talip olunan kişinin adıyla birlikte yazılıp ateşe gömülür:

Kurşuna Yazılıp Ateşe Gömülen Aşk Tılsımı
Kurşuna Yazılıp Ateşe Gömülen Aşk Tılsımı

Bir Kişiyi Uzaktan Getirmek İçin

Uzaktaki bir kişiyi yanına getirmek için önce gelmesi arzu edilen kişi için niyet yahut dua edilir. Ardından aşağıdaki dua art arda 7 gece 1.000’er kere okunur. Dua budur: La ilahe illallah muhammed resulullah.

Bir Kişiyi Uzaktan Getirmek İçin Dua
Bir Kişiyi Uzaktan Getirmek İçin Dua

Sevdiğini Ayağına Getirmek İçin Tılsım

Bu tılsımı salı günü ikindi vakti bir at nalı üzerine yazıp, gece kuvvetli ateşe koy. Sevdiğin kısa sürede ayağına gelir.

Sevdiğini Ayağına Getirmek İçin Tılsım
Sevdiğini Ayağına Getirmek İçin Tılsım

Uzaktakini Getirmek İçin

Bir kimse, sevdiği kişiyi, uzaktan yanına getirmek için önce gece gusül abdesti almalıdır. Sonra tövbe istiğfar edip, ardından 2 rekat hacet namazı kılmalıdır. Her rekatta Fatiha’dan sonra 3 İhlas okumalıdır. Daha sonra aşağıdaki duayı 41 kere okumalıdır.

Uzaktakini Getirmek İçin Okunacak Dua
Uzaktakini Getirmek İçin Okunacak Dua

Sevdiğini Yanına Getirmek İçin Amenerrasulü

Sevdiğini yanına getirmek için herhangi bir Arabi ayın ilk çarşambası 41 adet kara üzüme Bakara suresinin son 2 ayetini (Amenerrasulü) okuyup ateşe bırak. Böylelikle umduğundan da kısa süre içinde sevdiğini yanına gelmiş bulursun.

Sevdiğini Yanına Getirmek İçin Amerrasulü
Sevdiğini Yanına Getirmek İçin Amerrasulü

Okunuşu: Amene-rrasûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihi velmu/minûn(e)(c) kullun âmene bi(A)llâhi ve melâ-iketihi ve kutubihi ve rusulihi lâ nuferriku beyne ehadin min rusulih(i)(c) ve kâlû semi’nâ ve ata’nâ(s) ġufrâneke rabbenâ ve-ileyke-lmasîr(u) (Bakara-285) Lâ yükellifu(A)llâhu nefsen illâ vus’ahâ(c) lehâ mâ kesebet ve’aleyhâ me-ktesebet(k) rabbenâ lâ tu-âḣiżnâ in nesînâ ev aḣta/nâ(c) rabbenâ velâ tahmil ‘aleynâ isran kemâ hameltehu ‘ale-lleżîne min kablinâ(c) rabbenâ velâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih(i)(s) va’fu ‘annâ vaġfir lenâ verhamnâ(c) ente mevlânâ fensurnâ ‘ale-lkavmi-lkâfirîn(e) (Bakara-286)

Saç Teli İle Aşık Etme

Aşağıdaki duayı bir kağıda vb. yaz. Sevdiğin kişinin saçından 3 tel alıp, bu duanın yazılı kağıda sar. Bu şekilde başında taşı. Sevdiğin seni görüne aşkından deli divane olur şeklinde rivayet olunmuştur.

Aşık Etmek İçin Saç Teli Sarılan Dua
Aşık Etmek İçin Saç Teli Sarılan Dua

Yumurta İle Muhabbet Hasıl Etme

Aşağıdaki dua bir yumurta üzerine yazılıp, ateşe gömülür:

Yumurta İle Muhabbet Hasıl Etme Duası
Yumurta İle Muhabbet Hasıl Etme Duası

Kara Tavuk Yumurtasına Yazılan Tılsım

Talip olunan kişide muhabbet hasıl etmek için aşağıda yazılı bir örneği bulunan tılsım, bir kara tavuk yumurtasına yazılır. Daha sonra bu yumurta yavaş yavaş ve tamamen yanmak üzere hafif harlı ateşe atılır. Ancak bu uygulamada dikkat edilmesi gereken husus, ateşe bırakılan yumurtanın, ani ısı tesiriyle patlaması tehlikesidir. Emniyet açısından bu hususa dikkat edilmesi elzemdir. Tılsım şudur:

Aşık Etmek İçin Kara Tavuk Yumurtasına Yazılacak Tılsım
Aşık Etmek İçin Kara Tavuk Yumurtasına Yazılacak Tılsım

Kurşuna Yazılıp Eritilecek Aşk Tılsımı

Aşağıdaki tılsım, bir parça kurşun üzerine yazılır. Daha sonra bu tılsımlı kurşun ateşe atılıp, eritilir. Kurşun ateşte erirken şu şekilde dua yahut niyet edilir: Bu kurşun eridikçe falan kişinin yüreği de benim aşk ateşimle erisin. Bana kavuşmayınca felah bulmasın.

Kurşuna Yazılıp Eritilecek Aşk Tılsımı
Kurşuna Yazılıp Eritilecek Aşk Tılsımı

Suda Eritilip Suyu İçilen Hurufu Mukatta

Aşağıdaki hurufu mukatta görüldüğü şekilde safran mürekkebiyle yazılıp, suda eritilir. Elde edilen bu su içilirse; niyet edilen kişi suyu içen kişiye deli divane aşık olur.

Suda Eritilip Suyu İçilen Hurufu Mukatta
Suda Eritilip Suyu İçilen Hurufu Mukatta

Çifte Muhabbet Tertibi

Aşağıda yazılı bulunan tertibi 2 ayrı kağıda yaz. Bunlardan birini sürekli kendi üzerinde taşı. Diğerini, mürekkebi tamamen eriyip, dağılana kadar bir miktar suyun içinde beklet. Sonra bu suyu aşkına talip olduğun kişiye içir. Muradın hasıl olur inşallah.

Çifte Muhabbet Tertibi
Çifte Muhabbet Tertibi

Tatlıya Okunup Yedirilen Aşık Etme Duası

Muhabbet hasıl etmek için aşağıda dua tatlı bir şey üzerine yahut bir meyve üzerine 7 kere okunduktan sonra aşkına talip olunan kişiye yedirilir. Bu duaya alternatif olarak kendini her hangi bir kimseye sevdirmek için herhangi bir tatlı üzerine 1600 defa Ya Beduh okuyup istediği kimseye yedirdiğin takdirde muradın hasıl olur.

Tatlıya Okunup Yedirilen Aşık Etme Duası
Tatlıya Okunup Yedirilen Aşık Etme Duası

Sürekli Taşınacak Aşık Etme Duası

Aşağıdaki safran ve gülsuyu ile yazılarak sürekli olarak taşınmaya devam edilir.

Sürekli Taşınacak Aşık Etme Duası
Sürekli Taşınacak Aşık Etme Duası

İsra Suresi Ayetleri İle Muhabbet Hasıl Etme

Aşağıda yazı bulunan İsra suresinin 110 ve 111. ayetleri okunup, aşkına talip olunan kişinin yüzüne nefes edilir yani üflenir. Okunuşu: Kuli-d’û(A)llâhe evi-d’û-rrahmân(e)(s) eyyen mâ ted’û felehu-l-esmâu-lhusnâ(c) velâ techer bisalâtike velâ tuḣâfit bihâ vebteġi beyne żâlike sebîlâ(n). Vekuli-lhamdu li(A)llâhi-lleżî lem yetteḣiż veleden velem yekun lehu şerîkun fî-lmulki velem yekun lehu veliyyun mine-żżull(i)(s) vekebbirhu tekbîrâ(n).

Okunup Talip Olunan Kişinin Yüzüne Üflenen İsra Suresi Ayetleri
Okunup Talip Olunan Kişinin Yüzüne Üflenen İsra Suresi Ayetleri

Taha Suresi 39. Ayetini Şekere Okumak

Bir kimsenin sevgi ve muhabbetini celp etmek istersen aşağıda okunuş ve yazılışı verilmiş olan Taha suresinin 39. ayeti şerifesini 121 kere şekere okuyup, aşkına talip olduğun kişiye yedirmelisin. Bu şekeri yiyen kişi, şekere okuma yapan kişiye derin bir muhabbetle aşık olur. Taha suresinin 39. ayeti şerifesinin okunuşu şu şekildedir: Eni-kżifîhi fî-ttâbûti fakżifîhi fî-lyemmi felyulkihi-lyemmu bi-ssâhili ye/ḣużhu ‘aduvvun lî ve’aduvvun leh(u)(c) veelkaytu ‘aleyke mehabbeten minnî velitusne’a ‘alâ ‘aynî.

Muhabbet İçin Şekere Okunan Taha Suresi 39. Ayeti
Muhabbet İçin Şekere Okunan Taha Suresi 39. Ayeti

Muhabbet İçin Kan Büyüsü

Muhabbet için bir kimsenin sevgisini kendine çevirmek istersen: Kadın için olursa tavuk kanı ile eğer aşık olunan kişi erkek ise horoz kanı ile temiz bir kağıda yazılarak toprağa gömülür. O kimse kendisine muti olur. Mücerreptir. Karı koca
arasında çokça denenmiştir. Aşağıdaki tılsım erkek için perşembe, kadın için pazar günü yazılır.

Muhabbet İçin Kan Büyüsü
Muhabbet İçin Kan Büyüsü

Çevirgel Tılsımı

Gitmişi çevirmek için önce iki rekat namaz kıl. Her rekatta bir Fatiha üç İhlas-ı şerif okumalısın. Namaz tamam olunca aşağıda yazılı bulunan tılsımı misk ve zafiran ile yaz. Giden kişinin niyetine ateşe atarak yak. Çokça tecrübe edildiği rivayet olunmuş, meşhur bir usuldür. Yazılacak olan olan tılsım budur:

Çevirgel Tılsımı
Çevirgel Tılsımı

Kaçkını Çevirmek İçin Ceviz Tılsımı

Kaçkını çevirmek için ağıdaki tılsımı kağıda yaz. Bir cevizi ortadan yarıp kağıdı içine koy. Sonra bu tılsımlı cevizi kaçkının son yattığı yastığın içine koy. Kaçkın kişi en kısa sürede geri döner.

Kaçkını Çevirmek İçin Ceviz Tılsımı
Kaçkını Çevirmek İçin Ceviz Tılsımı

Ana Sayfa

Bu gönderiyi ne kadar beğendiniz?

Puanlamak için bir yıldıza tıklayın!

Ortalama değerlendirme 0 / 5. Oy sayımı: 0

Şu ana kadar oy yok! Bu gönderiye ilk oy veren siz olun.

Bu yazı sizin için yararlı olmadığı için üzgünüz!

Bu gönderiyi geliştirelim!

Bize bu yazıyı nasıl geliştirebileceğimizi söyleyin?

Keşfet
2 Comments
  1. Zührem says

    Üçüncü kişiyi engelleme göndermek için ne yapılır..