Zülman Cinleri Hakkında Bilinenler

Cinler, ateşten yaratılmış gizli ve ruhani varlıklardır. İnsanlarla farklı bir boyutta yaşamakta, ancak insanları görmekte ve etkilemekte olan cinler, çeşitli türlere ayrılmaktadır. Bu türlerden biri de Zülman cinleridir. Zülmanlar, çöllerde yaşayan, uzun boylu ve iri yarı bir cin türüdür. Allah tarafından lanetlenmiş olduklarına inanılır. Zülman cinleri ile ilgili pek çok olay yaşanmıştır. Bu makalede, Zülmanlar hakkında bilinenleri sizlerle paylaşacağız.

Zülmanlar Nedir

Zülman cinleri, çöllerde yaşayan, uzun boylu ve iri yarı bir cin türüdür. Allah tarafından lanetlenmiş olduklarına inanılır. Zülman cinleri ile ilgili Arabistan’da pek çok olay yaşanmıştır. Bunlardan biri de Hz. Ebubekir’in zamanında meydana gelen deveden ibaret bir kervanın öldürülmesidir. Zülman cinleri, insanlara zarar vermek, eşya çalmak veya öldürmek gibi amaçlarla musallat olabilirler. Zülman cinleri ile iletişim kurmak veya çağırmak çok tehlikelidir ve tavsiye edilmez.

Zülmanlar Hakkında Bilinenler

Çöllerde yaşayan, uzun boylu iri yarı ve sayıca az oldukları bilinen cinlere Zülmanlar denir. Zülman cinleri rivayetlere göre oldukça tehlikeli bir cin türüdür. Yaşadıkları bölge dolayısıyla çöl cinleri, çöl zülmanileri gibi isimlerle de anılırlar. Rivayetlere göre; Zülman cinleri ile ilgili bilhassa Arabistan’da meydana gelmiş pek olay mevcuttur.

Araplar ticaret yapmak amacıyla Yemen’e giderken Zülmanlar ile karşılaşmamak için kervandaki develerin boyunlarına Kuran’ı Kerim asarlarmış. Nedeni ise hem kendilerini hem de develerini Zülmanlar’ın şerrinden korumak olduğu düşünülmektedir. Rivayetlere göre Zülmanlar gece saatlerinde kervana gelerek develeri kaçırırlarmış. Hasta ettikleri yahut öldürdükleri de olurmuş.

Mekke ve Yemen arasında yolculuk yapan bazı kervanların ortadan kayboldukları ve bir daha haber alınamadığına dair kayıtların mevcut olduğundan söz edilir. Bu sebeple günümüzde dahi çöllere yakın yerlerde yaşayan bedevilerin, geceleri su kuyularına yakın yerlerde konaklamadıkları söylenmektedir. Rivayete göre Zülmanlar, Hz. Süleyman peygambere itaat etmedikleri gerekçesiyle lanetlenmiş bir cin topluluğudur. Çöller dışında tılsım, muska ve değerli eşyaların olduğu evlere gelerek bazı eşyaları götürdükleri ve kuyu yada mezarlıklara gömdükleri iddia edilir.

Zülman Cinleri Neler Yapar

Zülman cinleri, insanlara zarar vermek, eşya çalmak veya öldürmek gibi amaçlarla musallat olabilirler. Zülman cinleri, insanları aldatmak ve kötülüğe teşvik etmek için yaldızlı laflar fısıldayabilirler. Zülman cinleri, insanların içine girip onları etkileyebilir veya hastalık verebilirler. Zülman cinleri ile iletişim kurmak veya çağırmak çok tehlikelidir ve tavsiye edilmez.

Zülmanlar Neden Lanetlenmiştir

Zülman cinleri neden lanetlenmiş, bu konuda kesin bir bilgi yoktur aslında. Ancak bazı kaynaklara göre, Hz. Süleyman’a itaat etmedikleri için lanetlenmiş bir cin topluluğudur. Bazı kaynaklarda ise Hz. Adem’e secde etmeyen İblis’in soyundan geldikleri için lanetlenmiş oldukları belirtilir. Zülman cinleri, Allah’ın rahmetinden uzaklaşmış ve kötülüğe sapan bir cin türü olarak kabul edilir.

Hz. Ebubekir Döneminde Yaşanmış Zülman Cinleri Olayı

İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in vefatından sonra İslam devletinin başkanı seçilen Hz. Ebubekir döneminde (M.S. 632-634) Zülman cinleri ile ilgili olarak yaşandığı iddia edilen bir hadise ise şöyle:

Anlatılanlara göre; 20 deveden oluşan 60 kişilik bir kervan Mekke’den Yemen’e doğru yola çıkmış. Birkaç gün yol gittikten sonra geceleyin dinlenmek için çadır kurmuşlar. Aralarından bir kişiyi nöbetçi seçerek çadırlarına çekilmiş ve dinlenmeye başlamışlardır. Gece karanlığında nöbetçi telaşlı bir şekilde gelerek bazı sesler duyduğunu söylemiş. Olayı haber alan kervandaki diğer kişiler de etrafı dikkatle dinlemeye başlamışlar ve uzaktan uğultu sesleri geldiğini duymuşlar.

Hemen ardından, Zülman cinleri olduğu iddia edilen uzun boylu ve açık tenli renkli bir grubun kendilerine yaklaştığını görmüşler. Gelenler, kervandakilere yanlarında yiyecek ve içecek olup olmadığını sormuşlar. İkram edilen yiyecek ve içecekleri yedikten sonra oradan gitmişler. Kim oldukları bilinmeyen bu ürkütücü kişiler gittikten sonra herkes çadırına çekilmiş ve dinlenmeye devam etmişler.

Sabah uyandıklarında ise kervandaki tüm develerin öldüğünü görmüşler. Başlarına gelen olayın üzerine çaresiz bir şekilde Mekke’ye geri dönerek, olanları dönemin halifesi Hz. Ebubekir’e anlatmışlar. Yanlarına uzun boylu, iri yarı kişilerin geldiğini ve sabahında ise tüm develerin sebepsiz bir şekilde öldüğünü ayrıntılarıyla anlatmışlar. Hz. Ebubekir ise gelenlerin Allah tarafından lanetlenen cinlerden olduğunu ve eğer onlara ikramda bulunmuş olmasalar, kervandaki herkesin develeriyle aynı şekilde ölmüş olacaklarını söylemiş.

Özet

Bu makalede, Zülman cinleri hakkında bilinenleri sizlerle paylaştık. Zülman cinleri, çöllerde yaşayan, uzun boylu ve iri yarı bir cin türüdür. Allah tarafından lanetlenmiş olduklarına inanılır. Zülman cinleri, insanlara zarar vermek, eşya çalmak veya öldürmek gibi amaçlarla musallat olabilirler. Zülman cinleri ile iletişim kurmak veya çağırmak çok tehlikelidir ve tavsiye edilmez. Zülmanlar veya diğer cin türleri ve özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için sitemizi Paranormal Haber incelemeye devam edebilirsiniz. Wiki / Cin

Keşfet