Skip to content

Zor ve İmkansız İşlerin Halli İçin 60 Kere Okunacak Dua

Bir iş güçleştiği zaman veya birinden talep ettiğin şey mümkün gibi görünmediğinde, aşağıdaki dua 60 defa okunur. Allah muradını yerine getirir. İnşallahü Teâlâ…

Zor ve İmkansız İşlerin Halli İçin 60 Kere Okunacak Dua

5 Kaf Ayeti - Zor ve İmkansız İşlerin Halli İçin 60 Defa
5 Kaf Ayeti – Zor ve İmkansız İşlerin Halli İçin 60 Defa

Anlamı: Bismillâhir Rahmânir Rahim. Gökten indirdiğimiz su ile yeryüzünde yetişen bitkiler birbirine karışır. Ama sonunda rüzgârın savuracağı çer-çöpe döner. Ey Hefkalzâîl! O, görüleni de görülmeyeni de bilen, kendisinden başka ilâh olmayan AIlah’tır. O, Rahmân’dır ve Rahîm’dir.. Ya Ceğsekeyaîl!. Onları, yüreklerin ağıza geleceği, tasadan yutkunacakları yaklaşan kıyâmet günü ile uyar. Zalimlerin ne dostu, ne de sözü dinlenecek şefaatçisi olur. Ya Dağayâîll Gündüz sinip geceleri gözüken gezegenlere and olsun. Kararmaya başlayan geceye ant olsun. Ağarmaya başlayan sabaha ant olsun.. Bu Kuran, Arş’ın sâhibi katında değerli, güçlü, sözü dinlenen ve güvenilen şerefli bir elçinin getirdiği sözdür.

Ya Vağrahaîl! Sad! Öğüt veren Kuran’a and olsun ki inkâr edenler gurur ve ayrılık için dedirler. Ya Değşeabaîl! Ey bu âyetlerin huddamı (hizmetçiler) ve ey Seyyid Meytatarun! (Bu kısımda Allah’tan kabulü istenecek dua, dilek, arzu dile getirilir.) Hemen şimdi, acele olarak; Süleyman bin Dâvud’un (S.A.V.) mülkü saltanatı üzere.. İncil, Tevrat, Zebur ve Furkan hakkı için.. Muhammed Mustafa (S.A.V.) hakkı için. Ve bu yüce ayetler, saygı değer isimler hakki için… Kecağzameheyuş hakkı için.

Ana Sayfa * Tesirli Dualar 

Soru sor, cevap yaz, yorum yap, kendi hikayeni anlat... Burası senin; istediğini yazabilirsin.