Connect with us

Tesirli Dualar

Zalimlerin Karşında Boyun Bükmesi İçin Dua

Bu ismi şerifi Merih saatinde vefk olarak yazıp üzerinde taşıyan kimseye karşı, zalimler boyun bükerler, karşısında zelil olurlar.

Bu ismi şerifi Merih saatinde vefk olarak yazıp üzerinde taşıyan kimseye karşı, zalimler boyun bükerler, karşısında zelil olurlar.

El Mütekebbir: Allah Teala’nın bu mübarek ismi şerifinin anlamı “Yüce ve büyük, yücelik ve büyüklüğün gerçek sahibi”dir. Bu ismin hadimi ‘Sencâiyl’ isimli melektir.

Birini Yaptığı Kötülükten Vazgeçirmek İçin: Bu mübarek ismi şerif kötülük yapanların üzerine onar defa sadakatle okunursa o kişi yaptığı kötülükten vazgeçer. 262 defa, dinin yasakladığı haramları işleyenlerin üzerine ‘Yâ Mütekebbir’ diye okunursa, bir daha o kişiler, o kötü fiili yapmamak üzere bağlanır.

Zalimlerin Karşında Boyun Bükmesi İçin: Bu ismi şerifi Merih saatinde vefk olarak yazıp üzerinde taşıyan kimseye karşı, zalimler boyun bükerler, karşısında zelil olurlar.

Kazancın Bereketli Olması İçin:262’şer defa Müşteri saatinde okumayı adet edinenler kazandıklarından bereket görürler.

Toplumda Saygın Bir Kişi Olmak İçin: Kim bu mübarek ismi şerifi yazıp üzerinde taşırsa Allâh Teala kadrini ali kılar.

Advertisement